• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

  Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

 • Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

  Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

 • Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

  Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

 • Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

  Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

 • Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

  Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • Využijte školní hřiště Svatoplukova, Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

  Využijte školní hřiště Svatoplukova, Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

 • Uzavření trati Ecce Homo pro sportovní aktivity v roce 2017

  Uzavření trati Ecce Homo pro sportovní aktivity v roce 2017

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Informace ze zasedání zastupitelů 12. prosince 2012

Ve středu 12. prosince 2012 se uskutečnilo poslední zasedání zastupitelů města v roce 2012. Jedním z nejdůležitějších bodů bylo schválení rozpočtu města na rok 2013. Rozpočet města byl schválen jako rozpočtové provizorium, které bude po upřesnění předloženo ke schválení Zastupitelstvu města Šternberka v únoru 2013. Rozpočet obsahuje návrh provozních výdajů na celý rok 2013, který byl naplánován s ohledem na nutnost nenavyšovat provozní výdaje města, dále zahrnuje požadavky na investiční výdaje města. Návrh rozpočtu města Šternberka na rok 2013 bude zveřejněn až po dopracování po skončení letošního roku a to v zákonné lhůtě 15 dnů před jeho projednáním v Zastupitelstvu města Šternberka v únoru 2013, kdy budou moci občané uplatnit připomínky buď písemně ve lhůtě stanovené při zveřejnění návrhu, nebo ústně na zasedání zastupitelstva. 

Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nabyde účinnosti od 1.1.2013. Zastupitelé schválili výši poplatku za odpady pro rok 2013 ve výši 600 korun na osobu a rok, podle zákonné sazby však mohl být tento poplatek navýšen až na 670 korun.

Pro informaci přikládáme celkové náklady města na odpadové hospodářství v roce 2012 (náklady za prosinec 2012 byly započteny pouze na základě odhadu).
1. svoz netříděného komunálního odpadu               1.658.000
2. uložení odpadu na skládku                                   4.570.000
3. svoz tříděného komunálního odpadu                   1.585.000
4. provoz sběrného dvora                                            515.000
5. úklid černých skládek a veřejných prostranství      324.000
6. jarní svoz velkoobjemového odpadu                      513.000
Celkem                                                                       9.165.000

Výpočet průměrných nákladů na likvidaci všech odpadů na 1 poplatníka v roce 2012: 9.165.000 Kč děleno 14.261 poplatníků se rovná 643 Kč.

Zastupitelstvo města schválilo výpověď smlouvy s firmou Remit s.r.o., která od roku 1994 zajišťovala ve Šternberku úklid místních komunikací, zimní údržbu místních komunikací, údržbu a provoz veřejného osvětlení, svoz odpadu, provoz a údržbu hřbitovů ve Šternberku a místních částech a údržbu veřejné zeleně. Roční výpovědní lhůta začíná běžet od 1. ledna 2013.

Zastupitelé neschválili zpětné odkoupení budovy Tylova divadla od firmy LEON centrum s.r.o. se sídlem v Přerově. Nabídka firmy byla již předtím projednána v komisi kulturní a cestovního ruchu a radě města se závěrem zpětnou koupi nerealizovat z důvodu špatného technického stavu  budov vyžadující výrazné investice před uvedením do opětovného provozu.

Na zastupitelstvu byl oficiálně ukončen projekt Podnikatelský inkubátor Šternberk, důvodem jsou změny podmínek poskytnutí dotace a spolufinancování projektu. Výstavba technické infrastruktury v podnikatelské zóně bude tedy dokončena bez výstavby objektu podnikatelského inkubátoru.


zastupitelstvo_copy_copy_copy


 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2017:
13 599

Kalendář akcí

srpen 2017
Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže