Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

 • Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

  Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

 • Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Využíváte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka?

  Využíváte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka?

Obsah webu Šternberk.eu

Dotace z Programu regenerace MPR a MPZ

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Dotace v rámci státní podpory Programu regenerace MPR a MPZ se poskytují pouze vlastníkům kulturních památek za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památkových hodnot. Dotace poskytované v Programu regenerace MPR a MPZ jsou přísně účelové, mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy.


2022:
pdfVýzva vlastníkům nemovitých kulturních památek
pdfF 71-08-01 Žádost o dotaci kulturní památky 2022
ikona pdf souboruČestné prohlášení
ikona pdf souboruInformace o zpracování osobních údajů

pdfSoupis neuznatelných nákladů 2022


Vyúčtování 2021:
 

docxF 71-08-03 Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z rozpočtu města Šternberka
xlsxF 71-08-04 Finanční vyúčtování dotace z rozpočtu města Šternberka

 

Podpořené žádosti:

Rok 2021
- dům U Horní brány 42/21, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 23293/8-2952 – obnova střešní krytiny
- bývalý augustiniánský klášter, Farní 69/5, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 20311/8-1971 – 1. etapa obnovy fasády

Rok 2020
- dům Oblouková č.p. 1315, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 38638/8-1961 – obnova fasády
- dům nám. Svobody č.p. 1160, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 30467/8-1960 – obnova fasády
- městské hradby, parcela č. 175, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 13945/8-1977 – II. etapa obnovy městských hradeb

Rok 2019
- dům ČSA č.p. 6 , Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 37317/8-2929 – obnova vstupních dveří objektu
- dům Hlavní náměstí č.p. 142, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 16287/8-2937 – obnova střechy objektu
- Kostel Nejsvětější Trojice, ulice Olomoucká, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 11857/9-41 – obnova střechy objektu

Rok 2018
- dům Olomoucká 1280/18, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 50468/9-68 – obnova fasády průčelí domu
- dům U Horní brány 42/21, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 23293/8-2952 – obnova vnitřního schodiště
- bývalý augustiniánský klášter, Farní 69/5, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 20311/8-1971 – obnova střechy objektu

Rok 2017
- dům Oblouková 1315/36, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 38638/8-1961 – obnova fasády do ul. Olomoucká vč. nároží
- dům Olomoucká 1380/4, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 31922/8-2938 – repase vchodových dveří
- dům ČSA 6/44, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 37317/8-2929 – obnova/restaurování výkladce
- dům ČSA 21/14, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 22240/8-2924 – obnova uliční fasády
- bývalý augustiniánský klášter, Farní 69/5, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 20311/8-1971 – obnova nátěru vstupních vrat a repase dveří vč. zárubní T34

Rok 2016
- Měšťanský dům Hlavní náměstí 95/7, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 105444 – restaurování vstupních bytových dveří ve 2. NP
- Měšťanský dům Olomoucká 1283/12, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 33791/8-2939 – obnova uliční a dvorní fasády
- Měšťanský dům ČSA 6/44, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 37317/8-2929 – obnova 2. NP uliční fasády
- Bývalý augustiniánský klášter, Farní 69/5, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 20311/8-1971 – obnova zárubní T61, T62, T63 ve 2. NP

Rok 2015
- Měšťanský dům Olomoucká 1294/13, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 35706/8-2941 – restaurování vstupních dveří do domu
- Měšťanský dům Hlavní náměstí 93/5, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 45385/8-2934 – obnova uliční fasády 2. a 3. NP
- Měšťanský dům Hlavní náměstí 95/7, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 105444 – restaurování vchodových dveří
- Měšťanský dům ČSA 7/42, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 16445/8-1957 – restaurování vstupních vrat

Rok 2014
- Měšťanský dům Radniční 83/12, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 27995/8-2950 – obnova uliční fasády
- Měšťanský dům Olomoucká 1380/4, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 31922/8-2938 – restaurování štukové uliční fasády
- Olomoucká 1280/18, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 50468/9-68 – restaurování vstupních dřevěných dveří

Rok 2013
- Měšťanský dům Radniční 83/12, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 27995/8-2950 – restaurování kamenného vstupního portálu

Rok 2012
- Měšťanský dům ČSA 27/1, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 16844/8-2922 – obnova části uliční fasády orientované směrem do ulice ČSA

Rok 2011
- Měšťanský dům Olomoucká 1282/14, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 38413/8-2940 – obnova vnitřních povrchů stěn, stropů, podlah a schodišť, obnova truhlářských výrobků
- Měšťanský dům Bezručova 1166/14, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 37947/8-2921 –restaurování vstupních dřevěných dveří

Rok 2010
- Měšťanský dům Olomoucká 1282/14, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 38413/8-2940 – oprava stropů a podlah, nátěr truhlářských konstrukcí, restaurování výmalby v místnosti v I.NP
- Měšťanský dům ČSA 10/30, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 28802/8-2927 – repase 5 ks oken

Rok 2009
- Měšťanský dům Bezručova 1166/14, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 37947/8-2921 – restaurování dřevěného portálu
- Měšťanský dům Hlavní náměstí 90/2,Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 28920/8-2933 – restaurování vstupních vrat
- Měšťanský dům Olomoucká 1282/14, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 38413/8-2940 – restaurátorské práce, obnova kamenných prvků, obnova povrchů podlah, obnova truhlářských prvků, obnova schodišť a maleb, sanace krovu

Rok 2008
- Činžovní dům Horní náměstí 47/2, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 29374/8-1955 – obnova arkád a propojovacího krčku ve II.NP
- Kostel Zvěstování Panny Marie, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 25534/8-1972 – obnova střechy nad bočním vchodem kostela
- Měšťanský dům Olomoucká 1282/14, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 38413/8-2940 – obnova podlah a dlažeb, repase oken, obnova pavlače, restaurování vchodových dveří, restaurování maleb v místnosti II.NP

 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2021:
13 479


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky