• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

  Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

 • Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

  Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

 • Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

  Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

 • Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

  Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

 • Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

  Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • Využijte školní hřiště Svatoplukova, Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

  Využijte školní hřiště Svatoplukova, Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

 • Uzavření trati Ecce Homo pro sportovní aktivity v roce 2017

  Uzavření trati Ecce Homo pro sportovní aktivity v roce 2017

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Do mateřských škol nastoupí v září 143 nových dětí

Příznivá zpráva pro rodiče šternberských dětí předškolního věku: kapacita školek ve městě je dostatečná, v září nastoupí do mateřských škol všechny děti, které přišly letos v dubnu k zápisu. V rámci Olomouckého kraje je naše město v tomto směru světlou výjimkou. Výsledky zápisu do mateřských škol pro školní rok 2014/2015 projednali radní na svém červnovém zasedání.

Zápis do mateřských škol ve Šternberku se konal 14. – 15. dubna 2014. Celkem bylo podáno 160 přihlášek, z toho 34 přihlášek bylo podáno duplicitně (tj. 17 dětí). K zápisu tedy přišlo 143 dětí.

ŠTERNBERK

Kapacita MŠ celkem

28/tř. vč. Hor.Loděnice

z toho do

1. tř. ZŠ odejde dětí

zůstává v MŠ

lze přijmout

počet nově zapsaných dětí

z toho bydl. mimo Šternberk

C E L K E M

469

147

315

154

143

12

Rozhodnutí o přijetí, respektive nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je plně v kompetenci ředitelky mateřské školy. Při rozhodování o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ředitelky postupují podle kritérií projednaných Radou města Šternberka 28.06. 2004, mezi tato kritéria patří zejména trvalé bydliště dítěte ve Šternberku, zaměstnanost obou rodičů a dále ostatní kritéria (např. sourozenec v MŠ, doporučení lékaře nebo odborného pracoviště ze zdravotních či sociálních důvodů apod.) a dle § 34 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, kdy se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou přijímány jen do kapacity mateřské školy, stanovené v rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení.

V porovnání se školním rokem 2013/2014 je počet podaných přihlášek letos výrazně nižší. Toto snížení lze zdůvodnit počínajícím poklesem porodnosti (nejvíce dětí – 172 se narodilo v roce 2009, nyní počty nepřesahují 140) a zvýšením kapacity o pracoviště Světlov, kdy bylo uspokojeno více zájemců, než bylo možné v předchozích letech. V tomto školním roce se naopak výrazně zvýšil počet dětí odcházejících z mateřské školy do 1. třídy základní školy, a to ze 107 dětí na 147. I přes to se však zvýšil počet dětí, které ve školkách zůstávají - z 282 vloni na 315 letos.

Dětí s trvalým bydlištěm mimo Šternberk přišlo k zápisu celkem 12; na MŠ Komenského 3 děti z obcí Komárov, Hlásnice a Řídeč, na MŠ Nádražní 9 dětí z obcí Bělkovice – Lašťany, Hlásnice, Lipina (2), Lužice, Štarnov (2), Uničov, Žerotín.

Pro informaci doplňujeme údaje z Mateřské školy v Lužicích, zápis dětí zde proběhl 21. května 2014. K zápisu přišly 3 děti ze Šternberka a do následujícího školního roku zůstává v této školce 16 dětí s trvalým pobytem ve Šternberku. Aktuálně je ve školce 5 volných míst do naplnění kapacity.

A jaký je výhled?

Stávající kapacita mateřských škol ve Šternberku je dostačující pro děti s bydlištěm v našem městě. Zároveň však musíme konstatovat, že technický stav budov MŠ Oblouková a Nádražní je na hranici životnosti a je nutná rekonstrukce a modernizace. Předpokládáme, že jednu z budov bude nutné rekonstruovat a druhá již do budoucna nebude z hlediska kapacity potřebná.

skola 460 copy

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2017:
13 599

Kalendář akcí

srpen 2017
Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže