Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Komunitní plánování sociálních služeb

pdfCíle a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Šternbersku na období 2017 – 2019

 

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitu lze definovat jako uskupení lidí žijících v geograficky definované oblasti, mezi kterými existují vzájemné sociální vazby. V případě komunitního plánování sociálních služeb je komunita vymezena geograficky jako společenství lidí žijících na území ORP Šternberk.
Metoda komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) je jednou z metod, jak plánovat sociální služby v komunitách. Dokáže plánovat sociální služby tak, aby:
1. odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů
2. byly poskytovány efektivně, tedy aby:
a. byly podporovány pouze skutečně potřebné služby
b. finanční, materiální prostředky a lidské zdroje byly využívány účelně a cíleně
c. byly hledány nové zdroje pro zajištění potřebných sociálních služeb
3. na plánování sociálních služeb participovali (nebo měli možnost participovat) všichni, kterých se to týká.

 

Cíle komunitní plánování sociálních služeb

- posilovat sociální soudržnost komunity
- podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin

Účastníci komunitního plánování sociálních služeb
1. zadavatel - je zodpovědný za zajištění sociálních služeb na daném území, tj. obce případně kraje. Úkolem zadavatele je, aby svým občanům zajistil potřebné služby v co nejvyšší kvalitě a současně finančně dostupné
2. poskytovatelé – subjekty, které poskytují a nabízejí sociální služby bez ohledu na zřizovatele. Cílem poskytovatelů je udržet a rozvíjet své zařízení a poskytovat kvalitní sociální služby v souladu se svým posláním a rozvojovým plánem
3. uživatelé - osoby, kterým jsou poskytovány sociální služby z důvodu nepříznivé sociální situace, v níž se ocitly. Skupina, v níž jsou zastoupeni poskytovatelé, uživatelé a zástupci zadavatele se nazývá triáda
4. široká veřejnost - kdokoliv, kdo má zájem

Kromě zadavatele, uživatelů a poskytovatelů se na tvorbě komunitního plánu sociálních služeb podílejí také další odborníci, představitelé institucí, kteří úzce spolupracují s poskytovateli sociálních služeb (policie, nemocnice, odborní lékaři, úřady, apod.), příbuzní či blízcí uživatelů a široká veřejnost.

 

Základní principy komunitního plánování sociálních služeb
- posilovat sociální soudržnost komunity
- partnerství a spolupráce
- zapojení místního společenství (komunity)
- hledání nových lidských a finančních zdroj
- průběh zpracování komunitního plánu je stejně důležitý jako výsledný dokument (zaměření na proces)
- kompromis přání a možnosti
- cykličnost-opakovatelnost

 

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk 

V procesu byly ustanoveny 3 pracovní skupiny:
1. Senioři a osoby se zdravotním postižením
2. Rodina, děti a mládež
3. Etnické menšiny a osoby jiného sociokulturního prostředí

 

Pokud byste měli zájem účastnit se na procesu aktualizace komunitního plánování sociálních služeb formou účasti na pracovních skupinách, obraťte se, prosím, na vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Šternberk Ing. Jitku Zajacovou

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže