• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

  Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

 • Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

  Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

 • Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

  Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

 • Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

  Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

 • Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

  Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • Využijte školní hřiště Svatoplukova, Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

  Využijte školní hřiště Svatoplukova, Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

 • Uzavření trati Ecce Homo pro sportovní aktivity v roce 2017

  Uzavření trati Ecce Homo pro sportovní aktivity v roce 2017

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Zastupitelé rozhodli: za odpady zaplatíme méně

Na posledním zasedání zastupitelů města ve středu 10. prosince 2014 padlo důležité rozhodnutí, které občané města jistě ocení: za odpady v roce 2015 zaplatíme méně než vloni, poplatek se snižuje z 600 na 550 korun na občana a rok.

Zastupitelé dále schválili rozdělení kompetencí starosty a místostarostů, členství města v právnických osobách, orgánech a organizacích, projednali zápis z jednání finančního a kontrolního výboru, darování pozemku část parc. č. 5006 Šternberk od Olomouckého kraje, věcná břemena pro město, na programu měli také body týkající se Podnikatelské zóny Šternberk, převod veřejné infrastruktury Vinný vrch, příspěvky pro vybrané organizace na rok 2015. Starosta Stanislav Orság seznámil přítomné zastupitele a občany s aktuálními informacemi k bezpečnosti ve městě a velitel městské policie Pavel Pospíšil odprezentoval koncepční kroky, které povedou ke zvýšení bezpečnosti ve Šternberku.   

Jaké důvody vedly zastupitele ke snížení místního poplatku za odpady a vydání obecně závazné vyhlášky č.4/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů?

Důvodem snížení poplatku za odpady jsou úspory nákladů odpadového hospodářství města – snížení množství netříděného komunálního odpadu ukládaného na skládku, což je způsobeno:

1. zvýšením množství vytříděného odpadu - plastů, nápojových kartonů, skla, kovů a elektroodpadu (město je nejlepší v separaci elektroodpadu ze všech měst Olomouckého kraje). Nekleslo množství vytříděného papíru, jak se tomu děje v jiných městech, kde jsou kontejnery na papír vybírány sběrači, kteří papír zcizují a odnášejí do sběrem, čímž se dopouštějí přestupku. Ve Šternberku se toto neděje v takové míře jako v jiných městech, a to díky síti podzemních kontejnerů, do kterých je ukládána téměř polovina veškerého vytříděného papíru, plastů a skla ve Šternberku. V současné době je v provozu 14 stanovišť, další se právě dokončuje v ulici U Horní brány, další dvě budou vybudována na jaře 2015 v ulicích Masarykova a Světlov.

2. provedením výběrového řízení na poskytování komunálních služeb (včetně svozu odpadů), které proběhlo v roce 2013 – na základě výsledků tohoto výběrového řízení (které vyhrála společnost REMIT s.r.o.) se výrazně snížila cena za ukládání netříděného komunálního odpadu na skládku

3. zavedením svozu biologicky rozložitelných odpadů, které jsou pravidelně sváženy ze všech rodinných a bytových domů (kromě sídlišť) ve Šternberku, Lhotě a Dolním Žlebu. Zavedená separace bioodpadu taktéž přispěla ke snížení celkového množství netříděných odpadů ukládaných na skládku.

4. snížením nákladů na svoz netříděných odpadů – od dubna 2015 budou popelnice a kontejnery občanů sváženy pouze 1x za dva týdny. Každý týden bude svoz odpadu probíhat pouze na sídlištích Nádražní, Jiráskova, Uničovská, Jívavská, Na Vyhlídce a U Vrby. Z provedených šetření je známo, že při každotýdenním svozu jsou popelnice občanů poloprázdné, což neúměrně zatěžuje rozpočet odpadového hospodářství města. Občané již mají možnost separovat bioodpad, jehož svoz nahradí neprovážené svozy netříděného odpadu (vždy jeden týden netříděný odpad, jeden týden bioodpad – tento systém funguje už několik let v Olomouci).

Do konce letošního roku obdrží občané do svých schránek harmonogram svozů odpadu na rok 2015, aby věděli, ve který den na ulici postavit popelnici na odpad a kdy biopopelnici. Na podporu separace obdrží každá domácnost ve Šternberku (včetně obyvatel panelových domů) v průběhu jara 2015 sadu separačních tašek na plasty, papír a sklo. Na jejich nákup bude použita finanční odměna, kterou město obdrželo za 1. místo v třídění elektroodpadu v Olomouckém kraji.

Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad – má to smysl!

ZM 460 copy

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2017:
13 599

Kalendář akcí

září 2017
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže