Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Konsolidace IT a nové služby TC města Šternberk

logo22 

Město Šternberk v roce 2015 realizovalo z Integrovaného operačního programu v rámci výzva č. 22 projekt „Konsolidace IT a nové služby TC města Šternberk" reg.č.: CZ.1.06/2.1.00/22.09585, jehož cíle byly definovány pro oblast konsolidace HW/SW a vybavení TC ORP, bezpečnost a elektronizaci procesů a digitalizace dat.

Technické řešení projektu a jeho provedení bylo rozděleno na tři části:

1. stavebně technická připravenost

a) stavební příprava technické místnosti
b) rack pro umístění stávajícího záložního systému a nových síťových komponent
c) zálohovací zdroj elektrického napájení UPS pro zajištění nepřerušovaného chodu záložního systému a nových síťových komponent
d) klimatizační jednotka
e) systém pro zabezpečení vstupu do místnosti - úprava EZS a EPS
f) monitorovací zařízení provozních podmínek (monitoring napájení, teploty, vlhkosti, přítomnosti kouře, funkčnosti UPS, funkčnosti klimatizační jednotky)

2. rozšíření ICT infrastruktury

g) výměna síťových přepínačů pro zajištění podpory k nasazení bezpečnostního řešení datové sítě a propojení s novou záložní technologickou místností
h) hardwarové zařízení pro Aplikační Firewall, Firewall a IPS
i) nastavení systému pro kontrolu přístupu a monitoring síťových zařízení a uživatelů

3. IS/aplikace pro elektronizaci agend/procesů

j) Elektronická spisovna – interní elektronizace procesu
k) Finanční kontrola – interní elektronizace procesu
l) Manažerské datové pohledy – interní elektronizace procesu
m) Pohledávkový portál - http://www.sternberk.eu/samosprava/registr-pohledavek.html
n) Rozklikávací rozpočet - http://rozpocet.sternberk.eu/
o) Rozpočtový modul ZZO – interní elektronizace procesu
p) Skenovací linka – interní elektronizace procesu
q) Elektronická úřední deska pro obce - pro spádové obce ORP – web obcí ORP
r) Elektronická úřední deska - http://mesto.sternberk.cz:1080/Gordic/Ginis/App/UDE01/FramesetKategorie.aspx

Projekt byl realizován s celkovým rozpočtem 3 820 389,53 Kč, kde spoluúčast rozpočtu Města Šternberka byla ve výši 573 059,79 Kč.

pdfKonsolidace IT a nové služby TC města Šternberk

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže