• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

  Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

 • Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

  Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

 • Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

  Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

 • Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

  Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

 • Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

  Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • Využijte školní hřiště Svatoplukova, Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

  Využijte školní hřiště Svatoplukova, Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

 • Uzavření trati Ecce Homo pro sportovní aktivity v roce 2017

  Uzavření trati Ecce Homo pro sportovní aktivity v roce 2017

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Program zasedání

INFORMACE
o době, místě a navrženém programu 21. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTERNBERKA
dne 06.12.2017 v 15:00 hodin
místo: Kulturní dům Šternberk, Masarykova 20. Jednací sál, 1. patro

Navržený program:
1. Zahájení
2. Program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne 06.12.2017
3. Zápisy z jednání finančního výboru
4. Rozpočet města Šternberka na rok 2018
5. Zápisy z kontrolního výboru
6. Dotace MAS Šternbersko na vydávání Šternberských listů a provoz infocentra 2018
7. Žádosti o prodloužení termínu čerpání dotace na obnovu objektů v MPZ
8. Žádosti o individuální dotace
9. Majetek pro školy z projektu OPVK
10. Projektový záměr DDM
11. Společný spádový obvod základní školy - obce Huzová, Hlásnice, Řídeč, Hraničné Petrovice
12. Žádost o individuální dotaci – Charita Šternberk
13. Návrh rozpočtového opatření organizace Sociální služby Šternberk, p.o.
14. Smlouva o partnerství a spolupráci - Podjezd pro cyklisty pod mostem ve Štarnově
15. Obecně závazná vyhláška o systému nakládání s odpady na rok 2018
16. Územní studie krajiny ORP Šternberk – rozpočtové opatření
17. Nedobytné pohledávky města
18. Návrh na řešení majetkoprávních vztahů k pozemku parc.č. 393/3 v k.ú. Lhota u Šternberka
19. Nabídka k uplatnění předkupního práva ke stavbě v zahrádkářské osadě „Zámecký kopec“
20. Nabídka úplatného převodu parc.č. 411/3, 612/2 v k.ú. Šternberk z vlastnictví ČR-UZSVM
21. Prodej pozemku parc. č. 5211 a části pozemku parc. č. 5213/1 v k. ú. Šternberk
22. Prodej pozemku parc. č. st. 5/3 v k. ú. Dalov
23. Prodej pozemku v chatovišti Těšíkov
24. Záměr prodeje bytových jednotek v byt. domech Náměstí Svobody 11-12 a Masarykova 22 oprávněným nájemcům
25. Záměr prodeje bytové jednotky 472/13 v domě Masarykova 22, Šternberk, formou veřejné nejvyšší nabídky.
26. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 742/1 v k. ú. Dalov
27. Záměr směny nemovitostí města - parc.č. 2156/3 v k. ú. Šternberk a Olomouckého kraje - areál ul. Bezručova
28. Volba členů osadního výboru Těšíkov
29. Zpráva o činnosti výborů a komisí a návrh odměn členům za rok 2017
30. Odměny a další nároky neuvolněných členů ZM
31. Termíny zasedání ZM na rok 2018 a přípravy rozpočtu na rok 2019
32. Diskuse zastupitelů města
33. Diskuse občanů
34. Závěr

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2017:
13 599

Kalendář akcí

prosinec 2017
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže