Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Improvizované prostředky individuální ochrany

Není-li k dispozici ochranná maska tzn. komplet lícnice a ochranný filtr, je možné si svépomocí připravit improvizovaný prostředek ochrany dýchacích cest chránící před radioaktivním prachem a částečně bakteriologickými( biologickými) prostředky. Obdobně lze připravit i prostředek ochrany povrchu těla, u kterého lze dosáhnout i určitých ochranných vlastností nejen před výše jmenovanými skupinami látek, ale i před soudobými otravnými látkami. Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných oděvních součástí, které jsou k dispozici v každé domácnosti a pomocí kterých je možné chránit jak dýchací cesty, tak celý povrch těla. Při použití této ochrany je třeba dbát následujících zásad: - celý povrch musí být zakryt, žádné místo nesmí zůstat nepokryté; - všechny ochranné prostředky je nutno co nejlépe utěsnit; - k dosažení vyšších ochranných účinků kombinovat více ochra- nných prostředků nebo použít oděvu v několika vrstvách. Prostředky improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu těla je možné použít pouze tehdy, nejsou- li k dispozici profesionálně vyrobené prostředky ( plně je nenahrazují ) a hrozí-li prodlení času, jen proti některým nebezpečným látkám ( čpavek, chlór atd.. ) pouze jako provizorní řešení při : - přesunu osob do stálých úkrytů a při úniku ze zamořeného území - překonání zamořeného prostoru - ochraně v úkrytu jednoduchého typu nebo v improviz. úkrytu - evakuaci obyvatelstva K ochraně hlavy se doporučuje použít čepice, šátky a šály, přes které je vhodné převléci kapuci případně nasadit ochranné přilby (motocyklové, pracovní ochranné přilby, cyklistické, lyžařské atd.), které takto chrání i před padajícími předměty. Ochraně obličeje a očí je nutno věnovat největší pozornost. Jedná se zde o kombinaci ochrany povrchu těla s ochranou dýchacích cest. Zvláštní pozornost je proto nutné věnovat ochraně úst a nosu, které jsou vstupní branou dýchacích cest. Nejvhodnějším způsobem ochrany dýchacích cest je : -překrytí úst a nosu složeným kusem flanelové látky či froté ručníkem, namočeným ve vodě nebo také je ho pro zvýšení ochranného účinku možné navlhčit roztokem: - octu nebo kyseliny citrónové ( 100 g / 1 litr ) k ochraně proti čpavku (nebo tekutin tyto látku obsahující – limonáda, džus atd.. ) - jedlé sody ( 50 g / 1 litr ) k ochraně proti chlóru, oxidu siřičitého apod. - upevněné v zátylku převázaným šátkem nebo šálouK improvizované ochraně očí jsou nejvhodnějším prostředkem brýle uzavřeného typu ( potápěčské, plavecké, lyžařské a motocyklové, u kterých je nutné přelepit větrací průduchy lepicí páskou). V případě, že nejsou takové brýle k dispozici, lze oči jednoduchým způsobem chránit přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí.

Ochrana trupu

Obecně platí zásada, že každý druh oděvu poskytuje určitou míru ochrany, přičemž větší počet vrstev zvyšuje koeficient ochrany. K ochraně trupu jsou nejvhodnější následující druhy oděvů: -dlouhé zimní kabáty nebo bundy - kalhoty a kombinézy - šusťákové sportovní soupravy.
Použité ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic. U krku lze k utěsnění použít šálu nebo šátek, který omotáme přes zvednutý límec. Bundu je nutné utěsnit v pase, nejlépe pomocí opasku či řemene. Netěsné zapínání a různé nežádoucí trhliny v oděvu je nutné přelepit lepicí páskou. Ke všem ochranným oděvům je vhodné použít pláštěnku nebo plášť do deště. Tyto se utěsňují pouze u krku, pokud jsou z pogumované nebo vrstvené tkaniny musí být pogumovaná strana zvenčí. V případě, že nemáme pláštěnku k dispozici, můžeme ji nahradit přikrývkou, dekou či plachtou, kterou přehodíme přes hlavu a zabalíme se do ní.
Velmi dobrým ochranným prostředkem rukou jsou pryžové rukavice. Ochranný účinek je tím větší, čím je materiál silnější. Vhodnější jsou rukavice delší, neboť chrání zápěstí a částečně i předloktí. Rukávy přesahující přes okraj rukavic, pokud nejsou ukončeny nápletem nebo pryží, převážeme u okrajů řemínkem nebo provázkem. Jestliže by mezi rukavicí a rukávem vzniklo nechráněné místo, musíme zápěstí ovinout šálou, šátkem, igelitem apod. Nemáme-li k dispozici žádné rukavice, ovineme si ruce látkou, šátkem apod., aby byly alespoň krátkodobě chráněny a nepřišly do přímého styku se škodlivými látkami. Pro ochranu nohou jsou nejvhodnější pryžové a kožené holínky, kozačky nebo kožené vysoké boty. K ochraně nohou je nutno zabezpečit, aby mezi nohavicí a botou nezůstalo nechráněné místo. Nohavici přesahující přes botu u dolního okraje převážeme provázkem nebo řemínkem. Nepřesahuje-li nohavice přes boty ovineme nechráněné místo kusem látky, šátkem apod. Při použití nízkých bot je vhodné zhotovit návleky z igelitových sáčků či tašek.
 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže