• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

  Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

 • Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

  Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

 • Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

  Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

 • Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

  Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

 • Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

  Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • Nominujte osobnosti na ceny města do 30. června 2017

  Nominujte osobnosti na ceny města do 30. června 2017

 • V sobotu třetí dubnový svozový termín odpadů a zeleně

  V sobotu třetí dubnový svozový termín odpadů a zeleně

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Zrealizované veřejné zakázky

Obsahuje odkazy na veřejné zakázky malého rozsahu. Informace o veřejných zakázkách Města Šternberka zadávaných v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, obsahuje odkaz Profil zadavetele

Číslo Titulek
1 PC pro odbor sociálních věcí Městského úřadu Šternberk
2 Separační hnízda - stanoviště kontejnerových stání Šternberk
3 Město Šternberk – stavební úpravy chodníků ulice Vodní, Střední, Jaroslavova
4 Město Šternberk – Kulturní dům Dalov – zpevněná plocha
5 Město Šternberk – Stavební úpravy garáží ve dvorní části objektu ČSA 13/30 ve Šternberku
6 Šternberk – kostel Zvěstování Panny Marie: věžní hodiny
7 Město Šternberk – Výměna vnitřních a venkovních okenních křídel v bytovém domě Radniční 162/5 ve Šternberku
8 Šternberk – Domov se zvláštním režimem – Opavská 2,4. Průzkumné práce
9 Oprava střechy uliční části objektu Horní náměstí 2, Šternberk
10 Město Šternberk - stavební úpravy chodníků ulice Olomoucká u PL
11 Město Šternberk – obnova hradeb ul. Dvorská, úsek č. 2
12 Město Šternberk - nákup nového automobilu pro ŠJ
13 Nákup serveru pro ZŠ Svatoplukova – ELEKTRONICKÁ AUKCE
14 Město Šternberk - demolice části objektu parcela č. 171 v k.ú. Dalov – ELEKTRONICKÁ AUKCE
15 Programové vybavení pro přípravu materiálů pro RM a ZM
16 Město Šternberk - demolice skladu parcela č. 349/24 v k.ú. Lhota u Šternberka
17 Město Šternberk - demolice skladu parcela č. 349/23 v k.ú. Lhota u Šternberka
18 Město Šternberk - stavební úpravy chodníků ulice Nádražní
19 Sanace vlhkosti - nebytový prostor Radniční 5, Šternberk
20 Sanace vlhkosti - nebytový prostor Horní nám.2, Šternberk
21 Odvedení srážkových vod z areálu podnikatelské zóny Šternberk – zatrubnění příkopů
22 MŠ Komenského Šternberk – úpravy v areálu
23 Oprava bytové jednotky č. 385/21 v objektu Uničovská 385/53, Šternberk
24 Oprava kanalizace v areálu městského koupaliště ve Šternberku
25 Město Šternberk – Oprava plynové kotelny v objektu ČSA 13/30 ve Šternberku
26 Město Šternberk - stavební úpravy chodníků ulice Jívavská, Šternberk
27 Město Šternberk - stavební úpravy chodníků v Tyršových sadech, Šternberk
28 Oprava opěrné zdi ulice Opavská, parcela č. 34 v k.ú. Šternberk
29 Restaurování mariánského sloupu v ulici Ořechová ve Šternberku
30 Restaurování vstupních vrat v objektu Partyzánská 140/1 ve Šternberku
31 Město Šternberk - nákup nového osobního pětimístného automobilu
32 Oprava plynové kotelny v bytovém domě Labutí 2411/25 ve Šternberku
33 Oprava zpevněné plochy v areálu HZS, Šternberk
34 Demolice skladu č. 6, k.ú. Lhota u Šternberka
35 Demolice skladu č. 4 a výstavba nového sloupu pro NN, k.ú. Lhota u Šternberka
36 Výměna oken a dveří v kulturním domě v Dalově č. p. 71
37 Oprava vytápění v kulturním domě v Dalově č. p. 71
38 Školní hřiště při ZŠ nám. Svobody ve Šternberku II
39 Bezbariérovost areálu domů s pečovatelskou službou Šternberk, bezbariérový přístup objektu Uničovská 53
40 Šternberk, silnice II/445 – Zvýšení bezpečnosti dopravy – křižovatka ulic Uničovská – Krampolova
41 Stavební úpravy chodníků hřbitov Šternberk
42 Město Šternberk - stavební úpravy chodníků ul. Tkalcovská a Křížová, Šternberk
43 Město Šternberk – obnova hradeb ul. Dvorská, úsek č. 3
44 Město Šternberk - Klimatizace objektu MěÚ Šternberk, Opavská 1 - II
45 Stavební úpravy chodníku ul. Lhotská, Šternberk
46 Sanace opěrné zdi – ul. Babická, parc. č. 3699 ve Šternberku
47 Stavební úpravy chodníků sídliště Nádražní, Šternberk
48 Město Šternberk - Stavební úpravy stávající místní komunikace ul. Smetanova ve Šternberku
49 Město Šternberk - demolice skladu č.3 Lhota u Šternberka
50 Město Šternberk - Stavební úpravy stávající místní komunikace ul. Babická ve Šternberku
51 Programové vybavení projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk
52 Programové vybavení a didaktické pomůcky projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk
53 Město Šternberk - Školní hřiště ZŠ náměstí Svobody - projektová dokumentace
54 Zajištění celoročního provozu plynových kotelen v domech s pečovatelskou službou města Šternberka
55 Dodávka indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění podle vyhl. 237/2014 Sb.
56 Město Šternberk – restaurování sochy sv. Rocha a sv. Karla Boromejského na Mariánském sloupu Šternberk, Horní náměstí
57 Projekt záchrany a obnovy bývalého Augustiniánského kláštera ve Šternberku - část B, C
58 Projekt záchrany a obnovy bývalého Augustiniánského kláštera ve Šternberku - část A
59 Rozšíření systému separace odpadu ve městě Šternberk - nádoby na bioodpad, kompostéry
60 Výpočetní technika pro projekt Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk
61 Rozšíření systému separace odpadu ve městě Šternberk - podzemní kontejnery
62 Rekultivace skládky TKO Šternberk - Tankodrom
63 Město Šternberk - Demolice objektu kuželny Dalov
64 Pojištění majetku města a odpovědnosti za újmu
65 Stavební úpravy přechodu pro chodce přes silnici I/46 ul. Olomoucká ve Šternberku
66 Stavební úpravy přechodu pro chodce přes silnici III/44423 ul. Sadová ve Šternberku
67 MŠ Komenského 44, Šternberk - výměna osvětlení
68 Šternberk - Atletický stadion
69 Město Šternberk, sídliště Nádražní – ul. Nádražní, U Střelnice – stavební úpravy chodníků
70 Stavební úpravy chodníků ul. Jiráskova, Šternberk
71 Šternberk – Lokalita ulic Masarykova, Krampolova - koordinátor BOZP
72 Město Šternberk – Stavební práce malého rozsahu – komunikace, inženýrské sítě, stavební údržba a terénní úpravy pozemků
73 Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu v MŠ Světlov
74 Město Šternberk - Odkanalizování objektů DDM Šternberk
75 Sportovní hřiště při ZŠ Dr. Hrubého ve Šternberku - sanace povrchu
76 Město Šternberk - Údržba veřejné zeleně v místních částech
77 Město Šternberk – Pronájem světelné vánoční výzdoby
78 Město Šternberk - ulice Pískoviště - veřejné osvětlení
79 Výtah v budově Městského úřadu Šternberk, Opavská 1 - výměna zařízení a práce související
80 Město Šternberk - dešťová kanalizace Dalov
81 Stavební úpravy chodníků ul. Věžní, Šternberk
82 Stavební úpravy chodníků ul. Nádražní Šternberk
83 Šternberk - Rozšíření Městského kamerového monitorovacího systému o 1 kamerový bod (ulice Věžní) - II.
84 Šternberk - pohyb neublíží tobě ani jiným
85 Veřejné osvětlení Jívavská, Olomoucká - Šternberk
86 Město Šternberk - Průkazy energetické náročnosti budov
87 Šternberk - hřbitov - náhradní parkoviště u severní brány
88 Město Šternberk – ZŠ Svatoplukova - izolace základů tělocvičny
89 Obnova hradeb ve Šternberku, ulice Dvorská - projektová dokumentace
90 Šternberk, DPS Komenského 40 – rekonstrukce elektroinstalace hydraulického výtahu
91 Město Šternberk – Stavební úpravy komunikace Ořechová a U Startu, Šternberk
92 Technický dozor investora a koordinátor BOZP na stavbě: Šternberk - Výstavba mateřské školy v lokalitě Světlov - zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury
93 Zhotovení projektových prací - Šternberk - křižovatka ulic Uničovská, Krampolova
94 Město Šternberk - Komunální služby - výkon práv a povinností zadavatele
95 Oprava fasády bytového domu Olomoucká 56, Šternberk
96 Zajištění služeb v oblasti kultury pro město Šternberk
97 Údržba veřejné zeleně v místní části Těšíkov
98 Zpracování lesního hospodářského plánu pro lesy ve vlastnictví města Šternberka
99 Šternberk - rozšíření Městského kamerového systému o jeden kamerový bod a výměna jedné nefunkční kamery
100 Vzdělávací centrum Šternberk - didaktická technika
 
Strana 1 z 2

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2017:
13 599

Kalendář akcí

duben 2017
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Anketa

Proč navštěvujete venkovské trhy ve Šternberku?


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže