Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Dotace z rozpočtu města

Informace o poskytování dotací z rozpočtu města

Město Šternberk je oprávněno poskytovat dotace na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti pro město, tedy zejména na podporu rozvoje kultury, tělesné výchovy a sportu, na humanitární, sociální, zdravotnické a ekologické účely, zahraniční spolupráci a mezinárodní a partnerské projekty, protidrogové aktivity, prevenci kriminality. Směrnice S 61-08 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Šternberka stanovuje základní principy pro podání a hodnocení žádostí o dotace, projednání a způsob poskytnutí dotace.

Město Šternberk může poskytovat dotace na podporu účelu, který určí v dotačním programu, pokud se rozhodne finančně podpořit určitou oblast nebo činnost určeného okruhu způsobilých žadatelů. Tyto dotace jsou určeny pro žadatele, kteří splní podmínky uvedené v dotačním programu. O vyhlášení dotačního programu pro daný kalendářní rok rozhoduje Rada města Šternberka na základě návrhu věcně příslušné komise. Termín pro podání žádostí se stanoví v příslušném dotačním programu. Dotační programy budou vyhlašovány zpravidla v závěru roku.

Město Šternberk dále může poskytovat tzv. individuální dotace konkrétním žadatelům z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

Všechny žádosti jsou přijímány pouze na předepsaných formulářích a s povinnými doklady.

docxS61-08_Zasady_pro_poskytovani_dotaci.docx

Formuláře žádostí jsou uvedeny v přílohách vyhlášených programů.
Žadatel může také žádat o dotaci na účel, na nějž v příslušném roce není vyhlašován program, v tomto případě použije formulář žádosti o individuální dotaci F 61-08-02

pdfdocx F 61-08-02 Formulář žádosti o individuální dotaci
pdfdocx F 61-08-03 Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace
xlsxF 61-08-04 Finanční vyúčtování dotace
docxvzor-cestne_prohlaseni_k_identifikaci_osob.docx
pdfInformace o zpracování osobních údajů

 

č. Titulek
1 Dotační programy na rok 2020
2 Dotace z rozpočtu města 2019
3 Dotační programy na rok 2019
4 Dotace z rozpočtu města 2018 - Program obnovy objektů v MPZ - 2. kolo
5 Dotace z rozpočtu města 2018 - Program obnovy objektů v MPZ 1. kolo
6 Dotační program na rok 2018 na obnovu objektů v MPZ – 2. kolo
7 Dotace z rozpočtu města 2018
8 Dotační program na rok 2018 - Podpora cestovního ruchu
9 Dotační programy 2018 v oblasti sociálních služeb, humanitární pomoci a zdravotnických služeb
10 Dotační program na rok 2018 na obnovu objektů v MPZ
11 Dotační programy na rok 2018 v oblasti kultury, sportu a volného času
12 Dotace z rozpočtu města 2017 - Program obnovy v MPZ
13 Dotace z rozpočtu města 2017
14 Dotační programy na rok 2017
15 Dotace z rozpočtu města 2016
16 Dotační program na rok 2016
17 Informace pro příjemce dotací z rozpočtu města
18 Dotace z rozpočtu města v roce 2015
19 Příspěvky z rozpočtu města v roce 2014
20 Město Šternberk připravilo metodickou pomoc v oblasti vyúčtování příspěvků za rok 2013 a přípravy žádostí o poskytnutí příspěvků na rok 2014
21 Příspěvky z rozpočtu města v roce 2013
22 Příspěvky z rozpočtu města v roce 2012
23 Příspěvky z rozpočtu města v roce 2011
24 Výzva pro realizátory projektů prevence kriminality
25 Příspěvky z rozpočtu města v roce 2010
26 Zápis z veřejného setkání se zástupci neziskových organizací v oblasti kultury ze dne 29.10.2009
27 Příspěvky z rozpočtu města v roce 2009
28 Příspěvky z rozpočtu města v roce 2008
29 Schválená podpora z rozpočtu města v roce 2007 v Městské památkové zóně
30 Příspěvky z rozpočtu města v roce 2007
 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže