Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Přijmeme strážníky do týmu Městské policie Šternberk

Město Šternberk přijímá strážníky do týmu Městské policie Šternberk. Písemné přihlášky zasílejte, případně doručte osobně na adresu Město Šternberk, k rukám 2. místostarosty, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk. Obálku označte „Neotvírat - strážník MP“. Bližší informace obdržíte na služebně Městské policie Šternberk nebo na telefonních číslech 585 086 202, 585 086 203, 585 086 276.

Požadavky: (dle ustanovení § 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů)

• ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
• věk minimálně 18 let
• bezúhonnost, spolehlivost
• zdravotní způsobilost
• schopnost řešit konfliktní situace
• znalost práce na PC
• řidičské oprávnění sk. B
• aktivní znalost cizího jazyka výhodou (němčina, angličtina)
• absolvování psychotestů s doporučujícím závěrem pro požadované pracovní místo
• absolvování testu fyzické způsobilosti a testu duševní způsobilosti k výkonu práce strážníka obecní policie
• absolvování motivačního pohovoru se členy výběrové komise
• platné Osvědčení strážníka výhodou

Město Šternberk dále poskytuje novým strážníkům náborový příspěvek ve výši 60.000 korun, který je strážníkovi MP vyplácen po ukončení specializačního kurzu a získání Osvědčení strážníka.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

  • • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
    • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíců
    • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

střelecká soutěž

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže