• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

  Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

 • Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

  Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

 • Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

  Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

 • Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

  Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

 • Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

  Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • Využijte školní hřiště Svatoplukova, Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

  Využijte školní hřiště Svatoplukova, Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

 • Uzavření trati Ecce Homo pro sportovní aktivity v roce 2017

  Uzavření trati Ecce Homo pro sportovní aktivity v roce 2017

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

Město Šternberk má uzavřenu smlouvu o nájmu zařízení a poskytování služeb s nájmem zařízení spojených se soukromým subjektem, který měl a má za úkol zejména nainstalovat smluvně popsané zařízení, které je společně s dodáním příslušného softwaru pro zaznamenávání a zpracování přestupků předmětem nájmu a to včetně zaškolení a technické podpory. Prvořadým cílem a záměrem využití radarů je zvýšení bezpečnosti silničního provozu na dopravních komunikacích. Použitím zařízení na měření rychlosti dojde dlouhodobě k prokazatelnému snížení překračování povolené rychlosti a tím i ke zvýšení bezpečnosti.

Zjednodušeně řečeno, soukromá firma zajistila dodání technického zařízení a provedla vše potřebné k provozu těchto zařízení, následně bylo zařízení předáno do užívání města Šternberka, kdy jeho orgány (městská policie a odbor dopravy a silničního hospodářství) provádí jednotlivé úkony při zpracování administrativy. Striktně je vyžadováno splnění hlavních podmínek, kdy vlastní měřící zařízení musí fungovat tak, aby nebylo možné se zařízeními jakkoliv manipulovat. Veškeré přístupy musí být logovány a přístup umožněn pouze přes zabezpečení HTTPS protokol pomocí uživatelského jména a hesla. Záznamové zařízení musí být zabezpečeno tak, aby nebylo možné pozměnit ani zjistit jeho obsah. Tím, že jsou tyto podmínky splněny, lze konstatovat, že není rozhodné, zda zařízení pro měření rychlosti je ve vlastnictví příslušné obce, či zda je toto ze strany obce v nájmu od jiného subjektu.

Data z vlastních měřičů jsou předávána přímo na městskou policii, lustraci a kontrolu osobních dat provozovatelů provádí zaměstnanec městské policie a soukromý subjekt se v žádné části administrativního procesu nepodílí na jeho zpracování, rozesílání a vymáhání, tedy v žádném případě nemůže ovlivnit počty a výši vybraných pokut. Tímto je bezesporu dodržen § 79a zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, kdy je k měření rychlosti zákonem zmocněna Policie ČR nebo obecní policie.

Tím, že soukromý subjekt nijak nezasahuje do procesu vlastního měření, nijak nenastavuje parametry měření, pouze je připraven provádět nutnou servisní a technickou činnost, nedochází k nepřípustnému přenosu výkonu veřejné správy na tento soukromý subjekt. Způsob výpočtu smluvního nájmu, ač je smluvně rozdělen na dvě položky, fixní a pohyblivou, která zohledňuje četnost zaznamenaných případů, nemá vliv na zákonnost měření.

Město Šternberk při zpracování projektu měření rychlosti postupovalo v intencích platných zákonných norem, byly pečlivě zváženy výklady rozsudků Nejvyššího správního soudu v Brně z roků 2008, 2010 a 2014, také stanovisko smluvní advokátní kanceláře Ritter – Šťastný potvrzuje soulad se zákonem.

Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme občanům respektovat zákonný postup správního orgánu Městského úřadu Šternberk, odboru vnitřních věcí, který je v první instanci určen ke zpracování agendy, doporučujeme postupovat v rámci pokynů a poučení, samozřejmě s možností využití svých práv a opravných prostředků, které náš právní řád umožňuje.

Související články

radar 460

 

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2017:
13 599

Kalendář akcí

prosinec 2017
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže