Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Občané se ptají…odpovědi na nejčastější dotazy ze sociální problematiky města

Na internetových stránkách města Šternberka se v rubrice Dotazy občanů velmi často objevují dotazy na téma sociální problematiky a soužití s menšinovými skupinami obyvatelstva. Některé dotazy se soustavně opakují, frekvence dotazů narůstá i s příchodem jednotlivých ročních období - v létě se týkají poskytování permanentek na městské koupaliště pro určité skupiny obyvatel, v zimě zase služeb pro osoby bez přístřeší. Nejčastěji pokládané dotazy jsme se rozhodli zveřejnit.

Dotaz č.1: Kde se mohou lidé bez přístřeší ve Šternberku umýt a dát si do pořádku osobní věci, např. vyprat si prádlo, okoupat se a brát vodu na pití.

Odpověď k dotazu č.1

Lidé bez přístřeší jsou lidé, kteří z různých důvodů ztratili nebo opustili svůj domov, byt, ubytování, neumějí vyřešit komplikované problémy s tím spojené a hledají pomoc. Tito lidé se v první řadě musí obrátit na své rodiny. Pokud rodinu nemají nebo tato rodina z nějakého důvodu nefunguje nebo nechce pomoci, mohou se obrátit na odbor sociálních věcí MěÚ Šternberk, kde jim ve spolupráci s kurátorem pro dospělé zajistíme ubytování v azylovém domě. V azylovém domě jim budou zabezpečeny všechny základní potřeby (hygiena, výdej stravy,  popřípadě možnost její přípravy, apod.). Azylové domy slouží pro práci s lidmi bez přístřeší a nabízí jim potřebnou pomoc. Představují komplex služeb poskytujících individuální, důstojnou, nepřetržitou a koncepční pomoc osobám, které se ocitnou v krizové situaci. Dále plní funkci reintegračního zařízení, které zachycuje, ubytovává a za pomoci širší spolupráce pomáhá hledat další uplatnění, jako například prosazování práv a zájmů na trhu práce, poradenství a výchovné, vzdělávací a aktivační služby.

Dotaz č.2: Je pravda, že některé skupiny obyvatel např. Romové dostávají od města peníze z dotací a kupují si za ně ledničky a počítače? Proč jim město hradí provozní náklady na bydlení? Mám špatnou zkušenost - žádali jsme o umístění našeho dítěte do mateřské školy a bylo nám řečeno, že učitelky mají nařízené přednostně brát děti romské národnosti. Kdo to nařídil? A z jakého důvodu se upřednostňují?

Odpověď k dotazu č.2

Sociální dávky nejsou přiznávány ani vypláceny na zařizování domácností, příp. ledničky, počítače, apod. Takové sociální dávky neexistují. Město Šternberk, stejně jako jiná města, získává prostředky na výplatu sociálních dávek od státu, a to formou dotace. Sociální dávky jsou určeny pro občany těžce zdravotně postižené, jsou poskytovány na příspěvek na péči a na dávky pomoci v hmotné nouzi. Mezi dávky pomoci v hmotné nouzi patří příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a dávky mimořádné okamžité pomoci. Tyto sociální dávky jsou přísně účelové, vyplácené v souladu s příslušnými právními normami a jsou vypláceny pouze po splnění všech podmínek, které zakládají nárok na jejich přiznání. Přijímání dětí do mateřských škol je plně v kompetenci vedení těchto zařízení.

Nikdy a nikým nebylo vydáno nařízení k jakémukoliv přednostnímu přijímání dětí romské národnosti či jiných národnostních menšin. Pro informaci uvádíme, že ve Šternberku funguje zařízení Jíloro, které podporuje a poskytuje pomoc sociálně vyloučeným romským a sociálně slabým rodinám s dětmi do 7 let věku, které jsou ohroženy v biologickém a psychickém vývoji. S tímto zařízením odbor sociálních věcí MěÚ Šternberk úzce spolupracuje.

Dotaz č.3: Je pravda, že Romové ve Šternberku dostávají permanentky na šternberský bazén zdarma?

Odpověď k dotazu č.3

Žádná sociální skupina obyvatel ze Šternberka není a nikdy nebyla zvýhodněna bezplatným  poskytnutím vstupu  na městské koupaliště ve Šternberku.

Dotaz č.4: Kolik žije ve Šternberku Romů (popř. občanů hlásících se k romské národnosti) a  jak vysoké jsou sociální dávky, které (měsíčně nebo ročně) pobírají v průměru na jednu osobu nebo na jednu rodinu?

Odpověď k dotazu č.4

Město Šternberk nevede žádné statistiky o počtu příslušníků romského etnika ve Šternberku. Dle informací pana Jaroslava Gábora ze Šternberka, který je zástupcem Společenství Romů na Moravě - pobočka ve Šternberku, je počet romských spoluobčanů ve Šternberku odhadován na 350 – 400 osob. Odbor sociálních věcí MěÚ Šternberk nevede zvláštní evidenci sociálních dávek pro občany romského etnika.

Dotaz č.5 Jak Město Šternberk řeší problematiku nepřizpůsobivých občanů? 

Odpověď k dotazu č.5

Město Šternberk od roku 2006 opakovaně jednalo se zainteresovanými stranami (Policie ČR, krajský úřad, některá nevládní sdružení) a hledalo řešení jak uvedenou problematiku řešit. Bohužel města a obce v České republice nemají dostatečné pravomoci v této věci a pomoc nebo spolupráce státu je minimální nebo žádná. Sledujeme i aktivity v jiných městech, ale žádné město v České republice doposud nenašlo jednoznačný návod k řešení.

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže