Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Územní studie Šternberk

Územní studie je jedním z územně plánovacích podkladů, která v nejčastějších případech řeší koncepci uspořádání vymezeného území a prověřuje podmínky změn jeho využití. Územní studie zejména navrhuje uspořádání veřejných prostranství a stanovuje základní zásady prostorové regulace (stanovení uličních a stavebních čar) a je neopomenutelným podkladem pro rozhodování v území.

Územní studie jsou pořizovány pro lokality, ve kterých to určuje územní plán, nebo z vlastního podnětu pořizovatele či obce.

   Počet zobrazených 
č. Titulek
1 Územní studie Šternberk – Nad Smetanovou ulicí 12/2011
2 Územní studie Lhota JZ
3 Územní studie Rozšíření areálu výroby v ul. Pískoviště ve Šternberku
4 Územní studie krajiny
5 Územní studie veřejných prostranství Šternberk - Pod kopcem
6 Územní studie veřejných prostranství nad Okrajovou ulicí a Obora Šternberk
7 Územní studie Nad nemocnicí

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže