Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Jak jsme uspěli v celostátním výzkumu Město pro byznys?

Město Šternberk obdrželo závěrečnou zprávu pátého ročníku srovnávacího výzkumu týdeníku Ekonom Město pro byznys, jehož celostátní výsledky byly vyhlášeny na konci loňského roku.  Šternberk se v tomto výzkumu umístil na 9. místě v Olomouckém kraji a 171. místě v rámci celorepublikového umístění. Město také obdrželo uznání za spokojenost podnikatelů s rozvojem služeb a dodavatelů ve městě.

Město pro byznys je unikátní srovnávací výzkum, který pomocí několika desítek kritérií porovnává podnikatelský potenciál všech 205 obcí s rozšířenou působností ČR a 22 městských částí hlavního města Prahy. Agentura Datank během procesu hodnocení vyhodnocuje více než 20 000 dat získaných jak z veřejných zdrojů, tak z vlastních šetření, včetně průzkumu mezi téměř sedmi tisíci podnikateli z celé ČR.

Závěrečnou zprávu srovnávacího výzkumu Město pro byznys 2012 si můžete stáhnout ve formátu PDF z následující adresy:
www.mestoprobyznys.cz/report

Další informace o projektu naleznete také na www.mestoprobyznys.cz.

V čem se Město pro byznys liší od podobných projektů?

Podstatou výzkumu je jeho komplexnost a ojedinělost. Dosavadní projekty přinášely důležité informace, avšak pro určení nejlepšího podnikatelského prostředí mají jen dílčí vypovídající hodnotu. Město pro byznys se od ostatních projektů odlišuje nejen rozsahem, ale i množstvím sledovaných kritérií. Do výzkumu je automaticky zapojeno 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí města Prahy. Jednotlivá města jsou vyhodnocována na základě 50 kritérií nejen v celorepublikovém srovnání, ale i na regionální úrovni. Hodnocení Města pro byznys je založeno na dvou základních oblastech kritérií, které mají na výsledku stejnou, tedy 50% váhu. První oblastí je podnikatelské prostředí, druhou tvoří přístup veřejné správy, tedy kritéria, která mohou zástupci měst ovlivnit svým rozhodováním.

namesti460 copy

byznys 1

byznys 3byznys 2

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže