Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny ve Šternberku

  Provoz kompostárny ve Šternberku

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2022

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2022

 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2022

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2022

 • Novoroční blahopřání všem obyvatelům města Šternberka

  Novoroční blahopřání všem obyvatelům města Šternberka

 • Odpady můžete odevzdávat ve sběrném dvoře bez limitu!

  Odpady můžete odevzdávat ve sběrném dvoře bez limitu!

 • Majitelé psů si zase mohou vyzvedávat speciální sáčky

  Majitelé psů si zase mohou vyzvedávat speciální sáčky

Obsah webu Šternberk.eu

Formuláře odboru životního prostředí

 

pdf docx Žádost o výpůjčku nádoby na bioodpad

pdf docx Žádost o výpůjčku nádoby pro separaci papíru

pdf docx Žádost o výpůjčku nádoby pro separaci plastu

pdfdoc Žádost o kontejner na bioodpad - bytové domy

ikona pdf souboruikona docx souboru F 06-01-01-02 Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění odpadů

pdfdoc F 06-01-01-03 Žádost o vyjádření odboru životního prostředí

ikona pdf souboruikona docx souboru F 06-01-01-04 Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

pdf docxF 06-02-02-01 Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší

pdf docF 06-03-03-01 Žádost o odnětí/omezení pozemků určených k plnění funkce lesa

pdf docF 06-03-03-02 Žádost o prohl. pozemku za pozemky určené k plnění funkce lesa

pdf docF 06-03-03-03 Žádost o souhlas orgánu státní správy lesů k vydání územ. rozh.

pdf docxF 06-06-06-01 Žádost o odnětí ze ZPF

pdf docxF 06-06-06-02 Žádost o vyjádření k návrhu sítí technického vybavení

pdf docF 06-06-06-03 Vstupní údaje k výpočtu odvodu za odnětí půdy ze ZPF

pdf docxF 06-07-07-01 Žádost k povolení rozšíření geograficky nepůvodního druhu

pdf docxF 06-07-07-02 Žádost o vydání souhlasu k umisťování a povolování staveb

pdfdocF 06-07-07-03 Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP

pdfdoc F 06-07-07-04 Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les

pdf docF 06-07-07-05 Oznámení o kácení dřevin rostoucí mimo les

pdf docF 06-07-07-06 Oznámení havarijní kácení

 

pdf docF 06-09-09-01 Žádost o zařazení (změnu) do evidence místních poplatků - trvalý pobyt

pdf docF 06-09-09-02 Žádost o zařazení (změnu) do evidence místních poplatků - chataři

pdf docF 06-09-09-03 Ohlášení pobytu v zahraničí

pdf docF 06-09-09-04 Žádost o vrácení přeplatku

pdf docF 06-09-09-05 Žádost o přeúčtování

pdf docF 06-09-09-06 Žádost o zařazení (změnu) do evidence místních poplatků - dům, byt

 

pdf docF 11-04-04-01 Žádost o koordinované stanovisko

pdf docMěsíční hlášení o plnění plánu odlovu zvěře

pdfŽádost o vydání loveckého lístku

pdfŽádost o vydání rybářského lístku

 

Přílohy k vyhlášce č. 183/2018 Sb. platné od 01.09.2018

pdf Příloha č. 1 - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

pdf Příloha č. 2 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

pdf Příloha č. 3 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

pdf Příloha č. 4 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu

pdf Příloha č. 5 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

pdf Příloha č. 6 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

pdf Přiloha č. 7 - Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

pdf Příloha č. 8 - Žádost o stavební povolení k vodním dílům

pdf Příloha č. 9 - Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)

pdf Příloha č. 10 - Žádost o povolení k vypouštění odpadním vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

pdf Příloha č. 11 - Žádost o udělení souhlasu

pdf Příloha č. 12 - Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení

pdf Příloha č. 13 - Žádost o vyjádření

pdf Příloha č. 14 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

pdf Příloha č. 15 - Oznámení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav

pdf Příloha č. 16 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

pdf Příloha č. 17 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

pdf Příloha č. 18 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

pdf Příloha č. 19 - Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

pdf Příloha č. 20 - Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

pdf Příloha č. 21 - Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu

pdf Příloha č. 22 - Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu

pdf Příloha č. 23 - Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu

pdf Příloha č. 24 - Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod

pdf Příloha č. 25 - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

 

 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2022:
13 417


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky