Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Zastupitelé dali "oranžovou" výstavbě krytého bazénu

Ve středu 23. května se sešli šternberští zastupitelé v konferenčním sále Expozice času, na programu měli jediný, ale velmi důležitý bod - výstavbu krytého bazénu ve Šternberku. Výstavba krytého bazénu ve městě je častým a dlouhodobým tématem, kterým se minulá i stávající zastupitelstva města mnohokrát zabývala. Zastupitelé měli k rozhodování komplexní materiál s aktuálními a relevantními informacemi k záměru výstavby krytého bazénu.

Starosta Stanislav Orság okomentoval na úvod dokumenty, které dostali zastupitelé k dispozici, a to architektonicko-objemovou studii, studii proveditelnosti a energetický posudek. Přítomní zastupitelé se vyjádřili k těmto materiálům, slovo v diskusi dostali také občané, kteří se jednoznačně vyjádřili pro podporu této akce. 

Zastupitelé se v hlasování vyjádřili jednomyslně a dali tak zelenou výstavbě krytého bazénu ve Šternberku. Přítomní občané jejich rozhodnutí odměnili potleskem.

Výstavba krytého bazénu patří z finančního hlediska k jedněm z nejnákladnějších investic města za poslední roky. Následný provoz zařízení bude znamenat další každoroční provozní náklady hrazené z rozpočtu města. Z tohoto důvodu vedení města a zainteresované odbory věnovaly před samotným rozhodnutím o vyhlášení veřejné zakázky na projektovou dokumentaci k akci velkou pozornost přípravné fázi projektu tak, aby se zastupitelstvo města mohlo o této investici rozhodnout na základě aktuálně zjištěných dat a predikcí odvozených od zkušeností s výstavbou a následným provozem zařízení stejného nebo obdobného charakteru.

Krytý bazén bude obsahovat víceúčelový bazén s plaveckou, rekreační, výukovou a dětskou částí včetně wellness. Součástí wellness jsou dvě sauny suché, parní lázeň, kneipův chodník, sprchové centrum a odpočívárna. Součástí provozu wellness je i venkovní ochlazovací terasa s ochlazovacím bazénem.

Umístění krytého bazénu je navrženo v lokalitě, která je od severu tvořena areálem nemocnice, od východu budoucím areálem atletického stadionu, od jihu stávajícím objektem skladu a od západu volným prostranstvím a obytným souborem. Celková plocha dotčeného území představuje volné nezastavěné plochy ve výlučném vlastnictví města. Uvažovaný záměr je v souladu s územním plánem města.

Realizací bude vytvořen sportovně relaxační objekt s celoročním provozem, jehož součástí bude restaurace otevřená jak pro návštěvníky bazénu, tak i pro ostatní veřejnost. Okamžitá kapacita krytého bazénu v jeden okamžik bude činit 125 osob a kapacita wellness pak 24 osob.

Celkové investiční náklady dle studie jsou plánovány ve výši 177,3 mil. Kč až 196,3 mil. Kč dle způsobu zajištění zdroje tepla. Financování investice bude zajištěno z vlastních zdrojů města, realizace záměru je plánována na léta 2020–2021. Přičemž trvalý provoz by měl probíhat cca od března 2022.

S realizací projektu je také spojen významný socioekonomický přínos v podobě vytvoření nových pracovních míst a zvýšení zaměstnanosti v regionu.

hlasovani 460

ZM bazen 1 zm ZM bazen 4

 

 

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2018:
13 600

Kalendář akcí

leden 2019
Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže