Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny ve Šternberku

  Provoz kompostárny ve Šternberku

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2022

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2022

 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2022

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2022

 • Novoroční blahopřání všem obyvatelům města Šternberka

  Novoroční blahopřání všem obyvatelům města Šternberka

 • Odpady můžete odevzdávat ve sběrném dvoře bez limitu!

  Odpady můžete odevzdávat ve sběrném dvoře bez limitu!

 • Majitelé psů si zase mohou vyzvedávat speciální sáčky

  Majitelé psů si zase mohou vyzvedávat speciální sáčky

Obsah webu Šternberk.eu

Novinky ve Šternberku

Blíží se termín přijímání žádostí z dotačního programu Podpora obnovy objektů v městské památkové zóně, vyprší 10. února 2022!  Připomínáme všem zájemcům o dotaci z rozpočtu města z programu Podpora obnovy objektů v městské památkové zóně, že žádost o dotaci v tomto programu lze podávat nejpozději do 10. února 2022 do podatelny Městského úřadu Šternberk (osobně, poštou).

Rada města Šternberka 25. října 2021 schválila program Podpora obnovy objektů v městské památkové zóně. Tento program umožní vlastníkům objektů, které se nacházejí v Městské památkové zóně Šternberk a nejsou kulturními památkami, ucházet se o dotaci na částečné financování svých záměrů obnovy a to ve třech opatřeních:

opatření 1: střecha, fasáda

odstraňování nežádoucích stavů objektu spočívající:

 • v obnově střechy včetně krovů a klempířských prvků
 • v obnově uliční fasády (průčelí) objektu, který má stavebně zajištěnu statiku a střechu vč. krovů a klempířských prvků

opatření 2: okna, dveře, výkladce

odstraňování nežádoucích stavů objektů spočívající:

 • v restaurování/obnově výplní směřujících do ulice (průčelí), tj. oken, vstupních dveří včetně portálu, výkladců

opatření 3: architektonické prvky

odstraňování nežádoucích stavů objektů spočívající:

 • v obnově architektonických prvků směřujících do ulice, např. balkón, arkýř, schodiště

Žádost musí být podána na předepsaném formuláři: Dotační programy na rok 2022 - Šternberk - oficiální informační portál města (sternberk.eu). Povinné přílohy žádosti jsou:

 • platné závazné stanovisko orgánu památkové péče k záměru obnovy
 • stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru aj. (pokud je vzhledem k účelu žádosti relevantní)
 • smlouva o dílo s realizátorem prací včetně položkového rozpočtu
 • fotodokumentace současného stavu.

Bližší informace poskytne: odbor investic a veřejných zakázek, oddělení přípravy investic a památkové péče, Bc. Pavla Koukalová, tel.: 585 086 306, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

klaster maly copy copy

 

 
Olomoucký kraj spustil příjem žádostí na webu Olomouckého kraje do zásobníku zájemců o kotlíkovou dotaci splňujících podmínku tzv. nízkopříjmové domácnosti. Zájemce o kotlíkovou dotaci musí být vlastníkem/spoluvlastníkem nemovitosti, ve které dojde k výměně zdroje tepla, má v této nemovitosti trvalý pobyt nebo bydliště a průměrný čistý příjem každého člena domácnosti zájemce v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč.
 
Bližší informace k nastavení kotlíkových dotací v roce 2022 získáte na přiložených kontaktech nebo je naleznete na www.olkraj.cz/kotlikovedotace
 
 
 
obrázek kotlíkové dotace
 
kotlik 
 

Na dětském dopravním hřišti ve Šternberku byla na sklonku roku 2021 dokončena oprava povrchů. V rámci oprav byl obnoven povrch asfaltové vozovky, obnoveny chodníky, na vozovkách je nově vyznačeno vodorovné dopravní značení, svislé značení bylo obnoveno částečně, v příští etapě proběhne modernizace světelné signalizace – semaforů. Na dopravním hřišti byly provedeny i terénní úpravy.  

Projekt byl financován s dotací Olomouckého kraje v rámci programu Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2021.  Oprava stála 1 milion a 270 tisíc korun, dotace Olomouckého kraje činila 686 tisíc korun. Práce provedla firma Kareta s.r.o.

Provozovatelem dopravního hřiště je Dům dětí a mládeže Šternberk, informace o provozu hřiště najdete na stránkách: Dětské dopravní hřiště | Dům dětí a mládeže Šternberk (ddmsternberk.cz)

Na hřišti probíhá výuka povinné dopravní výchovy pro žáky 4. tříd základních škol z regionu, dále jsou zde organizovány dopravně bezpečnostní akce pro děti mateřských a základních škol ve spolupráci s BESIPem.

Další informace: návštěvnost dětského dopravního hřiště v roce 2020 byla 1 280 dětí a žáků mateřských a základních škol. Dětské dopravní hřiště bylo vybudováno v roce 1986.

Dětské dopravní hřiště ve Šternberku

logo Olomouckého kraje

20211119 100831 20211119 100913 20211119 101119 

 

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, oznamuje ve smyslu vládních opatření ohledně úspory finančních prostředků ze státního rozpočtu, že pro rok 2022 nebude vyhlášen program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Program v minulých letech administroval Městský úřad Šternberk, odbor investic a veřejných zakázek, oddělení přípravy investic a památkové péče (Mgr. Zuzana Vyjídáková, tel: 585086301).

mlyn 460 

 

 

 

Prvním šternberským občánkem roku 2022 narozeným ve šternberské porodnici je Kryštof Fill. Chlapeček se narodil 2. ledna 2022 ve 14:35, vážil 3290 gramů a měřil 51 centimetrů. Za Sbor pro občanské záležitosti města Šternberka byl rodičům chlapečka předán finanční dar 5.000 korun, dětská osuška a povlečení.

Přejeme Kryštofovi i jeho rodičům pevné zdraví, domácí pohodu a štěstí nejen v roce 2022!  

1. miminko Šternberka 2022

20220105 NST 1. miminko Šternberka Barbora Olejníková 001 copy 20220105 NST 1. miminko Šternberka Barbora Olejníková 002 20220105 NST 1. miminko Šternberka Barbora Olejníková 006

Foto: Nemocnice Šternberk

 
Strana 1 z 29

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2022:
13 417


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky