Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Městská policie

Městská policie Šternberk

Adresa: tř. ČSA 30, 785 01 Šternberk

Budova Městské policie

mapa

GPS: 49°43'48.137"N 17°17'48.951"E

Městskou policii řídí 2. místostarosta: 

Mgr. Libor Šamšula,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Telefon: 585 086 276

Mgr. Libor Šamšula

 

Zástupce velitele Městské policie:
Josef Faltys
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 585 086 203

 MP2020 1

Telefony:

Tísňová linka: 156

Stálá služba:  585 086 201 (přesměrované pod tísňovou linku), 732 686 236
 

Ostatní telefony (není zajištěn stálý příjem): 585 012 712, 721 819 207

 

E-mail
Stálá služba: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Zřízení Městské policie Šternberk

Městská policie Šternberk byla zřízena zastupitelstvem města v roce 1992 vydáním obecně závazné vyhlášky. Městská policie je přímo podřízena starostovi města a zabezpečuje zejména místní záležitosti veřejného pořádku.
straznicinasivkaodznak
 
 

Působnost Městské policie Šternberk

Působnost městské policie je vymezena hranicí katastru města Šternberka včetně jeho částí, kterými jsou obce Horní Žleb, Dalov, Těšíkov, Chabičov a Krakořice, a dále se vztahuje na území samostatných obcí Babice, Dolany, Lužice a Štarnov s nimiž má Město Šternberk uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů obecní policie Městskou policií Šternberk na jejich území.

Řízení Městské policie Šternberk

Dle zákona 553/1991 sb., ve znění novel, § 3, odst. 1, obecní policii řídí starosta, pokud obecní zastupitelstvo nepověří řízením obecní policie jiného člena obecního zastupitelstva.

Městskou policii řídí určený člen zastupitelstva - 2. místostarosta Mgr. Libor Šamšula
zást. velitele MP: str. Josef Faltys, tř. ČSA 30, Šternberk tel. 585 086 203, 724 042 619

Vyřizování stížností a podnětů občanů:

1. Stížnost na strážníka městské policie, nebo podnět k činnosti městské policie (dále jen stížnost) lze podat písemně u stálé služby na služebně Městské policie ve Šternberku, nebo přímo v kanceláři velitele městské policie.
2. Stížnosti se přijímají každý den. Zaměstnanec městské policie, který stížnost přebírá potvrdí stěžovateli její převzetí.
3. O každé stížnosti musí být neprodleně informován velitel městské policie.
4. Stížnosti eviduje sekretariát městské policie a musí obsahovat datum podání, jméno, příjmení, adresu stěžovatele a ostatní náležitosti dle příslušné vyhlášky.
5. Stížnosti musí být vyřízeny (prošetřeny) nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy byly doručeny městské policii.
6. Velitel městské policie odpovídá za včasné a správné prošetření stížností a projednává je se starostou města.
6. Starosta města podává stěžovateli zprávu o vyřízení stížnosti a to i v případě, že stížnost není opodstatněná.

Strážníkem může být občan České republiky, který je:

- bezúhonný
- spolehlivý
- starší 18 let
- zdravotně způsobilý
- dosáhl středního vzdělání s maturitou
- má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů
 
Bližší informace o způsobu podání žádosti o místo strážníka městské policie můžete získat u velitele MP.

Funkční označení strážníků

oznaceni_v

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže