• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

  Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

 • Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

  Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

 • Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

  Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

 • Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

  Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

 • Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

  Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • Využijte školní hřiště Svatoplukova, Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

  Využijte školní hřiště Svatoplukova, Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

 • Uzavření trati Ecce Homo pro sportovní aktivity v roce 2017

  Uzavření trati Ecce Homo pro sportovní aktivity v roce 2017

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Město uspělo s projekty na prevenci kriminality

Ve Šternberku budou v letošním roce realizovány tři projekty z programu prevence kriminality podpořené Republikovým výborem pro prevenci kriminality. Město tak díky dotaci rozšíří o jeden bod městský kamerový systém, vytvoří venkovní prostor s fitness prvky pro mládež od dvanácti let v lokalitě Olomoucká a zaměstná 2 asistenty prevence kriminality, které povede proškolený mentor. Šternberské projekty byly schváleny 28. března 2013 na zasedání republikového výboru. Státní dotace na tyto tři projekty byla schválena ve výši 823 tisíce korun, předpokládané náklady z rozpočtu jsou 124 145 korun, mohou se však změnit na základě výsledků výběrového řízení, které je nyní připravováno.

Městský kamerový monitorovací systém (MKMS)

Městský kamerový monitorovací systém ve Šternberku bude letos rozšířen o kamerový bod na ulici Věžní, lokalita byla doporučena komisí pro děti a mládež (dříve prevence kriminality)  a schválena Radou města Šternberka. Kamerový bod na Věžní bude monitorovat obchodní zónu, okolí vlakového nádraží a nového autobusového nádraží, kde je zvýšená koncentrace veřejnosti: cestující vlakové a autobusové dopravy, zákazníci supermarketů, je zde také zvýšené riziko protiprávních jednání.

Městský kamerový monitorovací systém (MKMS) byl ve Šternberku zřízen v roce 1999. První tři kamerové body byly umístěny v okrajových částech na nejvyšších budovách ve městě k plošnému monitorování sídlišť, parkovišť, dětských hřišť a pískovišť v sídlištních zástavbách, hřbitova a ostatních veřejných prostranství. K  rozšíření MKMS došlo v několika etapách v letech 2000 – 2012. Kamery byly umístěny v historickém centru města, v blízkosti nemocnice, ústavu sociální péče a městského parku. Od roku 2006 je pomocí optického vlákna kamerový systém propojen mezi Městskou policií Šternberk a Obvodním oddělením Policie ČR ve Šternberku s možností nezávislého ovládání kamer. Propojení mezi policiemi přispělo k zajištění nepřetržitého provozu ovládání MKMS. Ke zkvalitnění systému přispěla v roce 2008 instalace infračervených světel v 6 lokalitách střežených kamerami, která umožňují lepší viditelnost v noci. V návaznosti na modernizaci MKMS se v přízemí budovy městské policie v roce 2010 zřídilo nové dispečerské pracoviště, které umožňuje nepřetržitý monitoring s možností ovládat 10 kamer ze tří pozic z dispečinku městské policie, z pracoviště stálé dozorčí služby MP a ze stálé služby Policie ČR ve Šternberku. V roce 2011 byla zpracována koncepce MKMS ve Šternberku s výhledem do roku 2015. Uvedená koncepce MKMS mimo jiné upravuje i cílový stav počtu kamer ve Šternberku, která je pro stávající systém maximálně 16 kamerových bodů. Projekt tedy navyšuje počet kamer ze současných 10 kamerových bodů na 11.

Šternberk – Pohyb neublíží tobě ani jiným

Záměrem projektu je vytvoření venkovního prostoru s fitness prvky pro smysluplné a aktivní využití volného času mládeže od 12 let v lokalitě, kde jsou v těsné blízkosti rizikové domy, základní školy, park, velké sídliště a dochází zde ke shromažďování většího počtu mládeže, která tráví čas destruktivním tzv. „nijakým" způsobem, nudou a podobně. Umístění venkovních strojů pro fitness umožní podchytit zájem o sport, nastartovat zájem o změnu životního stylu také ve skupině sociálně vyčleněných zájemců ze sociálně slabého prostředí, kteří si z finančních či dalších důvodů nemohou dovolit návštěvu finančně hrazených sportovních kroužků či aktivit.

Pro realizaci fitness hřiště je navržena lokalita Olomoucká, parcela č. 484 v katastrálním území Šternberk. Pozemek se nachází za restaurací nedaleko centra města, v těsné blízkosti základní školy, parku, nedaleko jednoho z velkých šternberských sídlišť, v lokalitě s vyšším výskytem občanů ze sociálně slabého prostředí. Na tomto pozemku se pravidelně schází skupinky mládeže a to zejména v jarních, letních a podzimních měsících, dochází zde ke konzumaci alkoholických nápojů, užívání tabákových výrobků. Stroje jsou navrhovány s ohledem na cílové skupiny tak, aby byla zachována co největší variabilita cvičení. Cvičení lze provádět samostatně – bez specializovaného trenéra – stroje jsou speciálně určeny pro využití na veřejných prostranstvích, lze je přizpůsobit tak, aby mohla být využívána všemi věkovými kategoriemi. Prostor hřiště je využitelný i pro školy v rámci tělesné výchovy, školní družiny aj. v době, kdy se nepředpokládá shromažďování rizikové skupiny tj. zejména v ranních či brzkých odpoledních hodinách. Umisťované prvky na fitness jsou doporučovány i jako vhodná pohybová cvičební a rehabilitační aktivita také pro seniory.

Asistent prevence kriminality

Hlavním cílem projektu je snížení počtu spáchaných trestných činů, přečinů, přestupků a zvýšení pocitu bezpečí obyvatel Šternberka, zejména v centru města, před školami apod. Realizace projektu by měla přispět k prevenci sporů mezi obyvateli jednotlivých lokalit ve městě, ke snížení jejich dopadu na veřejný život ve městě (školní docházku dětí, provoz neziskových organizací, provoz koupaliště apod.) a k nárůstu pocitu bezpečí obyvatel. Projekt by měl přispět k eliminaci projevů chování, které samy o sobě trestnou činností nejsou, ale mohou k ní vést nebo v ni přerůst (zde zejména chování mládeže na náměstí – užívání návykových látek, nevhodné chování směrem k ostatním obyvatelům, časté konflikty).

Na obsazení pozice asistentů proběhne výběrové řízení a před nástupem do zaměstnání projdou asistenti vstupním vzděláváním. Na pozici asistenta budou vybrány osoby s místní znalostí a autoritou. Asistenty metodicky povede stanovený mentor. Pro asistenty a ve spolupráci s nimi bude připraven podrobný plán činnosti vázaný na potřebu řešit konkrétní výše uvedené problémy. Asistenti budou působit zejména v centru města a jeho bezprostředním okolí, ve vyloučených lokalitách a jejich okolí, v blízkosti základních škol a zařízeních služeb sociální prevence (zejména předškolní zařízení Jiloro na ulici Měsíční, a klub pro děti na ulici Dvorská), budou působit rovněž na hřišti a ve skateparku.

Asistenti budou vykonávat zejména tyto činnosti: pochůzková služba pod vedením městské policie, později samostatně; komunikace s obyvateli a vysvětlování účelu své přítomnosti; poradenství: asistenti poradí občanům, kam se obrátit a jakou formou v případě protiprávního jednání, případně jim pomohou a zajistí kontakt s policií, poradí rovněž, s jakými záležitostmi se lze obracet na tu kterou organizační složku města či jakou pomoc lze žádat od neziskových organizací; motivační: asistenti budou motivovat mládež ke smysluplnému trávení volného času; řešení vznikajících problémů již v jejich počátku: asistenti budou vyhledávat místa potenciálních konfliktů a svoji přítomností jim předcházet, uklidňovat situaci; monitoring dodržování veřejného pořádku; dohled u základních škol před zahájením vyučování a při ukončení vyučování a rozchodu žáků, dohled nad bezpečností dětí při začínajících projevech šikany, rvaček, okrádání školáků, ale i kouření dětí nebo prevence před distribucí omamných látek přímo před budovou školy; v případě zjištění protiprávního jednání informování městské policie a postup dle jejich pokynů; kontrola heren a restauračních zařízení, zda se v nich nezdržují osoby pod stanovenou věkovou hranicí;  nadstandardní komunikace s obyvateli lokalit, monitoring jejich problémů.

logo prevence

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2017:
13 599

Kalendář akcí

srpen 2017
Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže