• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

  Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

 • Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

  Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

 • Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

  Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

 • Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

  Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • Nominujte osobnosti na ceny města do 30. června 2017

  Nominujte osobnosti na ceny města do 30. června 2017

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Formuláře odboru životního prostředí


Formuláře týkající se místních poplatků za odpady jsou součástí životních situací

docŽádost o biopopelnici
pdfŽádost o biopopelnici

docŽádost o kontejner na bioodpad - bytové domy
pdfŽádost o kontejner na bioodpad - bytové domy

docŽádost o zahradní kompostér
pdfŽádost o zahradní kompostér


F 06-01-01-02 Žádost o udělení souhlas k upuštění od třídění odpadů
F 06-01-01-02 Žádost o udělení souhlas k upuštění od třídění odpadů

F 06-01-01-03 Žádost o vyjádření odboru životního prostředí
F 06-01-01-03 Žádost o vyjádření odboru životního prostředí

docxF 06-02-02-01 Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší
pdfF 06-02-02-01 Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší

F 06-03-03-01 Žádost o odnětí/omezení pozemků určených k plnění funkce lesa
F 06-03-03-01 Žádost o odnětí/omezení pozemků určených k plnění funkce lesa

F 06-03-03-02 Žádost o prohl. pozemku za pozemky určené k plnění funkce lesa
F 06-03-03-02 Žádost o prohl. pozemku za pozemky určené k plnění funkce lesa

F 06-03-03-03 Žádost o souhlas orgánu státní správy lesů k vydání územ. rozh.
F 06-03-03-03 Žádost o souhlas orgánu státní správy lesů k vydání územ. rozh.

docxF 06-06-06-01 Žádost o odnětí ze ZPF
pdfF 06-06-06-01 Žádost o odnětí ze ZPF

docxF 06-06-06-02 Žádost o vyjádření k návrhu sítí technického vybavení
pdfF 06-06-06-02 Žádost o vyjádření k návrhu sítí technického vybavení

docF 06-06-06-03 Vstupní údaje k výpočtu odvodu za odnětí půdy ze ZPF
pdfF 06-06-06-03 Vstupní údaje k výpočtu odvodu za odnětí půdy ze ZPF

F 06-07-07-01 Žádost k povolení rozšíření geograficky nepůvodního druhu
F 06-07-07-01 Žádost k povolení rozšíření geograficky nepůvodního druhu

F 06-07-07-02 Žádost o vydání souhlasu k umisťování a povolování staveb
F 06-07-07-02 Žádost o vydání souhlasu k umisťování a povolování staveb

F 06-07-07-03 Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP
F 06-07-07-03 Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP

F 06-07-07-04 Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les
F 06-07-07-04 Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les

F 06-07-07-05 Oznámení o kácení dřevin rostoucí mimo les
F 06-07-07-05 Oznámení o kácení dřevin rostoucí mimo les 

Měsíční hlášení o plnění plánu odlovu zvěře
Měsíční hlášení o plnění plánu odlovu zvěře

docF 11-04-04-01 Žádost o koordinované stanovisko
pdfF 11-04-04-01 Žádost o koordinované stanovisko


Přílohy k vyhlášce č. 432/2001 Sb. platné od 6.12.2011

priloha c1 vyhl432 zadost o povoleni k nakladani s povrchovymi nebo podzemnimi vodami nebo jeho zmenu 32.78 Kb
priloha c1 vyhl432 zadost o povoleni k nakladani s povrchovymi nebo podzemnimi vodami nebo jeho zmenu 310.53 Kb

priloha c2 vyhl432 zadost o povoleni k odberu podzemnich vod pro potreby jednotlivych obcanu domacnosti nebo o jeho zmenu 22.34 Kb
priloha c2 vyhl432 zadost o povoleni k odberu podzemnich vod pro potreby jednotlivych obcanu domacnosti nebo o jeho zmenu 220.93 Kb

priloha c3 vyhl432 zadost o povoleni k vypousteni odpadnich vod do vod povrchovych nebo o jeho zmenu 26.33 Kb
priloha c3 vyhl432 zadost o povoleni k vypousteni odpadnich vod do vod povrchovych nebo o jeho zmenu 255.41 Kb

priloha c4 vyhl432 zadost o povoleni k vypousteni odpadnich vod do vod podzemnich nebo o jeho zmenu 29.23 Kb
priloha c4 vyhl432 zadost o povoleni k vypousteni odpadnich vod do vod podzemnich nebo o jeho zmenu 300.52 Kb

priloha c5 vyhl432 zadost o povoleni k vypousteni odpadnich vod do vod povrchovych pro potreby jednotlivych obcanu domacnosti nebo o jeho zmenu 24.80 Kb
priloha c5 vyhl432 zadost o povoleni k vypousteni odpadnich vod do vod povrchovych pro potreby jednotlivych obcanu domacnosti nebo o jeho zmenu 247.22 Kb

priloha c6 vyhl432 zadost o povoleni k vypousteni odpadnich vod do vod podzemnich pro potreby jednotlivych obcanu domacnosti nebo o jeho zmenu 26.57 Kb
priloha c6 vyhl432 zadost o povoleni k vypousteni odpadnich vod do vod podzemnich pro potreby jednotlivych obcanu domacnosti nebo o jeho zmenu 279.00 Kb

priloha c7 vyhl432 zadost o povoleni k nekterym cinnostem nebo o jeho zmenu 23.63 Kb
priloha c7 vyhl432 zadost o povoleni k nekterym cinnostem nebo o jeho zmenu 243.22 Kb

priloha c8 vyhl432 zadost o stavebni povoleni k vodnim dilum 32.20 Kb
priloha c8 vyhl432 zadost o stavebni povoleni k vodnim dilum 307.40 Kb

priloha c9 vyhl432 zadost o stavebni povoleni k domovni cistirne odpadnich vod studni nebo jinemu vodnimu dilu potrebnemu k odberu podzemnich vod pro potreby jednotlivych obcanu domacnosti 26.31 Kb
priloha c9 vyhl432 zadost o stavebni povoleni k domovni cistirne odpadnich vod studni nebo jinemu vodnimu dilu potrebnemu k odberu podzemnich vod pro potreby jednotlivych obcanu domacnosti 252.67 Kb

priloha c10 vyhl432 zadost o povoleni k uzivani vodnich del 22.14 Kb
priloha c10 vyhl432 zadost o povoleni k uzivani vodnich del 267.47 Kb

priloha c11 vyhl432 zadost o povoleni k vypousteni odpadnich vod s obsahem zvlast nebezpecne zavadne latky do kanalizace nebo o jeho zmenu 25.94 Kb
priloha c11 vyhl432 zadost o povoleni k vypousteni odpadnich vod s obsahem zvlast nebezpecne zavadne latky do kanalizace nebo o jeho zmenu 263.32 Kb

priloha c12 vyhl432 zadost o udeleni souhlasu 23.08 Kb
priloha c12 vyhl432 zadost o udeleni souhlasu 239.10 Kb

priloha c13 vyhl432 zadost o vyjadreni 17.06 Kb
priloha c13 vyhl432 zadost o vyjadreni 204.68 Kb

priloha c14 vyhl432 zadost o vydani kolaudacniho souhlasu k uzivani vodniho dila 24.29 Kb
priloha c14 vyhl432 zadost o vydani kolaudacniho souhlasu k uzivani vodniho dila 267.56 Kb

priloha c15 vyhl432 oznameni o uzivani vodniho dila 21.27 Kb
priloha c15 vyhl432 oznameni o uzivani vodniho dila 269.39 Kb

priloha c16 vyhl432 ohlaseni udrzovacich praci obnovy vodniho dila vodohospodarskych uprav stavebnich uprav 22.61 Kb
priloha c16 vyhl432 ohlaseni udrzovacich praci obnovy vodniho dila vodohospodarskych uprav stavebnich uprav 224.11 Kb

priloha c17 vyhl432 zadost o povoleni k odberu podzemnich vod pro potreby jednotlivych obcanu domacnosti a o stavebni povoleni ke studni nebo jinemu vodnimu dilu potrebnemu k takovemu odberu
priloha c17 vyhl432 zadost o povoleni k odberu podzemnich vod pro potreby jednotlivych obcanu domacnosti a o stavebni povoleni ke studni nebo jinemu vodnimu dilu potrebnemu k takovemu odberu

priloha c18 vyhl432 zadost o povoleni k vypousteni odpadnich vod do vod povrchovych pro potreby jednotlivych obcanu domacnosti a o stavebni povoleni k domovni cistirne odpadnich vod potrebne k takovemu vypousteni 30.55 Kb
priloha c18 vyhl432 zadost o povoleni k vypousteni odpadnich vod do vod povrchovych pro potreby jednotlivych obcanu domacnosti a o stavebni povoleni k domovni cistirne odpadnich vod potrebne k takovemu vypousteni 280.52 Kb

priloha c19 vyhl432 zadost o povoleni k vypousteni odpadnich vod do vod podzemnich pro potreby jednotlivych obcanu domacnosti a o stavebni povoleni k domovni cistirne odpadnich vod potrebne k takovemu vypousteni 31.85 Kb
priloha c19 vyhl432 zadost o povoleni k vypousteni odpadnich vod do vod podzemnich pro potreby jednotlivych obcanu domacnosti a o stavebni povoleni k domovni cistirne odpadnich vod potrebne k takovemu vypousteni 309.51 Kb

priloha c20 vyhl432 ohlaseni vodnich del urcenych pro cisteni odpadnich vod do kapacity 50 ekvivalentnich obyvatel 27.47 Kb
priloha c20 vyhl432 ohlaseni vodnich del urcenych pro cisteni odpadnich vod do kapacity 50 ekvivalentnich obyvatel 255.54 Kb

priloha c21 vyhl432 zadost o stanoveni ochranneho pasma vodniho zdroje nebo o jeho zmenu 25.18 Kb
priloha c21 vyhl432 zadost o stanoveni ochranneho pasma vodniho zdroje nebo o jeho zmenu 236.85 Kb

priloha c22 vyhl432 zadost o stanoveni ochranneho pasma vodniho dila nebo jeho zmenu 24.05 Kb
priloha c22 vyhl432 zadost o stanoveni ochranneho pasma vodniho dila nebo jeho zmenu 230.24 Kb

priloha c23 vyhl432 zadost o stanoveni zpusobu a podminek pro vypousteni dulnich vod do vod povrchovych nebo podzemnich nebo o jeho zmenu 27.46 Kb
priloha c23 vyhl432 zadost o stanoveni zpusobu a podminek pro vypousteni dulnich vod do vod povrchovych nebo podzemnich nebo o jeho zmenu 241.19 Kb

priloha c24 vyhl432 zadost o stanoveni podminek pro pouziti zavadnych latek nebo o povoleni vyjimky pri pouziti zavadnych latek nebo o jeho zmenu 31.77 Kb
priloha c24 vyhl432 zadost o stanoveni podminek pro pouziti zavadnych latek nebo o povoleni vyjimky pri pouziti zavadnych latek nebo o jeho zmenu 267.75 Kb

priloha c25 vyhl432 zadost o schvaleni manipulacniho radu vodniho dila
priloha c25 vyhl432 zadost o schvaleni manipulacniho radu vodniho dila

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2017:
13 599

Kalendář akcí

únor 2017
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Anketa

Jak se Vám líbí nový propagační film o Šternberku?

Přihlášení k odběru novinek ze stránek


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže