Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Program zasedání

INFORMACE
o době, místě a navrženém programu 2. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTERNBERKA
dne 5. 12. 2018 v 15:00 hodin
místo: Kulturní dům Šternberk, Masarykova 20, konferenční sál, 1. patro


1. Zahájení
2. Program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne 05.12.2018
3. Přehled usnesení Rady města Šternberka a informace občanům o činnosti orgánů města
4. Dotace MAS Šternbersko na provoz Informačního centra a vydávání Šternberských listů v roce 2019
5. Individuální žádosti o dotace na rok 2019 (sport, kultura)
6. Žádosti TJ Sokol o změny smluv
7. Odpisy - mateřské školy Světlov, Nádražní
8. Změna přílohy zřizovací listiny MŠ Nádražní Šternberk
9. Obecně závazná vyhláška o poplatku za odpady na rok 2019
10. Návrh na pořízení změny č. 1 Územního plánu Šternberk
11. Nabídka k uplatnění předkupního práva ke stavbě
12. Vzájemné bezúplatné převody pozemků u "Bytového domu Passinger"
13. Záměr prodeje bytových jednotek v bytovém domě Uničovská 49 oprávněným nájemcům
14. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 844 v k. ú. Chabičov
15. Záměr prodeje pozemku parc. č. 5430 v k. ú. Šternberk
16. Záměr vzájemných bezúplatných převodů pozemků - Město Šternberk a Olomoucký kraj - Opavská
17. Termíny zasedání ZM a schůzí RM v roce 2019
18. Finanční a kontrolní výbor
19. Členství města v právnických osobách, orgánech a organizacích
20. Odměny neuvolněných členů ZM
21. Diskuse členů zastupitelstva města
22. Diskuse občanů
23. Závěr

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2018:
13 600

Kalendář akcí

leden 2019
Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže