Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Novinky ve Šternberku

Ve Šternberku začne 1. srpna letošního roku platit změna placeného parkování. Rada města schválila, na základě podnětu občanů a provozovatelů restaurací, obchodů a služeb v zóně placeného parkování, že se nebude v době poledních přestávek zaměstnanců a v době podávání obědů požadovat placení parkovného.

Bez poplatku můžete v zóně placeného parkování parkovat od pondělí do pátku v době od 11 do 13 hodin a v sobotu od 11 hodin (původně bylo od 12 hodin).

Do zóny placeného parkování je nově zařazen bytový dům na Potoční 15, kdy budou mít nájemci bytů s trvalým pobytem v tomto domě možnost zakoupit si rezidentní parkovací kartu.

V souvislosti se schválenou změnou doby parkování dojde k úpravě parkovacích automatů.  

mesto shora

Dokumenty k placenému parkování jsou zveřejněny na úřední desce.

Návod, jak platit přes SMS.

 

Vážení spoluobčané, v letošním roce si připomínáme 30. výročí sametové revoluce. Výstavy, besedy, koncerty i představení nové knihy, to vše proběhne v rámci Sametového týdne ve Šternberku ve dnech 12.-17. listopadu.

Máte-li ve svých archivech fotografie k událostem roku 1989 ze Šternberka, podělte se o ně s ostatními. Fotografie, dobový tisk či jiné dokumenty můžete přinést na radnici, oddělení personalistiky, školství a kultury, Horní náměstí 16. Poskytnuté materiály pak budou součástí připravované výstavy v Kulturním domě.  

Listopadové události roku 1989 zcela otočily kormidlo dějin také v našem městě. Pád komunistického totalitního režimu stál na počátku hlubokých přeměn celé společnosti ve všech oblastech jejího života. Dramatické události podzimu roku 1989 našly poměrně brzy živý ohlas také mezi obyvateli Šternberka.

Již 21. listopadu se sešli studenti zdejšího gymnázia na diskusním shromáždění v tělocvičně školy a 24. listopadu byl ustaven stávkový výbor ve šternberské Chronotechně. V pondělí 27. listopadu se tisíce občanů účastnily generální stávky spojené s manifestačním shromážděním na Hlavním náměstí. V podnicích, úřadech, školách a dalších institucích vznikala občanská fóra, v úterý 5. prosince byla ustavena koordinační skupina Občanského fóra (OF) ve Šternberku.

Další masové shromáždění občanů na Hlavním náměstí 21.12.1989 podpořilo volbu Václava Havla prezidentem republiky. Téhož dne vystoupila koordinační skupina OF s návrhem na rekonstrukci rady městského národního výboru, která se uskutečnila v únoru následujícího roku. Kooptací poslanců z řad OF a dalších stran a organizací bylo zlomeno vedoucí postavení komunistické strany ve vedení města. První svobodné volby do Federálního shromáždění a České národní rady v červnu 1990 skončilo drtivým vítězstvím kandidátů Občanského fóra. Z následujících podzimních komunálních voleb vzešlo po více než půlstoletí první svobodně zvolené zastupitelstvo města.

listopad 460

Foto: Státní okresní archiv Olomouc 

listopad

 

V srpnu začne rekonstrukce trati Uničov – Olomoucza 3,9 miliardy korun. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) uzavřela smlouvu se sdružením firem Subterra, OHL ŽS a EŽ Praha na elektrizaci a zkapacitnění trati Uničov – Olomouc. Vlastní stavební práce a s nimi spojená nepřetržitá výluka v Uničově začnou v srpnu, hotovo bude do poloviny roku 2022. Projekt podpoří EU z Operačního programu Doprava 2, celková investice dosáhne přibližně 3,9 miliardy korun.

„Cílem stavby je především zvýšení kapacity této velmi vytížené trati, zvýšení maximální rychlosti na 160 km/h., odstranění většiny propadů traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti železničního provozu a cestujících a zajištění bezbariérového přístupu v železničních stanicích a zastávkách,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Jízdní doba osobních vlaků mezi Olomoucí a Uničovem se zkrátí na 26 res. 28 minut. Ve špičkách pracovních dnů je doplní spěšné vlaky, které zvládnou cestu mezi oběma stanicemi za 17 minut. Využívat budou stejnosměrnou trakci 3 kV, která bude připravena na budoucí konverzi napájecí soustavy. V rámci požadavku na zvýšení traťové rychlosti je navržena celková rekonstrukce železničního svršku a spodku. Ve všech stanicích a zastávkách vzniknou nová nástupiště s výškou hrany 550 milimetrů, která umožní nástup do nízkopodlažních elektrických souprav. Zatímco ve stanicích a na zastávce v Uničově budou mít délku 110 metrů, na ostatních nádražích budou devadesátimetrová.

Přístup na nově vzniklá poloostrovní nástupiště v Bohuňovicích, Šternberku a Uničově bude po centrálním přechodu. V rámci úprav se počítá se zřízením přístřešků pro cestující, s novým orientačním a informačním systémem a osvětlením stanic a přístupových cest. V současné době probíhají přípravné práce, vlastní stavební práce se rozeběhnou v srpnu.

S tím souvisí i začátek plánované výluky. Zatímco během července proběhne několik denních výluk, od srpna začne nepřetržitá výluka v úseku Uničov – Újezd u Uničova. Podle postupu stavebních prací se příští rok zastaví provoz vlaků mezi Újezdem u Uničova a Šternberkem a v roce 2021 v úseku do krajské metropole.

vlakové nádraží

 

V pořadí již 16. ročník festivalu opět nabídne špičku české a slovenské hudební scény! A pozor! Letos přiveze do Šternberka i legendární britskou rockovou kapelu!

Program Šternberského kopce odstartuje v sobotu 27. července ve tři hodiny odpoledne severomoravská formace Buty. Na pódiu je bude střídat talentovaná mladá zpěvačka, vítězka soutěže Česko - Slovenská Superstar, Sabina Křováková. Slovenskou punkrockovou tvorbu letos reprezentuje bratislavská skupina Iné Kafe a pódium jim bude patřit od 17:30. Po několika letech na Šternberském kopci opět přivítáme kapelu Eddie Stoilow a naopak poprvé bude ve Šternberku koncertovat populární popová skupina Slza. Generaci dříve narozených jistě potěší účast kapel Limetal a Reflexy.  Hlavní hvězdou programu 16. ročníku bude britská rocková legenda The Sweet.

Vstupenky můžete zakoupit v informačních centrech ve Šternberku, Olomouci, Uničově, Litovli v sídle pořadatelské agentury ARKS Plus, s.r.o. a také na: www.arks-vstupenky.cz.

Veškeré novinky, program, informace o předprodejích a cenách vstupenek naleznete na www.sternbersky-kopec.cz.

Akce se koná v rámci projektu Šternberské kulturní léto pod hvězdami, za finanční podpory města Šternberka a Olomouckého kraje. 

Kopec 460

Sternbersky kopecKopec Denik 11 05 2019 

 

 

 

Město Šternberk obdrželo nové sběrné nádoby pro separaci bioodpadu produkovaného občany města. Ve druhé polovině července bude možné si tyto nádoby vyzvednout v areálu společnosti Marius Pedersen, Uničovská 64, Šternberk. Nádoby jsou poskytovány formou zápůjčky, a to na základě podané žádosti, kterou najdete ZDE.

Nádob je celkem 500 a mají objem 240 litrů. Přednostně budou vyřizovány již evidované žádosti dle data podání. Nádoby na bioodpad jsou vyváženy jednou za 14 dní (sudé týdny) od března do listopadu, od prosince do února se nádoby sváží 1x měsíčně dle svozového kalendáře.

Od druhé poloviny července bude město zapůjčovat i nádoby na separaci plastu (žluté) a nádoby na separaci papíru (modré). Žádosti na tyto nádoby jsou také k dispozici na webu města.

Tyto nádoby byly pořízeny v rámci projektu „Navýšení kapacit a rozšíření stávajícího systému pro oddělený sběr odpadů ve městě Šternberk“, registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0006590, financovaného z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3 – „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“, specifického cíle 3.2 – „Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů“.

bio 002 460

loga web

bio 002

 
Strana 1 z 248

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže