• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

  Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

 • Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

  Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

 • Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

  Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

 • Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

  Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

 • Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

  Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • V sobotu poslední dubnový svozový termín odpadů a zeleně

  V sobotu poslední dubnový svozový termín odpadů a zeleně

 • Využijte školní hřiště Svatoplukova, Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

  Využijte školní hřiště Svatoplukova, Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Bleskovky ze Šternberku

Rada města Šternberka vyhlašuje usnesením číslo 1565/46 ze dne 16.01.2017 nominace na Ceny města Šternberka pro rok 2017. Město Šternberk uděluje ceny města jednou za dva roky. Tato tradice byla zahájena v roce 2002 a v letošním roce budou ceny města uděleny již po osmé. 

Ceny města v roce 2017 budou uděleny za významné dílo v oblastech: umění, hudba, literatura, společenské a přírodní vědy, sport, výchova a vzdělávání, technický pokrok, celoživotní dílo apod. s přínosem pro město Šternberk. Nominace mohou podávat občané, orgány města, organizace, spolky, sdružení a další subjekty. Bližší informace poskytne oddělení personalistiky a vnějších vztahů MěÚ Šternberk, Mgr. Irena Černocká, tel. 585 086 307 nebo e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Návrhy budou přijímány na podatelně městského úřadu nebo poštou na adresu: Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk do 30. června 2017 do 12:00 hodin v zalepené obálce, která bude označena „Cena města Šternberka 2017“.

Návrh na ocenění musí obsahovat údaje o navrhovateli (jméno, adresa, kontaktní telefon, mail) a dále údaje potřebné pro identifikaci nominované osoby - jméno, příjmení, bydliště nebo pracoviště, datum narození a charakteristiku přínosu pro město Šternberk.

Nominované osobnosti na cenu města projedná a schválí Zastupitelstvo města Šternberka 20.09.2017, slavnostní akt předání cen proběhne v listopadu 2017.

Informace o nositelích ceny města a fotografie ze slavnostního předávání najdete zde.

cena města 460

 

I v letošním roce se za příznivého počasí otevírají ve Šternberku školní hřiště veřejnosti, a to od začátku května až do konce října. Podrobné informace o provozní době hřišť najdete v příloze. Sportování na hřištích lze individuálně nasmlouvat i mimo uvedenou otevírací dobu.

Školní hřiště u ZŠ Svatoplukova lze využít na volejbal, malou kopanou, košíkovou, házenou, tenis, florbal, nohejbal. Školní hřiště při ZŠ Dr. Hrubého je možné využít na lehkou atletiku, volejbal, malou kopanou, košíkovou a tenis. Plocha školního hřiště na náměstí Svobody lze využít pro malou kopanou, házenou, volejbal, tenis, florbal, basketbal a další vhodné sportovní a pohybové aktivity nepoškozující povrch a vybavení hřiště. 

hřiště Dr Hrubého 460

pdfProvozní doba školních hřišť pro veřejnost v roce 2017

 

Za svoz odpadu zaplatíme letos stejné částky jako vloni. Sazebník zůstal beze změn a činí 550 korun za občana a rok; chataři platí 275 korun. Osvobozeni jsou od poplatku lidé starší osmdesáti let, úleva je poskytována dětem do jednoho roku a osobám pobývajícím dlouhodobě v zahraničí, vazbě nebo vězení. Termín splatnosti je 31. května.

Stejnou částku jako vloni zaplatí letos Šternberané i za psa. Podle druhu bydlení se tyto poplatky pohybují od 300 do 1000 korun za jedno zvíře a od 450 do 1500 za každé další. V místních částech vyjde jeden pes na 150 a každý další téhož majitele na 225. Zvýhodněni jsou poživatelé všech typů důchodu, pokud je jejich jediným zdrojem příjmů. Při celkové částce do 500 korun je nutno zaplatit do 31. března, při částce vyšší je možno uhradit ji nadvakrát - k 31. březnu a 30. červnu.

Ceny vodného a stočného na rok 2017 pro aglomeraci Šternberk zůstávají na úrovni cen v roce 2016, tedy 69 korun vč. DPH za kubík. Ceny vodného a stočného vodohospodářská společnost VHS Sitka prakticky nezvyšuje ani v jiných obcích, kde vodohospodářskou infrastrukturu vlastní anebo provozuje sítě jiného vlastníka: Štěpánov, Liboš, Újezd, Šumvald, Paseka, Domašov u Šternberka. To neplatí pro Svazek obcí Mladějovice, Komárov a Řídeč - kde je vlastníkem kanalizace a čističky odpadních vod; tam dochází k navýšení cen stočného o dvě koruny bez DPH.

„Dobrým řízením nákladů a zvyšováním výnosů se daří - například i přes pravidelné zvyšování cen nakupované vody od Moravské vodárenské společnosti (Veolia) a při zvyšování objemu finančních prostředků vkládaných do investic a oprav majetku společnosti – udržet posledních několik let cenu vody, což je dobrá zpráva jak pro občany, tak pro podnikající fyzické a právnické osoby a státní správu,“ uvedl jednatel vodohospodářské společnosti VHS Sitka Jiří Hanzl.

Kompletní ceník vodného a stočného na rok 2017 je zveřejněn na stránkách společnosti www.vhs-sitka.cz

mesto shora

 

Jarní svoz velkoobjemového odpadu proběhne tradičně v měsíci dubnu, a to vždy v soboty: 8., 15., 22. a 29. dubna od 8 do 12 hodin dle níže uvedeného harmonogramu. Svážet se budou také nebezpečné odpady a kompostovatelná zeleň. Veškerý tento odpad je na stanovištích velkoobjemových kontejnerů od občanů odebírán zdarma.

V těchto termínech budou na stanovištích připraveny kontejnery pro odkládání velkých rozměrných odpadů, které se nevejdou do běžných popelnic a kontejnerů. Upozorňujeme, že velkoobjemové kontejnery na kompostovatelný odpad budou stát pouze na stanovištích označených písmenem Z.

Žádáme občany, aby ukládali odpady pouze do přistavených kontejnerů a jen v určenou dobu a den svozu a řídili se pokyny pracovníků, kteří budou na proces dohlížet.

Svozy v sobotu 8. dubna od 8:00 do 12:00 hodin: Světlov – u skály Z, Na Valech – obchod Z, Ořechová – dolní konec Z, Lesní – dolní konec Z, Na Vyhlídce – sídliště, Opavská – u sokolovny Z, Opavská – u Vincentina Z, Zahradní x Opavská, Pod Lesem x Sadová Z

Svozy v sobotu 15. dubna od 8:00 do 12:00 hodin: Za Zahradami Z, Jesenická Z, Tolstého Z, Babická – pod kapličkou Z, Potoční – parkoviště Z, Barvířská, Příkopy – u policie Z, Olomoucká – u kostelíčka Z, Jiráskova – sídliště Z

Svozy v sobotu 22. dubna od 8:00 do 12:00 hodin: Uničovská – sídliště (dvakrát), Komenského x Havlíčkova Z, U Střelnice – u Sitky, Nádražní – u Sitky Z, Jívavská – sídliště Z, Poděbradova – u stadionu Z, Lhotská x Na Bažinách Z, Lhotská – u přejezdu Z, Závodní Z

Svozy v sobotu 29. dubna od 8:00 do 12:00 hodin: Dalov Z (střed a oblast u jezírka), Krakořice Z, Chabičov Z, Těšíkov Z, Dolní Z a Horní Žleb.

Další informace ke svozům obdržíte na odboru životního prostředí, kontakt zde:

Bc. Jarmila Fréharová
referent odboru životního prostředí
tel.: +420 585 086 565
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na jarní svozy odpadů je vynaloženo z rozpočtu města Šternberka každoročně cca půl milionu korun. 

460 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

 

 

 

 

Milionové částky poputují z letošního rozpočtu města Šternberka do oprav a rekonstrukcí. Hned v lednu budou zahájeny stavební práce na Domě dětí a mládeže v Opavské ulici, v plánu jsou opravy komunikací v Obloukové ulici. Modernizace a znovuotevření se letos dočká restaurace v přízemí Kulturního domu.

V Opavské ulici budou zahájeny práce na rekonstrukci objektů, který bude sloužit seniorům a občanům postiženým civilizačními chorobami. Ten by měl výrazně odlehčit současnému domovu seniorů Na Valech. Obě tato zařízení budou mít ve své správě Sociální služby Šternberk.

Na rozsáhlé opravy v Olomoucké ulici, které si vloni vyžádaly půlroční uzavírku, naváže letos ve stejném duchu rekonstrukce sousední Obloukové ulice. Celkové náklady, o které se podělí tři investoři, jsou odhadnuty na osm milionů korun.

V lednu budou zahájeny opravy na Domě dětí a mládeže, budova se dočká tolik potřebné nové střechy a fasády, náklady budou odhadem pět a půl milionu korun.

Pokud město získá dotaci, pustí se ještě v roce 2017 do další velké akce, a tou je rekonstrukce mateřské školy v Nádražní ulici. V současné době má dvě oddělení, do budoucna by měla mít tři. „Rekonstrukce je nutná jak z důvodu navýšení kapacit, tak kvůli nevyhovujícímu členění budovy,“ vysvětlil starosta Stanislav Orság. MŠ Nádražní už není z nejmodernějších. Splňuje sice všechny potřebné předpisy, ale disponuje malými prostory.

„Letos máme také v plánu dokončit rekonstrukci Kulturního domu. Opravit střechu nad foyerem a rozšířit v suterénu šatny. Velmi viditelná bude rekonstrukce přednáškového sálu, kde by měl vzniknout multifunkční prostor pro koncerty, výstavy, přednášky a podobné akce,“ sdělil starosta Stanislav Orság.

V roce 2017 bude pokračovat příprava studie, na základě které zastupitelé rozhodnou o dalším osudu krytého plaveckého bazénu. Tato studie bude zahrnovat jak propočet nákladů na investici samotnou, tak na budoucí provoz tohoto zařízení a samozřejmě další nezbytné podmínky pro výstavbu i provoz bazénu v našem městě. Cílem je vytvořit kvalitní podklady pro rozhodnutí zastupitelů. Finanční částka na studii už byla v rozpočtu města schválena.

 

radnice sloup 460

 
Strana 1 z 3

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2017:
13 599

Kalendář akcí

červenec 2017
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže