Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Radnice - historie a současnost

Radnice patřily ve městech k nejvýznamnějším stavbám, a to jak po stránce společenského významu, tak i z hlediska architektonického řešení. Měšťané v nich vyjadřovali svá práva, moc, reprezentaci, bohatství, smysl pro spravedlnost i vztah k výtvarnému umění. Dá se říci, že do radnic se promítnul i dějinný vývoj měst.

radnice1v

Radnice ve Šternberku stávala již snad od středověkých počátků na dnešním místě podhradí na Horním náměstí, ačkoliv první zprávy o ní pocházejí až z konce 16. století. V roce 1627 shořela ve Šternberku stará radnice a v roce 1638 si zde měšťané postavili radnici novou, dokumentovanou mimo jiné na vedutě z roku 1727.

radnice2vradnice3v

Radnice byla v tomto období jednopatrová budova s vysokou atikou a střední představěnou věží, ukončenou cibulovitou bání s lucernou. Do prvního patra se vstupovalo schodištěm po obou stranách věže, v nároží zdobila průčelí bosáž. Přes zajímavou kompozici budovy radnice nelze opomenout její drobné měřítko, jež kontrastovalo s významem Šternberka a bylo vysvětlitelné válečným událostmi té doby. V roce 1675 došlo na radnici k menším dispozičním úpravám, ale v roce 1868 byla budova zbořena a nahrazena novou radnicí, jejíž podoba přetrvává do současnosti.

radnice4vradnice5v

Demolice staré radnice a stavba nové patřila k nejcitelnějším stavebním zásahům poloviny 19. století. Další záznamy ke stavebním úpravám radnice pocházejí z roku 1924, kdy byla radnice renovována, v té době zde byl umístěn i poštovní úřad. Další větší adaptace byly provedeny v létě 1928 v zasedacím sále radnice stavební firmou M. Helma podle plánů městského stavebního úřadu. Sál byl tehdy spojen se sousední poradní místností a vybaven novým vnitřním zařízením.

radnice6vradnice7v

Šternberská kronika uvádí, že starosta A. Pauler ve své novoročním projevu v lednu 1939 představil velkorysé plány nové nacistické správy na obnovu a výstavbu města, kdy byla plánována i výstavba nové radnice a budovy NSDAP. K naplnění těchto slibů však již nedošlo. Na začátku devadesátých let minulého století byly provedeny dílčí úpravy vnitřních dispozic radnice.

radnice8vradnice9v

V roce 2009 byly zahájeny práce na bezbariérových úpravách radnice, kdy bude v objektu nově k dispozici výtah a odpovídající sociální zařízení. Realizací těchto úprav dojde k odstranění posledních architektonických bariér v budovách městského úřadu. V polovině června 2009 byly také zahájeny vnější úpravy radnice spočívající v sanaci vlhkosti celého suterénu a prvního patra objektu a s tím související opravě fasády radnice.

radnice10vradnice11vradnice12vradnice13vradnice14vradnice15vradnice16vradnice17vradnice18v

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže