Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Formuláře odboru dopravy a silničního hospodářství

Formuláře registru vozidel

pdfŽádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel
pdfŽádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
pdfŽádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla
pdfŽádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla
pdfŽádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel
pdfŽádost o vydání nového dokladu k vozidlu
pdfŽádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla
pdfŽádost o vydání tabulky s registrační značkou
pdfŽádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz

pdfdocxF 04-03-03-01 Žádost o vydání zvláštního označení vozidla č. O5 – Označení vozidla praktického lékaře ve službě

pdfOznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou

Formuláře ŘP

pdfdocxF 04-04-04-01 Žádost o výpis evidenční karty řidiče
pdfdocxF 04-04-04-02 Žádost o výpis bodového hodnocení
pdfdocxF 04-04-04-04 Žádost o vrácení řidičského oprávnění § 100
pdfdocF 04-04-04-05 Žádost o vrácení ŘO po 12 bodech
pdfF 04-04-04-06 Žádost o odečet bodů
pdfdocxF 04-04-04-07 Oznámení o vzdání se řidičského oprávnění § 93
pdfdocxF 04-04-04-08 Oznámení o vzdání se řidičského oprávnění § 94
pdfdocF 04-04-04-09 Žádost o vydání paměťové karty vozidla
pdfdocF 04-04-04-10 Žádost o vydání servisní paměťové karty
pdfxlsF 04-04-04-11 Žádost o vydání paměťové karty řidiče

pdfdocŽádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu

pdfdocPosudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

 

Formuláře TAXI

pdfdocxF 04-06-06-01 Žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby a vydání průkazu řidiče taxislužby
pdfdocxF 04-06-06-02 Žádost o zapsání/vyřazení vozidla do/z evidence vozidel taxislužby
pdfdocxF 04-06-06-03 Oznámení změn

 

Žádost o koordinované stanovisko

pdfdocŽádost o koordinované stanovisko

 

Žádosti týkající se speciálního stavebního úřadu

pdfdocxOhlášení stavby (503/2006 Sb.)
pdfdocxŽádost o stavební povolení (503/2006 Sb.)
pdfdocxŽádost o vydání kolaudačního souhlasu (503/2006 Sb.)
pdfdocxŽádost o vydání společného povolení

 

Žádosti týkající se silničního správního úřadu

pdfdocF 04-01-01-01 Žádost o povolení stavby v silničním ochranném pásmu
pdfdocF 04-01-01-02 Žádost o povolení připojení k pozemní komunikaci
pdfdocF 04-01-01-03 Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace
pdfdocF 04-01-01-04 Žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace
pdfdocF 04-01-01-05 Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže