Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Varování obyvatel a oznamovací povinnost pro pořadatele a prodejce lihovin

Olomoucký kraj zřídil pro občany zvláštní sekci webu Olomouckého kraje v souvislosti s opakovaným úmrtím osob po požití metanolu. Tato dočasná část webu Olomouckého kraje bude přinášet aktuální informace vztahující se k tragickým událostem s cílem minimalizovat riziko otravy dalších občanů. Olomoucký kraj vydal letáky varující občany před nebezpečím plynoucím z konzumace alkoholu neznámého původu. Na svém zasedání o tom rozhodla Bezpečnostní rada Olomouckého kraje. Letáky varují před pitím alkoholu z neoriginálních lahví, případně dalších nádob bez řádného označení kolkem. Zároveň je na nich uvedeno telefonní číslo 155 patřící dispečinku zdravotnické záchranné služby, na které mohou volat občané mající podezření na otravu metanolem.

Oznamovací povinnost pořadatelů veřejnosti přístupných akcí

Celní úřad Olomouc požádal o spolupráci zveřejnění informace pro pořadatele akcí a prodejce lihovin s ohledem na skutečnosti týkající se rostoucího množství případů lidí otrávených metylalkoholem na území České republiky. V příloze zveřejňujeme „Oznámení povinnosti pořadatelů veřejnosti přístupných akcí“ platné pro pořádané akce na území města.

§ 133 odst. 4 a 5 zákona o spotřebních daních č. 353/2003 Sb. v platném znění:

(4) Lihoviny, i rozlévané, lze prodávat na veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podnicích, včetně tanečních zábav a diskoték, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(5) Osoba, která může podle odstavce 4 lihoviny prodávat, je povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním podniku o této činnosti písemně informovat příslušný celní úřad. Písemná informace musí obsahovat údaje o osobě, která lihoviny prodává, o časovém vymezení prodeje lihovin a údaje o druhu a množství prodávaných lihovin.

Příslušným celním úřadem se rozumí místně příslušný celní úřad místu konání kulturní nebo sportovní akce.

Celní úřad Olomouc
Sladkovského 37
772 11 Olomouc
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: 585 112 201
fax: 585 112 203
datová schránka: v3bahcq

Oznamovací povinnost pořadatele
letk_460

letk_velk

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže