• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

  Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

 • Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

  Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

 • Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

  Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

 • Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

  Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

 • Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

  Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • Nominujte osobnosti na ceny města do 30. června 2017

  Nominujte osobnosti na ceny města do 30. června 2017

 • V sobotu poslední dubnový svozový termín odpadů a zeleně

  V sobotu poslední dubnový svozový termín odpadů a zeleně

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Plánování rozvoje sociálních služeb - cíle

logo_soc

Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS)

pdfStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb Šternberska na období 2013 - 2016
Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Šternbersku 14.56 Mb

Co to je KPSS?

Je to metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. KPSS představuje otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb.

Co je cílem KPSS?
- posilovat sociální soudržnost komunity,
- podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin

Kdo se účastní KPSS?
- zadavatelé (město/obec),
- uživatelé sociálních služeb,
- poskytovatelé sociálních služeb, 
- široká veřejnost.

Hlavní principy KPSS:
- partnerství a spolupráce,
- zapojování místního společenství, 
- hledání nových lidských a finančních zdrojů,
- průběh zpracování komunitního plánu je stejně důležitý jako výsledný dokument,
- kompromis přání a možností.

Přínosy KPSS:
a) pro uživatele sociálních služeb:
- možnost prosadit své zájmy a potřeby
- spolupráce na tvorbě místní sociální politice
- zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb
- plánování budoucí nabídky sociálních služeb dle potřeb uživatelů

b) pro poskytovatele sociálních služeb:
- spolupráce na tvorbě místní sociální politiky
- zmapování aktuálních potřeb uživatelů
- navázání užší spolupráce se zadavatelem a jednotlivými poskytovateli
- prezentace činnosti v Katalogu sociálních služeb.

c) pro zadavatele:
- užší spolupráce s poskytovateli sociálních služeb
- zmapování regionální potřebnosti sociálních služeb
- efektivní vynakládání finančních prostředků na zajištění služeb
- systém sociálních služeb odpovídá potřebám místním potřebám a regionálním specifikům
- lepší možnosti řešení problematiky sociálních služeb a sociálního začleňování

d) pro širokou veřejnost:
- možnost aktivně se zapojit do procesu komunitního plánování
- zvýšení informovanosti o sociálních službách, o problematice sociálního vyloučení
- snaha o snížení počtu sociálně vyloučených osob
- možnost aktivně se zapojit do procesu komunitního plánování
- zvýšení informovanosti o sociálních službách, o problematice sociálního vyloučení
- snaha o snížení počtu sociálně vyloučených osob
- prevence kriminality a sociálně patologických jevů.

Popis procesu komunitního plánování sociálních služeb v roce 2011

Zapojení obcí do projektu byla zahájena přípravou realizačního týmu na setkání zástupců realizátora projektu Města Šternberka se zástupci obcí, spadajících do správní působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností Šternberk.

Setkání se uskutečnilo 10.5.2011 v 10, 00 hod. v Expozici času ve Šternberku. Na setkání byl  představen projekt, jeho přínosy, cíle a aktivity projektu. Zástupci byli seznámeni s možností, jak se aktivně zapojit do tvorby místní sociální politiky a dohodli se vytvoření spolupráce s jednotlivými obcemi.  Setkání zahájila vedoucí projektu Ing. Zajacová – přednesla zástupcům obcí prezentaci s názvem, který je shodný s názvem projektu : „Plánování rozvoje sociálních služeb na Šternbersku“, jeho přínosy, cíle a aktivity. Dále přednesla prezentaci, jak probíhalo komunitní plánování sociálních služeb v minulem období, s touto prezentací byla pozvána do jiných měst, jako příklad dobré praxe v komunitní plánování sociálních  služeb. Následovala dlouhá diskuze o sociálních službách a o přínosu projektu, průběh setkání je zaznamenán na fotodokumentaci.

První veřejné setkání se uskutečnilo 2.6.2011 v nově otevřených prostorách Expozice času ve Šternberku.
Realizační tým připravil program prvního veřejného setkání, oslovil Lidovou školu umění ve Šternberku a Mateřskou školu ve Šternberku pro vystoupení dětí na zahájení veřejného setkání. 
Program veřejného setkání stanovil takto : 
- zahájení (vedoucí projektu Ing. Zajacová)
- vystoupení dětí – kulturní program
- úvodní slovo starosty města Šternberka Mgr.Jaromíra Sedláka
- expert na komunitní plánování – příklad dobré praxe (Bc.Gabriela Mikešková)
- představení projektu – informace o započetí projektu, o průběhu projektu, výzva k zapojení se do pracovních skupin ( koordinátor projektu Iva Víšková)
-  jak se plánovalo v minulém období ( Ing. Jitka Zajacová)

V období od 1.4. 2011 – 31.3.2013 se bude pravidelně setkávat řídící skupina a pracovní skupiny, která vznikly z prvního veřejného setkání. V tomto období se uskuteční velký počet inviduálních schůzek. Všichni účasníci KPSS se podílejí na naplňování cílů a opatření v KPSS.

 

Plánování rozvoje

Cílem projektu je rozvoj sociálních služeb na Šternbersku tj.  na území obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Aby bylo možné zefektivnit systém sociálních služeb odpovídající místním specifikům, zvýšit jeho dostupnost, kvalitu a kontrolu, je nutné dále rozvíjet realizaci procesu plánování dostupnosti a rozvoje sociálních služeb.

Prostřednictvím metody komunitního plánování sociálních služeb bude v rámci projektu zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Šternbersku pro období let 2013 - 2016. Proces komunitního plánování bude realizován s ohledem na regionální rozložení poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, které není omezeno pouze katastrem města. Proto bude v projektu zohledněno i 21 obcí regionu spadajících do správní působnosti města Šternberka. Projekt bude podporovat rozvoj místního partnerství v oblasti sociálních služeb a bude založen na vzájemné spolupráci zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů sociálních služeb a veřejnosti.

V rámci projektu vzniknou tři pracovní skupiny : skupina pro osoby se zdravotním postižením, pro děti, mládež a mladé dospělé, a pro etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí.

Pro cílové skupiny má celá akce výhody především v možnosti aktivně se zapojit do plánování budoucí podoby sociálních služeb a možnost prosadit své zájmy a potřeby. Činnosti pracovních skupin bude koordinovat řídící skupina projektu ve spolupráci s vedoucím projektu a koordinátorem. Realizace akce také přispěje k rozšíření povědomí obyvatel o sociálních službách, bude vytvořen Katalog poskytovatelů sociálních služeb a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Veřejnost bude mít možnost vyjádřit se k nabídce sociálních služeb prostřednictvím dotazníků, anket a veřejných projednávání.

Uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb budou mít díky akci možnost podílet se na plánování budoucí podoby služeb. Projekt navazuje na aktivity Olomouckého kraje, který podporuje plánování rozvoje soc. služeb na svém území.


Jakékoliv dotazy ke komunitnímu plánování Vám ráda zodpoví

Iva Víšková
koordinátora komunitního plánování sociálních služeb
Městský úřad Šternberk
Mobil: 725 912 824
Tel.: 585 086 531
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Plánování rozvoje sociálních služeb na Šternberku je financováno z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2017:
13 599

Kalendář akcí

duben 2017
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže