Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Kamerový systém

Městský kamerový monitorovací systém ve Šternberku (MKMS)

Rozmístění kamerových bodů k 1.1.2014

kamera č. 1 - Masarykova 50, budova sila ZZN a.s
kamera č. 2 - U Střelnice 1, výškový obytný dům
kamera č. 3 - Olomoucká 74, budova SOUaU na ulici
kamera č. 4 - Tř. ČSA 56, budova České spořitelny a.s.
kamera č. 5 - Hlavní náměstí 11, obytný dům
kamera č. 6 - Jiráskova 51, obytný dům
kamera č. 7 - Horní náměstí 16, budova MěÚ
kamera č. 8 - Sadová, budova ÚSP Vincentinum - v současné době z technických                     důvodů mimo provoz
kamera č. 9 - Olomoucká ul., obytný dům na křižovatce s ul. Svatoplukova
kamera č. 10 - budova nádraží ČD Šternberk


Hodnocení MKMS
Používání Městského kamerového monitorovacího systému se stalo nedílnou součástí práce strážníků a policistů. Kamerový systém pomáhá odhalit trestné činy, přestupky proti veřejnému pořádku, ale i jiné správní delikty. Byly zjištěny případy projevů vandalismu při ničení mobiliáře města, dopravního značení a veřejné zeleně. Monitorováno bylo narušování občanského soužití, nedovolené ukládání odpadků, nepovolené pobíhání psů, neoprávněný výlep plakátů, vykrádání a odcizení automobilů, několik rasově motivovaných trestných činů, nedovolené parkování, obtěžování občanů opilými osobami a mnoho dalších protiprávních jednání. Využití MKMS je velmi účinné i při řešení aktuální dopravní situace a dopravních nehod, při sledování pohybu a zákroků hlídek obou policií, při monitorování akcí s vysokou koncentrací lidí (shromáždění občanů, kulturní a sportovní akce), v případě požárů a při použití záznamů jako důkazního materiálu.

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže