Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Územní studie krajiny

irop logo

Cílem pořízení územní studie krajiny (dále „ÚSK“) bylo vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Účelem bylo vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný.

ÚSK je zpracována v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině, reaguje na dokument Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (tzv. „Adaptační strategie EU“), na Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a zohledňuje protipovodňovou ochranu a zelenou infrastrukturu.

Ke dni 30.11.2017 byla předána 1. etapa - „doplňující průzkumy a rozbory“ Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Šternberk. V průběhu srpna 2018 byla územní studie dokončena.

Územní studie krajiny byla pořizována z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.

 

zipÚzemní studie krajiny ORP Šternberk - textová část

zipÚzemní studie krajiny ORP Šternberk - grafická část

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže