Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Novinky ve Šternberku

Ředitelství základních škol ve Šternberku na základě ustanovení § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ve spolupráci s Městem Šternberk oznamují, že zápis dětí do prvních tříd základních škol pro školní rok 2020/2021 proběhne v pátek 3. dubna 2020 od 900 do 1730 hodin.

U zápisu budou zapsány všechny děti narozené do 31.08.2014. Děti narozené po tomto datu budou zapsány předběžně. Zápisu se musí zúčastnit i děti, jimž byla odložena školní docházka. Rodiče nebo zákonní zástupci dítěte, kteří se s dítětem dostaví k zápisu, předloží jeho rodný list.

Ředitel/ředitelka základní školy může předem stanovit maximální počet dětí, které bude možné z hlediska kapacity do dané školy přijmout. Provedené zapsání dítěte je pouze předběžné, konečné rozmístění proběhne v souladu s ustanoveními obecně závazné vyhlášky města Šternberka, o stanovení spádových obvodů základních škol ve Šternberku a organizačních pokynů o naplňování tříd a bude provedeno po uzavření zápisu na všech základních školách ve Šternberku.

Obecně závaznou vyhláškou města Šternberka jsou stanoveny spádové obvody jednotlivých škol. Rodiče mohou zapsat dítě do základní školy mimo spádový obvod této školy, avšak s rizikem nepřijetí na vybranou školu z kapacitních důvodů. Obecně závazná vyhláška města Šternberka, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Šternberk a část společného školského obvodu základní školy zřízené městem Šternberk, je k dispozici ZDE, dále v základních školách, mateřských školách a na odboru personalistiky, školství a kultury Městského úřadu Šternberk. 

Informace k odkladu školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, nejpozději do 30. dubna 2020, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Rodiče tak mají poměrně dostatek času na to, aby případně s dítětem navštívili pedagogicko-psychologickou poradnu či speciálně pedagogické centrum, jež posoudí, zda je vhodný či nutný odklad povinné školní docházky. Rodiče by měli podrobně a v dostatečném předstihu projednat s učitelkami mateřských škol, zda je u jejich dítěte výše uvedené vyšetření potřeba a pokud ano, včas se k němu objednat, aby měli potřebné doklady pro žádost o odklad školní docházky a předložili je již u zápisu do 1. tříd.

zapis

pdfZápis do 1. tříd základních škol

 

Ředitelky mateřských škol na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spolupráci s městem Šternberk vyhlašují zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2020/2021. Zápis bude proveden ve dnech 4. a 5. května 2020 v době od 900 do 1600hodin. 

Zápis proběhne v mateřských školách (místo zápisu):

Mateřská škola Světlov 21, Šternberk

https://www.ms-svetlov.cz/

pro pracoviště: Oblouková 45 a Světlov 21

Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk

https://msnadrazni.stbk.cz/

pro pracoviště: Nádražní 7 a U Dráhy 3

Mateřská škola Komenského 44, Šternberk

https://www.skolkakomenskeho.cz/

pro pracoviště: Komenského 44 a Horní Loděnice

Zápis dětí do mateřských škol se řídí těmito zásadami:

  • Zápis dítěte bude proveden na formuláři (žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání), který rodiče/zákonní zástupci dítěte obdrží v jakémkoli pracovišti mateřských škol nebo si stáhnou z webových stránek mateřských škol. Vyplněné formuláře odevzdají rodiče/zákonní zástupci dítěte v místě konání zápisu (viz výše) v termínu zápisu. Před tímto termínem nebudou přihlášky přijímány.
  • Při zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče/zákonného zástupce.
  • Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2020 předškolní vzdělávání povinné. Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce do mateřské školy zapsat v termínu zápisu.
  • Rozhodnutí o přijetí a umístění dítěte bude vydáno ředitelkou mateřské školy nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení zápisu.
  • Další informace k zápisu včetně kritérií pro přijímání dětí jsou na webových stránkách mateřských škol.

Další informace včetně kritérií pro přijímání dětí najdete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.  

školka 460

 pdfZápis do MŠ

 

 

Studenti šternberského gymnázia skvěle reprezentují nejen školu, ale i naše město, a to v nejrůznějších olympiádách, sportovních kláních a nejrůznějších dovednostech. Výčet těch nejdůležitějších úspěchů ve spolupráci s gymnáziem zveřejňujeme.    

Školní kolo biologické olympiády kategorie C a D

Na šternberském gymnáziu proběhlo školní kolo biologické olympiády kategorie C a D. Téma letošního ročníku bylo „Těžký život ve vodě“. Studenti poznávali vodní živočichy a rostliny a řešili úlohy zaměřené na přizpůsobení se sladkovodních i mořských organismů životu v tomto prostředí.

Výsledky školního kola:
Kategorie C:
1. místo: Anna Venusová , III.A
2. místo: Jolana Frommerová, III.A
3. místo: Helena Burdová, III.A

Kategorie D:
1. místo: Laura Ševčíková, II.A
2. místo: Kristýna Ochmanová, II.A
3. místo: Dorota Kalhousová, II.A

Školní kolo chemické olympiády kategorie D

Letošní ročník chemické olympiády kategorie D, která probíhala během ledna a začátku února, byl ve znamení solí. Slovo sůl má pro chemika velmi široký význam, protože k solím (kromě té kuchyňské) patří i různé přísady do potravin, dezinfekce, léčiva, hnojiva, stavební materiály, čisticí prostředky, látky používané při výrobě skla a výbušnin, nerosty v přírodě a mnoho dalších zajímavých sloučenin.
Studenti museli nejprve zpracovat rozsáhlou domácí teoretickou část věnovanou výše uvedenému tématu. V laboratoři pak prováděli plamenové zkoušky k důkazu kationtů a analytickými reakcemi zjišťovali složení vzorků. Na závěr je čekal školní test.

Výsledky:
1. místo. Pavlína Grossová, IV.A
2. místo: Adam Belej, IV.A
3. místo: Magdalena Švancarová , IV.A

Školní kolo matematické olympiády kategorie C a D

28. ledna 2020 proběhlo školní kolo Matematické olympiády, a to v kategoriích B a C. Potěšitelný byl nejen počet zájemců o matematiku, ale i jejich výborné výsledky. Do krajského kola, které proběhne 31. března 2020, se tak podívají oba zástupci v kategorii B a celkem 5 zástupců v kategorii C. Přejeme jim hodně úspěchů.

Kategorie B:
1. Mentlíková Denisa (VI.A)
2. Světnický František (VI.A)

Kategorie C:
1. Mrhač Vít (V.A)
2. - 3. Stuchlík Daniel a Kubíček Šimon (oba V.A)
4. Vysloužil Štěpán  (1.A)
5. Morávek Matěj (V.A)
6. Buxbaum David (1.A)
7. Vyroubalová Nella (1.A)

Vyhodnocení překladatelské soutěže

Na konci ledna se na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci konalo slavnostní předávání cen studentům, kteří se zúčastnili fakultního kola překladatelské soutěže. Studentky francouzského jazyka z Gymnázia Šternberk zabojovaly a obsadily přední příčky. Daniela Petřeková - 1. místo, Karolína Letochová - 2. místo a Emma Gentric - 4. místo. Blahopřejeme!

Úspěch v okresním kole fyzikální olympiády kategorie E

Výborné umístění mezi soutěžícími v okresním kole Fyzikální olympiády obsadila studentka Pavlína Grossová (IV.A). Obsadila vynikající druhé místo, a postupuje tak do krajského kola.

Okresní kolo matematické olympiády kategorie Z9

Úspěšným řešitelem okresního kola matematické olympiády kategorie Z9 se stal i student Adam Nuc z IV.A, který se umístil na pěkném 7. místě. 

Pythagoriáda

V sérii soutěží, které na šternberském gymnáziu během ledna probíhaly, nechyběla ani tradiční matematická soutěž – Pythagoriáda. Zúčastnili se jí žáci primy, sekundy a tercie. Veškolním kole se na nejvyšších příčkách umístili:  z primy K. Horklová (1. místo), L. Stodola (2. místo) a L. Sílová (3. místo), ze sekundy: M. Jurečka (1. místo), D. Buchta (2. místo) a D. Papica a J. Šída (3. místo),  z tercie: K. Daňková a J. Procházka (1. – 2. místo), A. Venusová a P. Smyčka (3. místo).

Vítězům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole!

Okresní finále ve florbalu SŠ – 3. místo

29. ledna se uskutečnilo v Olomouci okresní finále ve florbalu středních škol. Florbalový tým Gymnázia Šternberk si počínal v turnaji skvěle. Na začátku turnaje se místní gymnazisté utkali se Slovanským gymnáziem Olomouc a po bojovném výkonu a neproměňování brankových příležitostí odešli s porážkou 1:2. Druhý zápas s Gymnáziem Olomouc - Hejčín byl plný osobních střetů a bojovnosti. I když naši v páté minutě utkání překvapivě vedli už 4:0, nakonec soupeř otočil výsledek utkání ve svůj prospěch na 6:4. V posledním utkání se šternberští studenti střetli s olomouckým Gymnáziem Čajkovského a po utkání plném zvratů ve vedení zvítězili 5:4 a obsadili na turnaji konečné 3. místo v okrese.

Blahopřejeme našemu týmu k dosaženému výsledku a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Nebojme se myslet

Již známe výsledky 10. ročníku soutěže pořádané FF UP Olomouc s názvem Nebojme se myslet! Zúčastnilo se celkem 170 studentů z celé ČR a mezi nimi i osm zástupců šternberského gymnázia. V této konkurenci výborně uspěla studentka Barbora Nesládková ze třídy 3.A, která  obsadila třetí místo, a je tak mezi dvaceti postupujícími do druhého kola soutěže, jehož vítěz bude ČR reprezentovat na letošní International Philosophy Olympiad v Lisabonu.

Blahopřejeme!!!  

web maly

BiOlymp 002 copy FO Grossová 002 ChemOlymp 002 MO Nuc 002 překlad 002 florbal 002

 

V krajském kole soutěže Historické město za rok 2019 vyhrál Šternberk. V soutěži se mimo jiné hodnotí péče o památky, nebo i celkový vizuální dojem města. Šternberk letos uspěl mimo jiné i díky dlouhodobé péči, kterou věnuje údržbě historického kláštera. Hodnotitelé navíc pamětním listem ocenili i záchranu altánu v Tyršových sadech. Šternberk také postoupil do celostátního kola. Výsledky budou vyhlášeny v rámci Mezinárodního dne památek v Praze.   

Šternberk bodoval i v soutěži o titul Památka roku 2019 v Olomouckém kraji, a to v kategorii menších rekonstrukcí (do 2 milionů korun), kdy byl vyhlášen šternberský Altán v Tyršových sadech.

O vítězných projektech v kraji rozhodla krajská sekce Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska s účastí zástupce Asociace krajů ČR a Národního památkového ústavu. O krajském vítězi hlasovali přítomní členové Sdružení za Olomoucký kraj.  Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru.

5 stolní Šternberk Irena Talpová výřez na výšku 460 copy copy copy

altan 460 copy

 

Na základě problémů způsobených větrnou a kůrovcovou kalamitou je v lesích města Šternberka aktuálně těženo velké množství dříví. Touto cestou město Šternberk nabízí vyrobené palivové dříví k prodeji. Dříví je vytěženo z porostů, přiblíženo k cestám a uloženo na odvozních místech.

Palivové dříví: smrk, olše a osika je možno odkoupit za 300,-Kč/m3 + 15% DPH a břízové dříví město Šternberk nabízí za 700,- Kč/m3 + 15% DPH.

Odběr vyrobeného dříví z odvozních míst, např. lokalita „Aleš“- 96 m3 (k.ú. Lhota u Šternberka); „Bělkovické údolí“-100 m3 atd.

Po dohodě se správcem městských lesů, panem Oldřichem Hlavatým (tel.: 737 733 540) je možné zajištění naložení a přeprava dříví.

foto dravo

 
Strana 1 z 259

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže