• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

  Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

 • Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

  Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

 • Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

  Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

 • Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

  Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • Nominujte osobnosti na ceny města do 30. června 2017

  Nominujte osobnosti na ceny města do 30. června 2017

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008
Dotazy občanů

Vážení spoluobčané, 
v případě, že se Vám nepodaří vložit dotaz do této rubriky, zašlete jej prosím na adresu cernocka@sternberk.cz. Váš dotaz bude vyřízen dle pravidel této rubriky. Děkujeme za pochopení.

Vyřešte příklad: 14 plus 16 plus 10 se rovná
Rozbalit vše + | Sbalit vše -
+Mara: Provoz bazénu 2017

Dobrý den, bude se letos zdražovat vstupné na koupaliště ? A budou nějáké rekonstrukce ? Děkuji za odpověď

Vážený pane,

výše vstupného na městské  koupaliště pro letošní sezónu nebyla zatím projednávána. V letošním roce bude v areálu koupaliště probíhat běžná údržba a menší opravy, v plánu investic pro rok 2017 se s žádnou velkou rekonstrukcí koupaliště nepočítá.

S pozdravem

Mgr. Irena Černocká
tisková mluvčí

IP: 185.137.19.164 Dotaz z: 14.02.2017
+Jan Kašpárek: kontejnery

Chci se zeptat kdy budou v letošním roce umístěny kontejnery na směsný odpad na Jívavské ulici. Děkuji za odpověď.

Vážený pane Kašpárku,

mobilní svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů bude probíhat v lokalitě ulice Jívavské v sobotu 22. dubna 2017.

S pozdravem

Mgr. Antonín Kostrůnek
vedoucí odboru životního prostředí

IP: 217.196.124.254 Dotaz z: 14.02.2017
+Železný: Poplatek za psa

Dobrý den, proč se platí poplatek za hlídacího psa který je v mém uzavřeném objektu za který platím daň. Pes nikdy nejde mimo objekt nikde nic neznečišťuje tak by mne zajímalo co je to potom za poplatek. Jenom proto že je? Děkuji

Vážený pane Železný,

města a obce stanoví konkrétní hranice sazby poplatku diferencovaně tak, aby tím ovlivnily zájem o chov psů v hustě zalidněných lokalitách, a mají ze zákona možnost stanovit poplatek za jednoho psa až do výše 1500 Kč ročně. Zvláštní úprava sazby platí pro důchodce, kde může poplatek ze psa činit nejvýše 200 Kč za rok.

Město Šternberk stanovilo nejvyšší sazbu ve výši 1000 Kč za rok na sídlištích, další sazby poplatku naleznete ve zveřejněné obecně závazné vyhlášce č. 2/2010/vyhl. zde: http://www.sternberk.eu/mesto-sternberk/samosprava/vyhlasky-a-narizeni/vyhlasky/427-obecne-zavazna-vyhlaska-mesta-sternberka-c-22010vyhl.html

Ve Vašem případě, kdy máte hlídacího psa v uzavřeném objektu, je sazba na území Šternberka ve výši 300 Kč/rok, v místních částech 150 Kč/rok, pokud jste důchodce pak jen 100 Kč/rok.

U místního poplatku ze psů nelze rozlišovat psy malé a velké, ani ty co se venčí nebo zůstávají uvnitř objektu. Hlavním smyslem poplatku ze psů je regulace počtu psů a nemá jiný význam než snižovat či vyrovnávat negativní důsledky spojené s chovem psů.

S pozdravem

Mgr. Irena Černocká
tisková mluvčí

IP: 217.196.124.254 Dotaz z: 14.02.2017
+Občan : Remit

Dobrý den.Chtěla bych se Vás zeptat jestli by bylo možné něco udělat s popelářema kteří vyváží tříděný odpad..?? Jezdí hodně brzy ráno ,něco po šesté hodině.Dělají samozřejmě velký kravál. Jsem momentálně s dcerou na MD a pokaždé ji automaticky vzbudí? I syna který chodí do školy.Jsou pak hodně mrzutí.. Vyváží někdy i dvakrát týdně což je zbitečné... Stejně vypadne trocha a v té zemy je místa dost. Byly bychom moc rádi aby jezdily aspoň v přijatelnější hodinu...Děkujeme Ulice-Jiráskova2235/45

Vážená paní,

svoz všech druhů odpadů probíhá ve Šternberku standardně od šesti hodin ráno, kdy končí tzv. noční klid. Dle elektronického monitoringu svozových vozidel je stanoviště podzemních kontejnerů na ulici Jiráskova sváženo v časovém rozmezí 6:25 - 8:00 hodin, tzn. v souladu se svozovou trasou. Přesto jsme svozovou společnost Marius Pedersen a. s. požádali, aby na toto stanoviště svozové vozidlo zajíždělo až po sedmé hodině. 

Podzemní kontejnery na papír a plastové obaly jsou na panelových sídlištích (včetně sídliště Jiráskova) sváženy pravidelně 2x týdně, a to v úterý a pátek. Tato frekvence svozů rozhodně není předimenzována, v některých týdnech jsou podzemní kontejnery zaplněny za tři dny. Z tohoto důvodu neuvažujeme o snížení četnosti svozů.

S pozdravem

Mgr. Antonín Kostrůnek
vedoucí odboru životního prostředí

IP: 37.188.135.134 Dotaz z: 13.02.2017
+Konečný: KINO

Dobrý den, sníh je pryč a městské kino stále zavřené.Mohu se zeptat proč? Další dotaz: nájemce kino za úplatu pronajímá dalším subjektům a porušuje tím podmínky přidělené dotace. To je v pořádku? Proč jsou někteří živnostníci takto zvýhodňováni. Děkuji P. Konečný

Vážený pane Konečný,

provoz kina ve Šternberku je dočasně omezen z bezpečnostních důvodů. O omezení provozu bylo rozhodnuto vedením města s ohledem na aktuální povětrnostní podmínky, kdy statik, který prověřoval stav krovů, vznesl pochybnosti o únosnosti střešní konstrukce při extrémních povětrnostních podmínkách. Současně byl přizván také soudní znalec a na základě jeho doporučení bude zvolen další postup.

Provoz Našeho kina a jeho aktivit je omezen do odvolání. O obnovení provozu kina budeme veřejnost neprodleně informovat.

Ke druhé části dotazu sdělujeme, že na činnost kina je z rozpočtu města poskytována dotace, kterou lze použít pouze na přesně specifikovaný účel dle smlouvy. V současné době probíhají kontroly čerpání dotací města za rok 2016. Nebylo zjištěno, že by provozovatel kina čerpal dotaci v rozporu se smlouvou.

S pozdravem

Michal Oborný
místostarosta

IP: 217.196.124.254 Dotaz z: 13.02.2017
+Petra S.: Správní obvod

Dobrý den, odkdy prosím pod správní obvod Šternberka nespadá obec Paseka u Šternberka?

Vážená paní,

obec Paseka a celé Uničovsko byly historicky součástí politického okresu Šternberk, a to zřejmě do roku 1960, kdy byl okres Šternberk zrušen a jeho obce a města byly zařazeny většinou do okresu Olomouc.

V rámci reformy veřejné správy v České republice v roce 2000 vznikly nové kraje a tzv. obce s rozšířenou působností (dále jen ORP), kdy na území okresu Olomouc jsou dnes čtyři ORP - Olomouc, Šternberk, Uničov a Litovel. Paseka je od roku 2000 zařazena v ORP Uničov.

S pozdravem

Mgr. Irena Černocká
tisková mluvčí

IP: 217.196.124.254 Dotaz z: 12.02.2017
+Černý: pan

Prosím o zdelení jak poračuje příprava rekonstrukce druhé časti Masarykovy ulice. Děkuji

Vážený pane,

v současné době je na rekonstrukci druhé části Masarykovy ulice zpracována studie. Další projektová příprava prozatím neprobíhá, jelikož je vše vázáno na projekční řešení křižovatky s ulici Věžní, které připravuje Olomoucký kraj v rámci projektu kompletní rekonstrukce ulice Věžní. Na základě tohoto řešení pak bude zřejmě nutno tuto studii upravit, případně zpracovat novou a následně pak vypracovat jednotlivé stupně projektové dokumentace.

S pozdravem

Ing. Miroslava Šestáková
vedoucí odboru investic a veřejných zakázek

IP: 85.93.189.244 Dotaz z: 09.02.2017
+Miroslav Němeček: Poplatek za psa

Dobrý den, prosím o vysvětlení proč se liší poplatek za psa v rodinném domě a poplatek za psa v paneláku? Prosím o přesné vyjádření a nejlépe i vyčíslení faktu, čím způsobuje pes v paneláku městu vyšší náklady než pes, který žije v rodinném domku. Argument, že je to za odklízení exkrementů na chodnících a travnatých plochách neberu jako důvod, jelikož to je povinností každého majitele a nemůže být kvůli tomu trestán obyvatel paneláku paušálně aniž by se jakkoliv provinil. Navíc i majitelé psů z rodinných domků chodí se svými pejsky ven a nelze zkalkulovat kolik znečišťují okolí kteří psi. Dále odmítám argument, že pes v paneláku snižuje komfort ostatním obyvatelů (to sice může tak být), ale pak by se tento poplatek měl platit obyvatelům toho domu a ne do městské kasy. Jak tedy přesně je pro město pes v panelovém domě o 700 CZK dražší než pes v rodinném domě. Dále proč je druhý pes dražší než ten první? A poslední dotaz z této oblasti. Prosím také aby odpovědí nebylo, že výše poplatků byla schválena zastupitelstvem či radou města tehdy a tehdy, to jsem pochopil sám, že to někdy takto schváleno být muselo. Děkuji

 

Vážený pane Němečku,

účelem místního poplatku ze psů je jednak zajištění rozpočtových příjmů (k úhradě nákladů spojených se zajišťováním čistoty veřejných prostranství), jednak regulace počtu psů na území města, přičemž zejména z tohoto důvodu se v obecně závazné vyhlášce při stanovení sazby obvykle rozlišuje chov psů v bytech a chov psů v rodinných domech, případně chov psů v okrajových částech města a chov psů v historickém centru města apod.

Primárně tak smyslem poplatku není a nemá být posílení obecního rozpočtu, protože pak by se již pojmově nejednalo o poplatek, nýbrž spíše o majetkovou daň.

Význam tohoto poplatku je spatřován zejména ve snižování či vyrovnávání negativních důsledků spojených s chovem psů.

S pozdravem

Bc. Ing. Naděžda Studecká
tajemnice městského úřadu

IP: 80.188.29.163 Dotaz z: 09.02.2017
+Návštevník všech třech uvedených koncert...: Koncert Václava Hudečka a dalš

Zajímám se o klasickou hudbu, můžete uvést cenu jednotlivých koncertů uvedených koncem roku 2016 v MKZ. Děkuji předem.

Vážený pane,

informace o cenách jednotlivých koncertů nemáme k dispozici. Doporučujeme Vám obrátit se s tímto dotazem na Městská kulturní zařízení p. o., která organizačně všechny koncerty zajišťovala.

Kontakt na ředitele Městských kulturních zařízení p. o. RNDr. Libora Svobodu je zde: http://www.mkzsternberk.cz/index.php/kontakty.html

S pozdravem

Mgr. Irena Černocká
tisková mluvčí

IP: 193.86.90.22 Dotaz z: 07.02.2017
+Dostál: Poděkování

Děkuji a skláním poklonu všem zde dotazovaným zaměstnancům MÚ ŠTBK, za to , že většinou obratem odpovídají na mnohdy nepříjemné dotazy a touto cestou řešitelné problémy rovněž řeší. Děkuji, jen tak dál !!

Vážený pane,

děkujeme za Váš příspěvek do rubriky.

S pozdravem 

Mgr. Irena Černocká
tisková mluvčí  

 

IP: 88.100.172.234 Dotaz z: 06.02.2017
 
Powered by Phoca Guestbook

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2017:
13 599

Kalendář akcí

únor 2017
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Anketa

Jak se Vám líbí nový propagační film o Šternberku?

Přihlášení k odběru novinek ze stránek


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže