Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Petr Skyva je čestným občanem Kobióru

Petru Skyvovi ze Šternberka bylo uděleno čestné občanství polského města Kobióru, které je od roku 2006 partnerským městem Šternberka. Čestné občanství převzal Petr Skyva v Kobióru na začátku září u příležitosti setkání partnerských měst Šternberk, Dobšiná, Sajószentpéter a Kobiór v rámci městských slavností, fotografického a malířského plenéru a fotbalového turnaje Old Boys 2012. Zastupitelé města Kobióru rozhodli o udělení čestného občanství Petru Skyvovi 28. července letošního roku.

 

Skyva Petr, Mgr. (24.6.1941 Olomouc)
- středoškolský pedagog, výtvarník.
Působení: Volyně, Šternberk.

Po maturitě na JSŠ Olomouc-Hejčín vystudoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor matematika-deskriptivní geometrie. Umístěnkou mu byla určena průmyslová škola v jihočeské Volyni (1964), avšak již po roce se vrátil do Olomouce a začal působit na tamním gymnáziu, později na Gymnáziu Šternberk (1965-1998). Mimo výuky předmětů své aprobace se aktivně věnoval též oboru svého hlubokého zájmu - malování. Vedl na gymnáziu studentský výtvarný kroužek, organizoval jeho letní krajinářská soustředění i výstavní činnost. Podařilo se mu objevit mezi studenty mnohé talenty a rozvíjet jejich umělecké cítění i tvorbu. V letech 1990-1998 byl též zástupcem ředitele gymnázia.
Po volbách v roce 1998 byl zvolen zástupcem starosty města Šternberka a pro tuto funkci ze školství uvolněn. Ve své práci komunálního politika se dle dlouhodobého plánu zaměřil na oblast školství, kultury a památkovou péči. Od května 2001 do roku 2006 vykonával funkci starosty města. Pokračoval v realizaci programu, jejž si vytýčil jako prioritu již dříve (např. regenerace městské památkové zóny, rekonstrukce historických objektů, zvláště bývalého augustiniánského kláštera a škol, revitalizace centra města, pokračování v dlouhodobém plánu investic atd.). Byl rovněž členem zastupitelstva Olomouckého kraje (2005-2008).
Po skončení volebního mandátu se již jako důchodce plně věnuje svým zájmům, především malování v ateliéru i v přírodě a také fotografování. V posledních letech je kulturní šternberskou veřejností vnímán jako úspěšný autor výtvarných scénářů pro různé výstavy na Státním hradě Šternberk, které vznikají ve spolupráci s vedením města, správou bývalého augustiniánského kláštera a řadou kulturních institucí v rámci ČR, které mnohdy zapůjčují výstavní exponáty. Mgr. Petr Skyva je v našem městě znám jako aktivní výtvarný umělec. Svoje obrazy vystavoval nejen v ČR a na Slovensku, ale také v Německu, Rakousku, Lucembursku a Polsku.

Životopisné údaje zdroj:
Vlasta Hlůzová, Prošli Šternberskem, Šternberk 2010
petr_skyva

p1020586 p1020589

p1020570 p1020567

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže