• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

  Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

 • Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

  Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

 • Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

  Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

 • Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

  Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

 • Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

  Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • V sobotu poslední dubnový svozový termín odpadů a zeleně

  V sobotu poslední dubnový svozový termín odpadů a zeleně

 • Využijte školní hřiště Svatoplukova, Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

  Využijte školní hřiště Svatoplukova, Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008
Dotazy občanů

Vážení spoluobčané, 
v případě, že se Vám nepodaří vložit dotaz do této rubriky, zašlete jej prosím na adresu cernocka@sternberk.cz. Váš dotaz bude vyřízen dle pravidel této rubriky. Děkujeme za pochopení.

Vyřešte příklad: 4 plus 9 se rovná
Rozbalit vše + | Sbalit vše -
+Urbanovský: kam s polystyrenem

Dobrý den, kam lze odevzdávat polystyren? Údajně ho sběrný dvůr již nepřijímá. Děkuji

 

Vážený pane Urbanovský,

ve sběrném dvoře společnosti Marius Pedersen, a. s. (dále jen sběrném dvoře) na ulici Uničovská 64 jsou přijímány všechny druhy odpadů z polystyrenu.

Pokud se jedná o obalový polystyren odevzdaný občanem Šternberka (tzn. komunální odpad), je jeho odevzdání na sběrném dvoře bezplatné.

Pokud se jedná o stavební polystyren, je jeho odevzdání zpoplatněno dle ceníku sběrného dvora, likvidaci stavebních odpadů občanů město Šternberk nehradí.

Pokud se jedná o jakýkoliv odpad z polystyrenu pocházející z podnikatelské činnosti (právnických osob nebo fyzických osob podnikajících), je taktéž zpoplatněn dle ceníku sběrného dvora.

S pozdravem

Mgr. Antonín Kostrůnek
vedoucí odboru životního prostředí

IP: 63.85.109.20 Dotaz z: 18.07.2017
+Petr: Obchvat Šternberka

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat zda jsou nějaké nové informace ohledně obchvatu Šternberka. Hustota dopravy na Olomoucké a Jívavské je jak všichni ve Šternberku vědí opravdu enormní a město by mělo vyvíjet na kraj ještě větší tlak, aby se urychlil proces zahájení stavby obchvatu. Nestačí tvrzení, že přednost dostane tangenta v Olomouci, je to krátkozraké a Šternberku to jednoznačně přitíží. Měly by se obě tyto dopravní stavby řešit zároveň. Děkuji za informaci.

Vážený pane,

plány k výstavbě obchvatu I/46 i rekonstrukce komunikace Šternberk - Olomouc jsou stále velmi aktuální. Přestože veřejných informací o výše uvedených projektech není zatím mnoho, přípravy stále probíhají.

Výstavba obchvatu města Šternberka není investiční akcí Olomouckého kraje, ale Ředitelství silnic a dálnic ČR. Poslední osobní schůzka s ředitelstvím se konala na začátku roku 2017. Byl jsem informován o novém postupu v projektové přípravě čtyřproudé komunikace Olomouc - Šternberk, která navazuje na obchvat Olomouce.

Obchvat Šternberka byl také jedním z témat letošní jarní konference představitelů obcí a měst Olomouckého kraje, kterého se účastnili i zástupci ŘSD. Na zářiové jednání zástupců obcí a měst s hejtmanem Olomouckého kraje a ŘSD jsem navrhl právě jako jedno z témat problematiku silniční sítě (krajské, státní) a konkrétně i obchvat Šternberka.

S pozdravem  

Ing. Stanislav Orság
starosta města Šternberka

IP: 2a00:1028:8d1e:ec5e: Dotaz z: 12.07.2017
+Michaela: Kvalita vody

Dobrý den, zajímalo by mě, jak je to s kvalitou vody v okolních rybnících a taky, ve kterých studánkách okolo Šternberka je voda pitná. Dají se tyto informace někde souhrnně najít? Děkuji za odpověď.

Vážená paní,

voda v okolních vodních nádržích, které jsou v létě veřejností využívány ke koupání, nesplňuje limity pro koupací vody, tzn. koupání v těchto nádržích je na vlastní nebezpečí koupajících a oficiálně zde není koupání povoleno.

Město Šternberk v uplynulých letech provedlo rozbory vody z několika studánek v okolí města (např. Vávrova studánka, Pilátův pramen, Modrá studánka, studánka v Těšíkově a v Levíně), a to i přes skutečnost, že tyto studánky většinou nejsou ve vlastnictví města (zpravidla jsou vlastněny Lesy České republiky, s. p.).

Výsledky ukázaly, že žádný z těchto zdrojů nesplňuje přísné parametry pro pitnou vodu. Souhrnná evidence včetně pravidelného vzorkování v parametrech pitné vody ze studánek neexistuje, a to z toho důvodu, že vlastníci studánek nemají povinnost pravidelného vzorkování - voda ze studánek není oficiálně určena k pití.

Jediným veřejně přístupným zdrojem vody ve Šternberku, který je zcela nezávadný a určený k pití, je vývěr Těšíkovské kyselky v údolí Trusovického potoka.

S pozdravem

Mgr. Antonín Kostrůnek
vedoucí odboru životního prostředí

IP: 217.196.124.254 Dotaz z: 12.07.2017
+honzazel: Páchnoucí kontejnery

Mám prosím dotaz a to zda jsou někdy čištěny či vyměněny plastové a kovové kontejnery na odpad na sídlištích ve Šternberku. Tyto někdy jsou cítit až v bytech a to dost hodně. Pokud sdělíte že ano tak já potom doložím foto že opět lidem lžete. Děkuji .

Vážený pane,

všechny kontejnery na separovaný odpad byly naposledy hloubkově čištěny v roce 2014. Z důvodu chystané velké obměny těchto nádob za nové, která bude provedena ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a. s. v letošním roce, bude provedeno další čištění separačních kontejnerů až v roce 2018.

Prosíme o sdělení konkrétního stanoviště kontejnerů, které dle Vašeho názoru neúměrně zapáchá, sdělte toto prosím na odbor životního prostředí, kontakt  Bc. Jarmila Fréharová.

V případě, že jste měl na mysli kovové nebo plastové kontejnery na směsný komunální odpad, tak ty jsou ve vlastnictví a správě vlastníků nemovitostí, nikoliv města. 

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Antonín Kostrůnek
vedoucí odboru životního prostředí

IP: 217.196.124.254 Dotaz z: 11.07.2017
+Tonda: Chodníky ul.Olomoucká

Dobrý den. V minulosti jsem se dotazoval na opravy chodníků na ul. Olomoucká od kruháče k podniku Excalibur, no dle vašeho tehdejšího vyjádření by tedy chodníky v současné době měly být opraveny, leč takto není, pouze část od PL po dům p. Štercla - firma na výrobu lehokol, tak bych se chtěl dotázat zda se bude někdy v opravě pokračovat a nebo si každý před svým domem udělá chodník sám např. jako p. Křížek? Děkuji za odpověď

Vážený pane,

záměrem města Šternberka je nejen prostá předlažba chodníků, ale i jejich další stavební úpravy, tak aby mohly být využívány jako smíšená stezka pro pěší a cyklisty. Úpravy by měly proběhnout v úseku od okružní křižovatky u Eutechu až po Průmyslovou ulici.

Celá stavba je členěna na dvě etapy - na první etapu (od okružní křižovatky po Věžní ulici) běží stavební řízení. Na druhou etapu, jejíž součástí bude i vybudování oboustranné autobusové zastávky a přechodu pro chodce před Psychiatrickou léčebnou Šternberk probíhá projednání k řízení územnímu.

Město Šternberk usiluje o zajištění spolufinancování akce z případných dotačních titulů a provést obě etapy současně. Přitom první etapa akce by měla být časově koordinována s pracemi společnosti ČEZ Distribuce, která v celé lokalitě v současnosti připravuje přeložku distribuční sítě NN do podzemního kabelového vedení ve stávajících chodnících.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Ing. Miroslava Šestáková
vedoucí odboru investic a veřejných zakázek

IP: 109.80.37.101 Dotaz z: 10.07.2017
+Michal Dudka: Sečení trávy

Dobrý den, Existuje nějaký racionální důvod aby sečení trávy pod paneláky na Světlově začínalo v šest hodin ráno ? Děkuji.

Vážený pane Dudko,

tzv. noční klid končí v šest hodin ráno, kdy začíná ranní směna společnosti Marius Pedersen a. s., která provádí seče trávníků na veřejných plochách ve Šternberku. Neexistuje zákonná možnost, jak tuto hlučnou činnost po šesté hodině ranní omezit. Navíc tato činnost není každodenní, pouze cca 1x za měsíc. Přesto se Vám za její negativní dopady omlouváme.

S pozdravem

Mgr. Antonín Kostrůnek
vedoucí odboru životního prostředí

IP: 88.146.230.185 Dotaz z: 10.07.2017
+Ivo Toman: dokumenty úřední desky

Některé odkazy na dokumenty na úřední desce jsou nefunkční. Např. http://mesto.sternberk.cz:1080/Gordic/Ginis/App/UDE01/FramesetKategorie.aspx

Ono i samotné přepínání stránek (v paginátoru) na online úřední dece je značně problematické, protože nepřesune na požadovanou stranu hned, ale otevře zároveň s tím i původně otevřený detail záznamu (prohlížeč google chrome v poslední stable verzi). Abych se na požadovanou stranu dostal, musím se vracet pomocí tlačítka "zpět". O nějaké UX se už nedá mluvit vůbec. Doporučení pro komentáře: abyste zabránili komentářovému spamu, nemusíte nutit uživatele vyplňovat bezpečnostní kódy. Nechejte to vyplnit javascript a zároveň to přes něj schovejte - většina botů se s tím nevypořádá a návštěvník není obtěžován.

V souvislosti s předchozím dotazem, bych se chtěl zeptat na archiv úřední desky. Pokud není dostupný, prosím o informaci, co brání jeho zpřístupnění? Děkuji.

 

Vážený pane,

Městský úřad Šternberk využívá elektronickou úřední desku, která má vazbu na spisovou službu úřadu. Jako taková je řešena dodavatelsky a je zcela v souladu s legislativou ČR.

Úřední deska slouží ke zveřejňování dokumentů tak, jak je ukládáno různými právními předpisy, které současně stanovují dobu, po kterou mají dokumenty být zveřejněny. Žádná právní úprava neukládá obcím zveřejňování dokumentů po této stanovené době a v některých případech by takové "prodlužované" zveřejnění mohlo být i v rozporu se zákonem (např. o ochraně osobních údajů).

S pozdravem  

Ing. Roman Sobkuliak
vedoucí oddělení informatiky a krizového řízení

IP: 185.199.86.98 Dotaz z: 09.07.2017
+Bára: stravování dětí na základních školách

Kdy se dozvíme o novém stravování na školách. A jestli děti budou mít stejný konfort jaký měli doposud. Možno výběru ze tří jídel, možno koupit si zdravou svačinu. Díky scolaresu nám vylo ukázáno, že výběr ze tří jídel je a hlavně možnost nic neobjednávat dopředu. Děkuji

Vážená paní,

aktuálně probíhá konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky školní jídelny.

Jednou ze součástí přihlášky uchazečů je požadovaná koncepce rozvoje školní jídelny.

Současný bezobjednávkový systém pro školy je nastaven společností Scolarest, je jejím know-how a nebude předáván příspěvkové organizaci.

Příspěvková organizace zřejmě bude využívat dřívější systém od firmy VIS Plzeň. Možnost zachování bezobjednávkového systému pravděpodobně nebude ihned možná, zejména protože stávající dodavatelská firma tento způsob nenabízí a v současné době není v časových možnostech instalovat systém nový.

Nový ředitel/ředitelka bude pověřen úkolem takový systém nalézt a případně jej do chodu naší školní stravovny implantovat, nicméně pro začátek musíme vycházet z reálných časových možností.

Snahou celého procesu bude, aby příspěvková organizace zahájila svoji činnost už od 1. září, čili aby se zkrátil odchod společnosti Scolarest o měsíc, a to zejména proto, že přechod k 1. říjnu se jeví pro strávníky jako velmi komplikovaný.

Otázku výběru ze tří jídel budeme řešit až s novým ředitelem/ředitelkou, zpočátku provozu zřejmě možný nebude, předpoklad přípravy svačin obdobně.

Závěrem jen připomínám, že zavedení bezobjednávkového systému a rozšíření nabídky jídel bylo jedním z hlavních aspektů k rozhodnutí o změně dodavatele stravy do škol.

S pozdravem

Michal Oborný
místostarosta

IP: 217.196.127.249 Dotaz z: 07.07.2017
+Jakub: Parkovací dům

Chtěl jsem se zeptat.Na stránkách města jsem se dočetl o výstavbě parkovacího domu na Jiráskove.Bude parkovné zpoplatněno,nebo si bude parkovat jak chce.Znám rodiny,kde má manželka auto a manžel sé osobní auto+firemní.A to ještě nepočítám dalšího člena který tak za rok bude kupovat auto a také bude podnikat.To jen jedna rodina zabere 5.míst

Vážený pane,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že město Šternberk jako vyhlašovatel nabídky na pronájem pozemku s jeho následným odprodejem za účelem výstavby parkovacího domu na ulici Jiráskova, nijak nepředepisuje režim následného provozu parkovacího domu. Tato záležitost bude závislá na rozhodnutí investora, zda zvolí prodej parkovacích stání, dlouhodobý pronájem, jednorázově placené parkovné, popř. kombinaci některých z výše uvedených možností.

S pozdravem

Mgr. Lubomír Hladiš, DiS.
vedoucí odboru správy majetku města

IP: 2a00:1028:83cc:29c6: Dotaz z: 07.07.2017
+Irena: Plejády šternberk

Dobrý den, zajímalo by mě, jaký záměr má město s dřevěnou budovou u I. zš, ve které byla klubovna Plejád. Dále by mě zajímalo, co nabídne město Plejádám jako náhradu, aby děti měli opět od září svou klubovnu. Plejády fungují více než 30 let, jsou největší organizací v Olomoucko-zlínském kraji, jejich táborů se účastní skoro 60 dětí a jistě by bylo škoda , aby zanikly. Město vydává peníze na projekty k prevenci kriminality a když něco funguje a děti i rodiče jsou spokojené , tak přijdou o střechu nad hlavou?

Vážená paní,

vzhledem k velmi špatnému stavebně technickému stavu objektu bývalé školní družiny na ulici Sadová 3 ve Šternberku, kde další provoz tohoto objektu je prakticky neudržitelný jak z hlediska běžných požadavků na sociální zázemí objektu, tak například na ekonomiku jeho provozu (zimní provoz pro potřeby Pionýrské skupiny Plejády Šternberk představoval díky systému rozvodů topení v budově temperování celého objektu, zajištění osvětlení převážné části budovy apod.), bylo rozhodnuto o demolici tohoto objektu.

Na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Odstranění objektu Sadová 3 ve Šternberku“ proběhlo standardní výběrové řízení. Město Šternberk v současné době jedná o podrobnějších podmínkách provedení prací s vybraným dodavatelem prací, pravděpodobně však práce proběhnou až v podzimních měsících, a to z důvodu souběhu s opravami komunikace v Sadové ulici Olomouckým krajem.

K prostorám pro pravidelnou oddílovou činnost Pionýrské skupiny Plejády Šternberk Vám sdělujeme, že Městský úřad Šternberk, odbor správy majetku města, k dnešnímu dni neeviduje žádost tohoto spolku o pronájem či výpůjčku nebytových prostor k provozování oddílové činnosti.

S pozdravem

Mgr. Jana Kameníčková
vedoucí odboru školství a kultury

IP: 217.196.124.254 Dotaz z: 05.07.2017
 
Powered by Phoca Guestbook

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2017:
13 599

Kalendář akcí

červenec 2017
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže