Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Bleskovky ze Šternberku

Zastupitelé na svém posledním zasedání v tomto roce schválili rozpočet na rok 2020 včetně investičních akcí města, schválili obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, o místním poplatku za provoz systému nakládání s odpady na rok 2020 a o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

Občané se musí připravit na tyto změny:

Poplatek ze psů v rodinných domech se zvyšuje o 100 korun, tj.  v roce 2020 bude tento poplatek 400 korun, za každého dalšího psa pak 600 korun. Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let s bydlištěm ve Šternberku, byl nově stanoven poplatek 200 korun, tj. navýšení o 100 korun, za každého dalšího psa pak tito držitelé zaplatí 300 korun. V místních částech částech Krakořice, Chabičov, Dalov a Těšíkov se poplatek držitelům nad 65 let v případě jednoho psa navyšuje z 80 na 100 korun, u každého dalšího psa ze 120 na 150 korun. Poplatek se nemění v případě psů ve vícebytových domech a na sídlištích. Sazby poplatku najdete v přiložené tabulce.

Na změnu se musí občané připravit i v případě poplatku za svoz komunálního odpadu, a to od 1. ledna 2020. Poplatek se navyšuje na 600 korun, tedy o 50 korun na osobu a rok více. Pro informaci uvádíme, že město by mohlo stanovit na základě skutečných výdajů za sběr a svoz odpadu nejvyšší zákonnou sazbu poplatku až ve výši 666 korun. Náklady na odpadové hospodářství rostou, město Šternberk je dofinancovává z rozpočtu, rostou také náklady kvůli množství odpadu odevzdaného občany na sběrném dvoře a během jarního svozu velkoobjemových odpadů.

Zastupitelé rozšířili, na základě hodnocení veřejného pořádku na území města Šternberka ze strany Městské policie Šternberk, lokality, ve kterých bude zakázána konzumace alkoholu. Jedná se o zbývající část ulic Masarykova (kolem prodejny Adam) a Nádražní (příloha 1 list 4), altán Světlov (příloha 1 list 6), nové hřiště za sídlištěm Uničovská (příloha 1 list 5) a nové autobusové zastávky na ulici Olomoucká u Psychiatrické léčebny (příloha 2). V těchto nově schválených lokalitách dochází často k nevhodné konzumaci alkoholu na veřejném prostranství a následně pak ke zdržování se podnapilých osob, které narušují veřejný pořádek. Celé znění vyhlášky najdete na úřední desce městského úřadu včetně všech příloh.  

Na průběh celého zasedání se můžete podívat na záznamu.

ZM 460 04 12 2019

20191204 151853 002 poplatek ze psů

 

 

Dovolujeme si upozornit veřejnost na provozní dobu městského úřadu v době letošních vánočních a nadcházejících novoročních svátků. Provoz městského úřadu je během vánočních svátků následující: v pondělí 23. prosince je úřední doba od 8:00 do 12:00 hodin. Dále pak 24., 25., 26., 31. prosince a 1. ledna je úřad zcela uzavřen. V pátek 27. prosince je úřední doba od 8:00 do 11:30 hodin, podatelna je otevřena od 8:00 do 14:00 hodin a pokladna je zavřena. V pondělí 30. prosince je úřední doba od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin. Pokladna je otevřena do 14:00 hodin.

V novém roce ve čtvrtek 2. ledna 2020 je úřední doba od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 15:00, pokladna do 14:30 hodin. V pátek 3. ledna je úřední doba od 8:00 do 11:30 hodin. Podatelna je otevřena od 8:00 do 14:00 hodin a pokladna je uzavřena.

zimni urad

provozni doba uradu 2019

 

 

 

 

 

V roce 2019 bude svážen směsný komunální odpad v liché týdny (kromě sídlišť, kde jsou kontejnery sváženy každý týden) počínaje 3. lednem. Tento svoz bude v sudé týdny střídán svozem bioodpadu. Kalendář s harmonogramem svozů komunálních odpadů obdrželi občané do svých schránek na konci roku 2018.  Termíny svozů na letošní rok najdete v příloze.  

radnice 460 kopie

pdfPřehled svozů odpadu SKO a BRKO v roce 2019 - pondělí 

  pdfPřehled svozů odpadu SKO a BRKO v roce 2019 - úterý

 

 Rozpis ulic_Sternberk

 

Společnost VHS SITKA zveřejnila nový ceník vodného a stočného pro rok 2020. Pitná voda ve Šternberku zdraží oproti letošku o dvě koruny. Letos na vodném a stočném v součtu vynakládají domácnosti 70,15 korun za metr krychlový. „O dvě koruny zdraží vodné a o tři koruny stočné,“ informoval ředitel VHS Sitka Antonín Kostrůnek. Nicméně dopad avizovaného zdražení na koncové odběratele výrazně zmírní snížení sazby DPH od 1. května 2020. Tabulku s ceníkem najdete v příloze.

„Důvodem zvýšení cen vodného a stočného je především tvorba finančních prostředků pro realizaci strategických investičních projektů společnosti VHS SITKA v následujících letech,“ uvedl ředitel společnosti Antonín Kostrůnek. Zároveň sdělil, že společnost udrží stávající objem finančních prostředků směřujících do obnovy a oprav již existující vodohospodářské infrastruktury.

Z velkých projektů je to věžový vodojem v Moravské Huzové (náklady 20 mil. Kč, realizace 2020) a úpravna čistírenských kalů ze všech sedmi čistíren odpadních vod, které společnost provozuje, a to z důvodu zpřísnění podmínek pro ukládání čistírenských kalů na zemědělský půdní fond (náklady 30 mil. Kč, realizace 2022). Dále je to posílení možností zásobování pitnou vodou (zřízení nových vodních zdrojů a zkapacitnění rozvodů vody).

„Dlouhodobě jsme nijak výrazně nezvedali cenu vodného a stočného, v posledních letech jsme jednou zvedli stočné o jednu korunu, jinak jsme drželi stejné ceny,“ dodal k nárůstu ceny za vodu Kostrůnek.

Ceny VHS SITKA od 1. ledna 2020 (Kč/m³)
Šternberk, Babice, Lužice, Hlásnice 75,90 (72,60 - od 1. května s DPH 10 %)

Kompletní ceník vodného a stočného na rok 2020 je zveřejněn na stránkách společnosti www.vhs-sitka.cz

voda 460

cenik voda

 

 

Od 1. ledna 2018  je provozovatelem kompostárny společnost Marius Pedersen a. s. Provozovatel kompostárny oznamuje veřejnosti kontaktní údaje na zaměstnance kompostárny. Odpovědným zaměstnancem je pan Vlastimil Calábek, tel.: 734 411 473. 

Provozovatel stanovuje následující seznam bioodpadu, který bude do kompostárny ukládán: posekaná tráva, seno, listí, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, posekané křoviny, ořezané části stromů, drobný odpad ze zpracování dřeva, ovoce, zelenina, dřevo (v celku nebo posekané), odděleně sebrané organické hřbitovní odpady. Uvedené odpady do kompostárny vozte jen tehdy, pokud se již nevejdou do Vaší nádoby na bioodpad (větve, velké množství posekané trávy...).

Ostatní odpad nebude do kompostárny přijat (např. kameny, pařezy, stavební suť, atd.).  V zimních měsících doporučujeme telefonicky ověřit, zda na kompostárně obsluha skutečně je.

Provozní doba kompostárny:

Pondělí 14:00 – 16:00 hod.
Středa 14:00 – 16:00 hod.
Sobota 10:00 – 12:00 hod.

kompostárna

Jak se dostat na Kompostárnu Šternberk mapka

 
Strana 1 z 2

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže