• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2019 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2019 beze změn

 • Hřiště u základních škol jsou otevřena i pro veřejnost

  Hřiště u základních škol jsou otevřena i pro veřejnost

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu v roce 2019

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu v roce 2019

 • Majitelé psů si mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • Plánované uzavírky závodní trati Ecce Homo v roce 2019

  Plánované uzavírky závodní trati Ecce Homo v roce 2019

 • Velkoobjemový odpad se bude letos svážet v novém režimu

  Velkoobjemový odpad se bude letos svážet v novém režimu

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Program zasedání

INFORMACE
o době, místě a navrženém programu 3. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTERNBERKA
dne 20.02.2019 v 15:00 hodin
místo: Kulturní dům Šternberk, Masarykova 20, konferenční sál, 1. patro

Navržený program:
1. Zahájení
2. Program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne 20.02.2019
3. Přehled usnesení RM a informace občanům o činnosti orgánů města za uplynulé období
4. Zápisy z jednání finančního výboru
5. Zápis z kontrolního výboru
6. Zpráva o činnosti SPOZ za rok 2018
7. Osadní výbory a plány práce na rok 2019
8. Změna zřizovací listiny organizace Sociální služby Šternberk, p.o.
9. Dotace z rozpočtu města 2019
10. Zvýšení příspěvku na provoz ZŠ Svatoplukova
11. Návrh na pořízení změny č. 2 Územního plánu Šternberk
12. Investice 2019 - aktualizace
13. Nabídka k uplatnění předkupního práva ke stavbě
14. Prodej části pozemku parc. č. 4643/6 v k. ú. Šternberk
15. Prodej pozemku parc. č. 5430 k. ú. Šternberk
16. Prodej pozemků v k. ú. Krakořice
17. Budoucí darování části pozemku parc.č. 3970 (chodníky ul. Jesenická) v k.ú. Šternberk z vlastnictví Olomouckého kraje
18. Uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek
19. Záměr prodeje byt. jednotky č. 472/12, Masarykova 22 a byt. jednotky č. 1737/20 , Nám. Svobody 11,12 nejvyšší nabídce
20. Záměr prodeje bytové jednotky č. 356/7, Uničovská 47 nejvyšší nabídce
21. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1327 v k. ú. Šternberk
22. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1730/32 v k. ú. Šternberk
23. Záměr prodeje pozemků parc. č. 3198/1, parc. č. 3197/2 v k. ú. Šternberk
24. Záměr prodeje pozemku parc. č. 3924 v k. ú. Šternberk
25. Záměr prodeje spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 3407/4 v k. ú. Šternberk
26. Záměr směny pozemků na ulici Svatoplukova
27. Žádost o prodloužení termínu realizace prací - obnova objektu v MPZ
28. Žádost spoluvlastníků budovy Náměstí Svobody 1, Šternberk o převody pozemků k realizaci investičního záměru
29. Diskuse členů zastupitelstva města
30. Diskuse občanů

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže