Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Zastupitelé 18. září projednali investice a hospodaření města

Ve středu 18. září proběhlo veřejné zasedání Zastupitelstva města Šternberka. Zastupitelé projednali výsledky hospodaření města Šternberka k 30. červnu 2019 s komentářem k rozpočtu příjmů a výdajů včetně podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření příspěvkových organizací města.

Zastupitelé vzali na vědomí aktualizaci rozpočtu investic a velkých oprav na letošní rok a informace o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výstavba krytého bazénu Šternberk", která byla zadána v otevřeném řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Vybraným dodavatelem je společnost STRABAG a. s. Praha, která předložila nabídkovou cenu na stavbu bazénu ve výši 154 200 000 korun bez DPH. Práce na přípravě této významné investiční akce byly zahájeny zpracováním objemové studie výstavby krytého bazénu již v roce 2017. Vlastní zadání veřejné zakázky bylo zahájeno 29. dubna 2019 s termínem pro předkládání nabídek do 15. července 2019. Rada města pak 2. září 2019 rozhodla o výběru dodavatele na tuto zakázku a schválila uzavření smluv o dílo.  

Zastupitelé také schválili aktualizaci zásobníku názvů šternberských ulic, nově byly přidány do zásobníku názvy ulic "Libora Vojkůvky" nebo "Vojkůvkova".

Dále bylo schváleno ukončení členství města ve spolku Odpady Olomouckého kraje, a to k 31. prosinci 2019.

Zastupitelé schválili Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Šternberk na období 2020 - 2023 a vydali Změnu č. 1 Územního plánu Šternberk. Současně platný Územní plán Šternberk nabyl účinnosti 5. února 2014 a ke dni zasedání zastupitelstva nedoznal žádné změny. Důvodem pro pořízení změny územního plánu byla potřeba vymezení plochy pro umístění nové hasičské stanice ve Šternberku.  

Zastupitelstvo schválilo také záměr prodeje budov v ulici Opavská 2 a 4 za minimální cenu 6.180.000 korun, tj. objekty bývalého lesnického učiliště, které město získalo v roce 2010 a nemá pro tyto objekty využití.

Na závěr proběhla diskuse zastupitelů.    

Dovolujeme si upozornit veřejnost, že na jednotlivá zasedání je možné se podívat na záznamu. 

zastupitele 18 09 2019.jpg 460

zastupitele 18 09 2019.jpg 1.jpg web

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže