Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2020 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2020 beze změn

 • Zastupitelé schválili rozpočet a změny v místních poplatcích

  Zastupitelé schválili rozpočet a změny v místních poplatcích

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2020

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2020

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu 2020

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu 2020

 • Kalendář akcí na rok 2020 + manuál pro pořadatele

  Kalendář akcí na rok 2020 + manuál pro pořadatele

 • Využijte školní hřiště Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

  Využijte školní hřiště Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

Obsah webu Šternberk.eu

Novinky ve Šternberku

Město Šternberk opět pro občany zajistilo autobusovou dopravu na městský hřbitov a zpět v sobotu 31. října 2020 a v neděli 1. listopadu 2020, cestující mají dopravu zdarma, jízdné hradí město Šternberk.

Návštěvníci městského hřbitova ve Šternberku mohou využít pro parkování vozidel parkoviště před hlavní branou a také parkoviště u severní brány, ke kterému je přístup ze silnice II/44 ve směru na Uničov. Kapacita tohoto parkoviště je 26 parkovacích míst.

dusicky copy

 pdfDušičkový jízdní řád 2020

 

 

 

Vážení občané města Šternberka, přátelé,

v těchto dnech si připomínáme nejvýznamnější svátek naší vlasti, Den vzniku samostatného československého státu. Nepochybuji, že kvůli současným kritickým podmínkám, se letošní rok zapíše k těm méně šťastným ve 102leté historii naší vlasti. Nemáme bohužel nyní moc příležitostí se spolu osobně potkávat, bavit se, diskutovat, veselit se na formálních nebo neformálních akcích. Komunikace je z velké části omezena na svět virtuální, hlavně na sociální sítě, online besedy, přednášky a konference. Pod vlivem všech omezení, zejména těch osobních, se bohužel ze života naší společnosti postupně vytrácí i principy slušnosti, respektu, tolerance, ohleduplnosti k sobě navzájem. Veřejná vystupování, různá prohlášení a chování našich představitelů, včetně těch nejvyšších, stále více rozdělují a odcizují naši společnost. 

Zkusme se prosím v těchto dnech na chvíli oprostit ode všech úskalí, problémů a starostí roku 2020 a podívejme se na vše z nadhledu. Historie našeho státu a zejména národů v něm žijících se píše více než jen oněch oficiálních 102 let. Vzpomínejme tedy na to, co nás po staletí spojuje, co máme společné a v čem spočívají základy našeho vzájemného soužití, spolupráce a také na to, co jsme dokázali díky této dlouhé společné cestě vytvořit. Naše historie, různé historické události, milníky a období byly mnohdy daleko náročnější, beznadějnější a stejně je nakonec dokázali naši předkové překonat. Právě postoje v nepříznivých obdobích nyní obdivujeme, oslavujeme a vzdáváme hold těm, kteří neupadli do letargie a dál tvořili a žili pro naši budoucnost. Zamysleme se nad naší společnou kulturou postavenou na křesťanských základech, oslavujme naše společné tradice, zvyklosti, zvláštnosti našich národů. Těšme se z našich jedinečností, mezi něž patří i náš mateřský český jazyk se všemi rozmanitými nářečími. Obdivujme, ale nebojme se také v dobrém zasmát tolik příslovečné a typické české, moravské, hanácké, slovácké, valašské a jiné nátuře. Naučme se opět nejen vyžadovat dodržování našich osobních práv, ale ctěme a respektujme práva a názory jiných, buďme opět ohleduplní, více tolerantní a slušní. Spojuje nás více než 102 let a nenechme se rozdělit současnou krátkodobou, i když velice těžkou, epizodou. 

Oslavme svátek 28. října a žijme tak, aby naši předkové na nás mohli být hrdí. 

Těším se na brzká osobní setkání s Vámi. 

S úctou

Stanislav Orság, starosta města Šternberka

Vzpomínkový akt u příležitosti 102. výročí Dne vzniku samostatného československého státu proběhl s vyloučením veřejnosti, a to v souladu s aktuálně platnými vládními nařízeními.  Slavnostního aktu se zúčastnili starosta Stanislav Orság a místostarostové Jiří Kraus a Libor Šamšula.   

Vzpomínkový akt ke Dni vzniku samostatného československého státu (1918)

20201027 102411 Vzpomínkový akt ke Dni vzniku samostatného československého státu (1918) Vzpomínkový akt ke Dni vzniku samostatného československého státu (1918) Vzpomínkový akt ke Dni vzniku samostatného československého státu (1918) 

Vzpomínkový akt ke Dni vzniku samostatného československého státu (1918) Vzpomínkový akt ke Dni vzniku samostatného československého státu (1918) Vzpomínkový akt ke Dni vzniku samostatného československého státu (1918) Vzpomínkový akt ke Dni vzniku samostatného československého státu (1918)

 

Vážení klienti Městského úřadu Šternberk, 

z důvodu hygienických opatření v rámci nouzového stavu je od pondělí 2. listopadu 2020 možný vstup klientů v úřední hodiny na odbor dopravy a silničního hospodářství (registr řidičů a registr vozidel) jen na základě předchozí rezervace v rezervačním systému. Děkujeme za pochopení a dodržování všech hygienických opatření.

Městský úřad Šternberk, Opavská 1

Další informace k provozu úřadu zde: https://www.sternberk.eu/novinky-ve-sternberku/5298-provozni-doba-mestskeho-uradu-po-dobu-mimoradneho-opatreni.html

 

Město Šternberk bude mít detailně zpracované své dějiny. Rozsáhlému výzkumu se už téměř dva roky věnuje jedenadvacetičlenný odborný tým vedený Davidem Papajíkem z filozofické fakulty. Obsáhlý rukopis, čítající nyní 864 tištěných stran a 2 370 356 znaků s bohatou obrazovou přílohou, získá Šternberk v roce 2021. Konečný počet stran se může od aktuálního stavu lišit, a to na základě jazykové korektury a připomínek oponentů. S knižním vydáním se předběžně počítá v roce 2022. 

Rok 2020 byl v rámci projektu Dějiny Šternberka jedním z nejdůležitějších: výzkum dospěl téměř do finále, autoři jednotlivých kapitol dokončili a předali své texty a do konce letošního roku budou probíhat korektury a shromažďování fotografických příloh. V roce 2021 dojde k úpravě rukopisu do definitivní podoby, finalizaci počtu obrazových příloh a dokončení přípravy knihy pro tisk. 

Dějiny Šternberka doposud nebyly podrobně odborně zpracovány. Badatelský tým tak nejprve musel provést rozsáhlý výzkum pramenů, jejich rozbor a analýzu. V autorském kolektivu pracují nejen historici a archeologové z katedry historie, ale i odborníci z olomouckého vlastivědného muzea, Státního okresního archivu, archeologického centra, olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu a Masarykovy univerzity. 

Projekt s názvem Dějiny Šternberka řídí pod vedením Davida Papajíka redakční rada, při čemž jednotlivá zkoumaná období dějin mají na starosti odborní garanti. „Kapitoly psané archeology garantuje Pavlína Kalábková, já garantuji starší dějiny, 19. století Michael Viktořík a 20. a 21. století Jana Burešová. Všichni jsme z katedry historie FF UP“, uvedl David Papajík, podle kterého se autorský kolektiv zavázal připravit pro město Šternberk rukopis v minimálním rozsahu 710 normostran textu s minimálně 50 stranami obrazových příloh.

„Je to pro nás atraktivní téma. Například jsou tradované informace o počátcích hradu a města Šternberka spojené s legendárním Jaroslavem ze Šternberka, zachráncem Olomouce a Moravy před tatarskými hordami v roce 1241. Dnes víme, že neexistoval. Z pozdějších majitelů města můžeme připomenout magdeburského arcibiskupa a litomyšlského biskupa Alberta ze Šternberka a jeho významné stavební aktivity ve 14. století. Z novějších dějin je pak pro Šternberk významná silná německá komunita stojící proti vzniku Československa v roce 1918. Vyjmenoval jsem tak jen několik témat, která ukazují, že celý projekt dějin Šternberka má daleko širší nadregionální přesah a význam,“ dodal David Papajík.

Obsáhlé dílo vzniká na základě dohody mezi Univerzitou Palackého a městem Šternberk, která byla podepsána na konci listopadu 2016. Historici zahájili svou práci počátkem roku 2017, odevzdání hotového rukopisu městu plánují na konec dubna 2021. 

Noční pohled na Šternberk, foto Zdeněk Adámek

 

 

 

Vážení klienti Městského úřadu Šternberk,

vláda rozhodla o dalším zpřísnění preventivních opatření proti šíření nemoci covid-19. Na základě usnesení vlády ČR ze dne 21. října 2020 č. 1080, o přijetí krizového opatření v rámci nouzového stavu, kterým vláda ukládá s účinností od čtvrtka 22. října 2020 od 06:00 hodin do úterý 3. listopadu 2020 do 23:59 hodin obcím omezení provozu a kontaktů s veřejností, zveřejňujeme tyto podmínky provozu Městského úřadu Šternberk: 

Městský úřad Šternberk bude vykonávat jen ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu. Ostatní agendy se vykonávají jen v rozsahu, který neohrozí opatření nutná k ochraně zdraví zaměstnanců i klientů.

Z důvodu hygienických opatření v rámci nouzového stavu je od pondělí 2. listopadu 2020 možný vstup klientů v úřední hodiny na odbor dopravy a silničního hospodářství (registr řidičů a registr vozidel) jen na základě předchozí rezervace v rezervačním systému. Děkujeme za pochopení a dodržování všech hygienických opatření.

Žádáme občany, aby zvážili osobní návštěvu městského úřadu a navštívili jej jen v životně důležitých situacích. Dále žádáme, aby preferovali jiné formy komunikace s úřadem, především písemnou, elektronickou (mail, datová schránka) či telefonickou.

Počet osob vstupujících v době úředních hodin do prostor městského úřadu může být regulován, mimo úřední hodiny není vstup klientů do objektů městského úřadu povolen.

Úřední hodiny:
v pondělí a ve středu od 09:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin 

Provoz podatelny (Opavská 1): 

v pondělí a ve středu od 09:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin 

v úterý a ve čtvrtek od 09:00 do 11:00 hodin a od 13:00 ho 14:00 hodin 

v pátek od 09:00 do 11:00 hodin

Při vstupu a po celou dobu přítomnosti v objektech městského úřadu musí mít klient roušku či šátek překrývající ústa a nos, doporučujeme vybavit se i rukavicemi.

Děkujeme za Vaši ohleduplnost!

radnice 460 copy

pdfProvoz Městského úřadu Šternberk od 22.10.2020 do 03.11.2020

Leták roušky od 1. září Leták roušky od 1. září

 
Strana 1 z 8

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky