Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Přijímáme nabídky na využití opraveného altánu v parku

Město Šternberk v současnosti dokončuje obnovu altánu v Tyršových sadech.V této souvislosti je aktuálně zveřejněna výzva pro podávání nabídek na užívání této stavby. Bližší informace k podávání nabídek, které se přijímají do 30. června 2019, naleznete zde. Došlé nabídky vyhodnotí na své schůzi Rada města Šternberka.

Altán byl prohlášen za kulturní památku rozhodnutím Ministerstva kultury ČR ze dne 08.04.2015. V ústředním seznamu kulturních památek je evidován pod rej. č. 105617. Altán je cihelný objekt, s částečně kamennými a betonovými základy, umístěný v horní části parkově upravených Tyršových sadů v mírně svažitém terénu. Hlavní část altánu tvoří místnost na čtvercovém půdorysu krytá plechovou jehlancovou střechou, ke které z jižní strany přiléhá obdélná veranda s plochou střechou nesenou jedním sloupkem. Na přechodu verandy a objektu vybíhá ze zadní fasády komolý komín. Kolem celého objektu obíhá korunní římsa, která se hladce vyklání z těla stavby, přerušená pouze v místě komínového tělesa.

Hlavní vstup s rovným nadpražím a vyplněný dvoukřídlými dveřmi, chráněnými z vnějšku nůžkovou shrnovací mříží, je situovaný na západní fasádě. Vedou k němu tři půlkruhové schody. Po obou stranách dveří se nachází po jednom čtvercovém oknu, umístěnými až na samá nároží budovy a vylamujícími se šípovitým způsobem z těla stavby. Podobné řešení nese i levá boční fasáda, kterou člení tři okenní otvory. Další vstupní otvor zpřístupňuje verandu. Z místnosti je zpřístupněn malý sklep umístěný mimo budovu při východní fasádě.

Poté, co bylo rozhodnuto o zápisu objektu na seznam nemovitých kulturních památek, začalo město Šternberk pracovat na přípravě obnovy altánu. Přípravné práce byly zahájeny zpracováním statického posudku a zadáním projektové dokumentace na jeho obnovu. Vlastní oprava altánu byla rozdělena do několika etap. Po statickém zajištění objektu v roce 2017 následovaly až do dnešních dnů veškeré stavební, klempířské a restaurátorské práce, včetně úpravy okolního terénu. Kubistická stavba je po rekonstrukci ve večerních hodinách nasvícena tak, aby se stala dominantou Tyršových sadů.

Opravu altánu realizovaly místní firmy: masparti, s. r. o. (projektová dokumentace, dozor), Světnický, s. r. o. (statické zajištění objektu), Karel Zelinka (stavební práce), Ondrej Barna (restaurátorské práce), Krejčí Building 4 you, s. r. o. (opravy klempířských prvků).

Investorem opravy bylo město Šternberk, celkové náklady rekonstrukce činí částku převyšující 1.500.000 Kč zaplacenou z rozpočtu města.

Na veřejném zasedání Zastupitelstva města Šternberka ve středu 19. června 2019 proběhne na úvod od 15 hodin prezentace na téma „Jak oživit šternberské Tyršovy sady?“. Autoři návrhu Peter Albert, Pavel Martinka a Ondřej Spusta představí zastupitelům i veřejnosti možnosti oživení parku. V parku je místo pro sport i odpočinek, hry i kulturní akce, k tomu stromy, tráva a příjemná kavárna…Nenechte si tuto prezentaci ujít! Zapište si do svých kalendářů. 

altan 460

2 altan copy 3 altan copy 4 altan copy 5 altan copy x224 DSCN7779

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže