• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2019 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2019 beze změn

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu v roce 2019

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu v roce 2019

 • Majitelé psů si mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • Plánovaná uzavření závodní trati Ecce Homo v roce 2019

  Plánovaná uzavření závodní trati Ecce Homo v roce 2019

 • Velkoobjemový odpad: poslední termín v sobotu 27. dubna!

  Velkoobjemový odpad: poslední termín v sobotu 27. dubna!

 • Hřiště u základních škol jsou otevřena i pro veřejnost

  Hřiště u základních škol jsou otevřena i pro veřejnost

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Jaké záležitosti projednali zastupitelé 17. dubna 2019?

Ve středu 17. dubna se uskutečnilo v Kulturním domě veřejné zasedání Zastupitelstva města Šternberka, jak probíhalo se můžete podívat na záznamu. Na programu byla účetní závěrka města Šternberka za rok 2018 a závěrečný účet města za rok 2018, dotace z programu Podpora obnovy objektů v památkové zóně 2019 a z Programu regenerace MPZ na rok 2019.

Zastupitelé projednali žádosti o finanční příspěvky a individuální dotace, smlouvu o poskytnutí dotace "Regenerace panelového sídliště Nádražní - I. etapa", letošní investice a změnu obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol – doplnění MŠ Světlov. 

Zastupitelé dostali na stůl také přehled nemovitého majetku města, výroční zprávu města za rok 2018 a zprávu o činnosti Městské policie Šternberk za rok 2018. 

Na závěr proběhla diskuse členů zastupitelstva města a diskuse občanů. 

ustavujici ZM 3 10 2018

Podrobný program je zveřejněn zde: https://www.sternberk.eu/samosprava/organy-mesta/zastupitelstvo/programy-zasedani.html

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže