Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Formuláře stavebního odboru

Formuláře platné od 20.04.2018 (Vyhláška č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření):

pdf docŽádost o povolení předčasného užívání stavby

pdf docxOhlášení stavby

pdf docxOhlášení odstranění 

pdf docxOznámení záměru

pdf docxSpolečné oznámení záměru

pdf docxOznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

pdf docxOznámení změny v užívání stavby

pdf docxŽádost o stavební povolení

pdf docxŽádost o vydání společného povolení

pdf docxŽádost o vydání kolaudačního souhlasu

pdf docxŽádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

pdf docxŽádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

pdf docxŽádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

pdf docxŽádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

pdf docxŽádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

 -------------------------

pdf docxF 09-01-01-01 Návrh na pořízení změny Územního plánu Šternberk

pdf rtfF 09-03-03-01 Žádost o změnu stavby před dokončením

pdf docxF 09-03-03-02 Ohlášení stavby podle § 104 odst. 1 písm. k) stavebního zákona

pdf docF 09-03-03-03 Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí

pdf docxF 09-03-03-05 Žádost o dodatečné povolení stavby - stavba vyžadující stavební povolení

pdf docxF 09-03-03-06 Žádost o dodatečné povolení stavby - stavby vyžadující územní rozhodnutí

pdf docF 09-03-03-07 Žádost o povolení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu

pdf docF 09-10-10-01 Žádost o přidělení čísla popisného/evidenčního

pdf docF 11-04-04-01 Žádost o koordinované stanovisko

 

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže