Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Upozornění pro podnikatele, kteří prodávají kvasný líh, konzumní líh a lihoviny

Dne 17.10.2013 nabyl účinnosti zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmětná novela mimo jiné nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin tím, že u předmětu podnikání „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)" se na konci doplňují slova „a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin".

Nová úprava se vztahuje na všechny podnikatele, kteří se zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin a prodejem těchto produktů jak podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům. Kromě prodejců lihovin v obchodě se úprava bude vztahovat také na podnikatele, kteří lihoviny podávají v restauračních zařízeních, případně i v dopravních prostředcích.

Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti zákona č. 309/2013 Sb. (tj. k 17.10.2013) oprávněni prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, mohou v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V této lhůtě (rozumí se ve lhůtě od 17.10.2013 do 17.04.2014) jsou povinni požádat živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin.Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká.

Přijetí citované žádosti o koncesi ve stanovené lhůtě od oprávněných podnikatelů nepodléhá správnímu poplatku. K získání koncese v uvedeném rozsahu (prodej kvasného líhu, konzumního líhu a lihovin) nemusí podnikatelé prokazovat odbornou a jinou zvláštní způsobilost, koncese tedy bude mít hlavně evidenční charakter.

Žádost o předmětnou koncesi je možné podat na jakémkoliv obecním živnostenském úřadě v ČR. Pokud podnikatelé chtějí mít zachováno právo k prodeji lihu a lihovin i po 17.4.2014, musí podat žádost i ti prodejci, kteří mají v současné době živnost přerušenou.

Zaměstnanci odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Šternberk jsou připraveni všem poskytnout podrobné informace, kontakt: Zapletalová Petra – tel. 585086579, Vašíčková Renata – tel. 585086577.

docxUpozornění_pro_podnikatele.docx pdfUpozornění_pro_podnikatele.pdf

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže