Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

IV. aktualizace ÚAP obcí ORP Šternberk 2016

Ke stažení na Portále územního plánovaní Olomouckého kraje

Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk jsou pořizovány od roku 2008 v pravidelných aktualizacích a mají za úkol zjišťovat a vyhodnocovat stav a vývoj území. ÚAP slouží zejména jako podklad pro pořizování politiky územního rozvoje, pro pořizování územně plánovací dokumentace a jejich změn a pro pořizování územních studií. Dále pak pro vyhodnocování vlivu ÚPD na udržitelný rozvoj, posuzování vlivu záměrů na životní prostředí, poskytování územně plánovací informace.

Zveřejnění probíhá prostřednictvím Portálu územního plánování Olomouckého kraje.

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže