Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Novinky ve Šternberku

V souvislosti s opravami silnice ze Šternberka do Strukova (bude probíhat až do konce listopadu 2019), upozorňujeme veřejnost na úplnou uzavírku ulice Věžní až po křižovatku s ulicí Závodní, a to od pondělí 23. září do neděle 29. září 2019. Stavba je realizována investorem, kterým je Olomoucký kraj. Tento úsek silnice je jediným příjezdem do významné části města s řadou podnikatelských subjektů, stavebních firem, stanice technické kontroly, hřbitov, rodinné domy, řadové garáže.

Příjezd do uvedené lokality bude umožněn pouze od Stádla přes Lužice, kde je osazeno značení „Zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy“. Ve směru ze Šternberka i do Uničova bude průjezd úplně uzavřen v termínu od 23. do 29. září 2019.  

Po dobu uzavírky bude na nezbytně nutnou dobu úplně vyloučen vjezd do ulice Litovelské, ale dle informací zhotovitele stavby bude umožněn vjezd do Litovelské od Stádla až do středy 25. září s tím, že při vjezdu je nutné dbát pokynů zhotovitele stavby.

Pěším bude umožněn vstup stavbou do lokality s omezením, chodci musí dbát při průchodu zvýšené opatrnosti.  

znacka copy copy copy copy

 

Na předposledních venkovských trzích tohoto roku v sobotu 14. září byly na Hlavním náměstí vyhlášeny výsledky soutěže o Nejhezčí květinovou výzdobu ve Šternberku. Tato soutěž pro milovníky květin a nadšené zahrádkáře má ve Šternberku dlouholetou tradici, poprvé byla vyhlášena v roce 1998 jako součást projektu „Zdravé město Šternberk“.  Soutěž probíhá každoročně po celé léto a výsledky jsou vyhlašovány na podzim na našich oblíbených venkovských trzích. V průběhu již 21. ročníků této soutěže byly oceněny více než dvě stovky soutěžících z řad obyvatel i firem. Soutěž byla vyhlášena ve třech kategoriích, a to nejhezčí okno, balkon a předzahrádka. Všichni ocenění převzali diplom a věcné ceny z rukou starosty Stanislava Orsága, 1.  místostarosty Jiřího Krause a Zdeňky Jurečkové z odboru životního prostředí.   

V kategorii nejhezčí okno cenu získali: Dana Hanzlová, Dagmar Skupieńová, Vilém Zlamal a  Dana Riplová

Nejhezčím balkonem se mohou pochlubit: Věra Outratová, Lenka Lakomá, Ludmila Poláchová a Alena Štenclová

V kategorii nejhezčí předzahrádka cenu získali: Anna a Alois Hřebíčkovi, Ilona Krátká, Martina Knápková a Radmila Kužílková  

V kategorii podnikatelů byli oceněni: restaurace ŠNYT Primka, Monika Pokorná za květinou výzdobu předzahrádky a Jiřina Špundová ze společnosti  Marius Pedersen a. s. za květinovou výzdobu města, která byla letos rozšířena o jarní květinové  záhony,  truhlíky na mostech a výzdobu v centru města.

Soutěž bude vyhlášena opět v příštím roce, přihlásit se může každý, kdo si myslí, že by právě jeho květinová výzdoba zasloužila ocenění. Podmínka je jediná – předzahrádka, okno či balkon musí být vidět z veřejného prostranství. Přihlášky je možné podávat telefonicky, mailem, či osobně na odboru životního prostředí městského úřadu.

web 460.jpg 1

Foto: David Sedlák 

0001 imgl8165 0002 imgl7618 0017 imgl8046 0031 imgl8156 0061 imgl7733 

0066 imgl7779 0068 imgl7793 0070 imgl7819 0071 imgl7822 0073 imgl7833

 0074 imgl7839 0077 imgl7854 0078 imgl7864 0080 imgl7884 0081 imgl7890

 0083 imgl7904 0085 imgl7914 0086 imgl7923

 

Ve středu 18. září proběhlo veřejné zasedání Zastupitelstva města Šternberka. Zastupitelé projednali výsledky hospodaření města Šternberka k 30. červnu 2019 s komentářem k rozpočtu příjmů a výdajů včetně podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření příspěvkových organizací města.

Zastupitelé vzali na vědomí aktualizaci rozpočtu investic a velkých oprav na letošní rok a informace o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výstavba krytého bazénu Šternberk", která byla zadána v otevřeném řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Vybraným dodavatelem je společnost STRABAG a. s. Praha, která předložila nabídkovou cenu na stavbu bazénu ve výši 154 200 000 korun bez DPH. Práce na přípravě této významné investiční akce byly zahájeny zpracováním objemové studie výstavby krytého bazénu již v roce 2017. Vlastní zadání veřejné zakázky bylo zahájeno 29. dubna 2019 s termínem pro předkládání nabídek do 15. července 2019. Rada města pak 2. září 2019 rozhodla o výběru dodavatele na tuto zakázku a schválila uzavření smluv o dílo.  

Zastupitelé také schválili aktualizaci zásobníku názvů šternberských ulic, nově byly přidány do zásobníku názvy ulic "Libora Vojkůvky" nebo "Vojkůvkova".

Dále bylo schváleno ukončení členství města ve spolku Odpady Olomouckého kraje, a to k 31. prosinci 2019.

Zastupitelé schválili Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Šternberk na období 2020 - 2023 a vydali Změnu č. 1 Územního plánu Šternberk. Současně platný Územní plán Šternberk nabyl účinnosti 5. února 2014 a ke dni zasedání zastupitelstva nedoznal žádné změny. Důvodem pro pořízení změny územního plánu byla potřeba vymezení plochy pro umístění nové hasičské stanice ve Šternberku.  

Zastupitelstvo schválilo také záměr prodeje budov v ulici Opavská 2 a 4 za minimální cenu 6.180.000 korun, tj. objekty bývalého lesnického učiliště, které město získalo v roce 2010 a nemá pro tyto objekty využití.

Na závěr proběhla diskuse zastupitelů.    

Dovolujeme si upozornit veřejnost, že na jednotlivá zasedání je možné se podívat na záznamu. 

zastupitele 18 09 2019.jpg 460

zastupitele 18 09 2019.jpg 1.jpg web

 

 

V roce 2019 si připomínáme významné výročí, a to 750 let od první písemné zmínky o hradu Šternberk. U této příležitosti zve hrad na celodenní program pro všechny generace, který se ponese v historickém duchu. Oslavy připadnou na sobotu 21. září. 

V 10 hodin zahájí program kostýmované prohlídky hradu Šternberk. Průvodci oblečení v dobových kostýmech seznámí návštěvníky s bohatou historií hradu Šternberk, chybět nebudou informace z oblasti módy, stolování a života pánů na Šternberku. Historické kostýmy si budou moci vyzkoušet i návštěvníci. V prostorách Hodovního sálu naleznou půjčovnu kostýmů doplněnou o profesionální fotokoutek s přímým tiskem fotografií. K zakoupené vstupence obdrží návštěvníci ve fotokoutku jednu fotografii zdarma jako upomínku na slavnostní den. Půjčovné kostýmů se hradí samostatně, a to 50 korun za osobu.

V areálu hradního parku vznikne středověké ležení šermířského spolku Non Sancti z Olomouce. Součástí budou ukázky tradičních řemesel, které si návštěvníci budou moci nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet. Chybět samozřejmě nesmí šermířská vystoupení a souboje.

Pokračovat budeme i ve večerním čase. Po setmění se na nádvoří uskuteční dvě žonglérská a ohňová vystoupení cirkusu Levitare. Večerní prohlídky hradu doplní hudební vystoupení souboru Chorus Mittitur v hradní kapli. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme rezervaci prohlídek. Místo si můžete rezervovat telefonicky na čísle 585 012 935 nebo e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Jelikož v tento den slavíme důležité výročí hradu Šternberk, snížíme pro všechny návštěvníky vstupné. To bude odpovídat prvnímu okruhu, i když návštěvníci v rámci rozšířených prohlídek shlédnou celý hrad. Bohatý doprovodný program v hradním parku a na nádvoří bude zdarma.

Cílem oslav je připravit pestrý a atraktivní historický program a společně s návštěvníky oslavit důležitý milník v historii hradu i města Šternberk. T

Vstupné:

 • Plné – 150 Kč
 • Snížené – 110 Kč
 • Rodinné – 400 Kč

Program:

Sobota 21. září 2019 (10 – 20 hodin)

 • Kostýmované prohlídky hradu
 • Půjčovna historických kostýmů
 • Fotokoutek s přímým tiskem fotografií
 • Historické ležení v hradním parku – šermířský spolek Non Sancti
  • Ukázky řemesel
  • Historická zbrojnice
  • Ukázky historického šermu (11/13/15/17 hodin)
 • Cirkus Levitare 19.30 / 20.30

Chorus Mittitur - hudební vystoupení v hradní kapli (18 / 19 / 20 hodin)

 460 copy copy

Hradní slavnosti 2019 002

 

Tradiční benefiční koncert na podporu činnosti charitního střediska ve Šternberku proběhne pod záštitou starosty Stanislava Orsága v sobotu 21. září od 17 hodin v Kulturním domě. Výtěžek z koncertu bude využit na podporu činnosti charitního střediska ve Šternberku, tedy pro zdravotní a sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, sociálně znevýhodněné rodiny, osoby v dluhové pasti a osoby bez přístřeší.

O hudební doprovod se postará Pavel Novák se skupinou Black Rose.

charita 1 copy

69770662 10156247425346459 6731114197020573696 n

 
Strana 1 z 251

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže