Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Zvýšení kvality řízení, financování a good governance Městského úřadu Šternberk

NA RADNICI  BYL UKONČEN VZDĚLÁVACÍ PROJEKT ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ, FINANCOVÁNÍ A GOOD GOVERNANCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠTERNBERK    

Na radnici byl v červnu 2015 ukončen vzdělávací projekt, který probíhal od dubna roku 2013 pod názvem Zvýšení kvality řízení, financování a good governance Městského úřadu Šternberk. Projekt byl podpořen dotací z Evropského fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem bylo zvýšit kvalitu řídících procesů města a zvýšení transparentnosti rozhodování a spolupráci s občany a zájmovými skupinami. Cíle radnice dosáhnout zlepšení v oblastech strategického řízení, řízení projektů a řízení financí byly naplněny.

ZAMĚSTNANCI ÚŘADU MAJÍ ZA SEBOU SPECIÁLNÍ ŠKOLENÍ 

Součástí vzdělávacího projektu radnice Zvýšení kvality řízení, financování a good governance Městského úřadu Šternberk bylo také proškolení všech zaměstnanců městského úřadu včetně strážníků městské policie v oblasti komunikace s občany. Školení proběhlo v Expozici času ve dvou květnových termínech (22.05. a 29.05.2015). V rámci školení byli účastníci seznámeni se zásadami správné komunikace, s tím jak zvládat zátěžové situace či jak najít další příležitosti a cesty k občanům.

 P1100591 copy  P1100609 P1100664 P1100672

PŘÍPRAVA STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA ŠTERNBERKA  

Součástí projektu Zvýšení kvality řízení, financování a good governance Městského úřadu Šternberk byla také příprava nového Strategického plánu rozvoje města Šternberka. V úterý 10. června 2014 se v Expozici času uskutečnilo první veřejné projednání přípravy plánu s občany, na kterém byla veřejnost seznámena s výsledky dotazníkového šetření, s informacemi o přípravě nového strategického plánu města a občané mohli k tématu diskutovat se zástupci města.

Dotazníkové šetření probíhalo od 21. března do 30. dubna 2014, do šetření se zapojilo 275 respondentů. Výsledky dotazníkového šetření a prezentace k přípravě plánu jsou v příloze.

pdfVýsledky dotazníkového šetření
pdfPrezentace k přípravě nového Strategického plánu rozvoje města Šternberka 

Videoreportáž z akce: https://www.youtube.com/watch?v=tyokCNrU7v0

P1080774  06 03_2014 P1080887 projednani 2

NA RADNICI BYL ZAHÁJEN NOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROJEKT 

Nový vzdělávací projekt zahájila v dubnu roku 2013 šternberská radnice. Projekt s názvem Zvýšení kvality řízení, financování a good governance Městského úřadu Šternberk podpořila dotace z Evropského fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 2.121.557,63 Kč. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality řídících procesů města a zvýšení transparentnosti rozhodování a spolupráci s občany a zájmovými skupinami. Cílem radnice je dosáhnout zlepšení ve třech významných oblastech řídících procesů: strategického řízení, řízení projektů a řízení financí. V oblasti řídích procesů chceme dosáhnout lepší specifikace priorit úřadu, zlepšení argumentace a rozhodovacích procesů a získat větší kontrolu nad prostředky úřadu a snížit tak pravděpodobnost vzniku zpoždění, plýtvání nebo chyb. Našim cílem je najít další příležitosti a cesty k občanům. Projekt potrvá do 30. června 2015.

P1080172  P1080176  info tabule_v_zasedací_místnosti

 

esf eu oplzz Červenápodpora horizont CMYK copy

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže