Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

E-podatelna

Elektronická podatelna

K realizaci zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o elektronickém podpisu“), ve znění pozdějších předpisů je Městem Šternberk zřízeno pracoviště pro příjem podání ve formě datových zpráv (dále jen „elektronická podatelna“), umožňující používání zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Elektronická podatelna je provozována v souladu s platnými předpisy, tj. se zákonem o elektronickém podpisu, nařízením vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon a vyhláškou č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách. Její činnost je založena na zákonem požadovaném použití zaručeného elektronického podpisu v souladu s § 11 zákona o elektronickém podpisu.

Provozní doba elektronické podatelny: nepřetržitý provoz.

Elektronická podání lze podat:
- prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- na technickém nosiči dat (USB disk, CD, DVD) – lze je předat na podatelně Města Šternberka, Opavská 1 v době:
pondělí, středa: 8:00 – 17:00
úterý, čtvrtek:      8:00 – 15:00
pátek:                  8:00 – 14:00

Formáty datových zpráv a příloh:
pdf (Portable Document Format)
PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
xml (Extensible Markup Language Document)
fo/zfo (602XML Filler dokument)
html/htm (Hypertext Markup Language Document)
txt (prostý text)
rtf (Rich Text Format)
doc (MS Word Document od verze 97)
xls (MS Excel Spreadsheet od verze 97)
jpg/jpeg (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
tiff (Tagged Image File Format)

Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout a při zjištění jejich výskytu budou z bezpečnostních důvodů smazány. Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 10 MB

Elektronická podatelna provádí kontrolu:
- zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
- zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
- zda je elektronicky podepsáno - platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou. Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže