• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

  Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

 • Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

  Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

 • Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

  Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

 • Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

  Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

 • Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

  Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • Využijte školní hřiště Svatoplukova, Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

  Využijte školní hřiště Svatoplukova, Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

 • Uzavření trati Ecce Homo pro sportovní aktivity v roce 2017

  Uzavření trati Ecce Homo pro sportovní aktivity v roce 2017

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Školní restaurace Scolarest Šternberk, co je nového?

Stravování dětí a žáků základních a mateřských škol ve Šternberku, zaměstnanců škol a dalších strávníků včetně klientů Sociálních služeb Šternberk, p. o. od září 2016 zajišťuje společnost SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r. o. Připravili jsme informace, které mohou některé skutečnosti osvětlit a přiblížit problematiku školního stravování ve Šternberku.

Počáteční problémy související především s výraznou obměnou zaměstnanců v kuchyni na ulici Komenského nastartovaly širší diskuzi mezi veřejností. Od září 2016 se v provozovnách školních jídelen i výdejen uskutečnilo několik kontrol provedených oprávněnými orgány, tedy Českou školní inspekcí a Krajskou hygienickou stanicí (dále jen ČŠI a KHS). Kontrola KHS probíhající v září a říjnu konstatovala několik závad (chybějící vybavení, chyby v označování a skladování). Tato pochybení byla ihned následně odstraněna. Následnými kontrolami již nebyly zjištěny žádné nedostatky. V měsících březen a duben bylo v kuchyni na ulici Komenského krajskou hygienickou stanicí odebráno celkem 23 vzorků k senzorickému hodnocení složek obědů a svačin. V toto hodnocení (chuť, vzhled, pach, konzistence) bylo 22 vzorků zařazeno do nejvyšší tj. I. skupiny jakosti dle ČSN a jeden vzorek II. skupiny jakosti dle ČSN. Protokoly včetně zápisů senzorického hodnocení vyvěšujeme pod článkem.

S řediteli škol (tj. 4 ředitelé mateřských škol ve Šternberku a okolí, 3 ředitelé základních škol ve Šternberku), pro které je stravování společností připravováno, a se zástupci některých rodičů se několikrát setkalo vedení města a také rada města. Ze všech jednání byly pořízeny zápisy, jsou vyvěšeny pod článkem.

Za účasti vybraných zástupců rodičů proběhlo pozorování stravování dětí přímo na místě ve všech mateřských školách. Fotografie dokumentují pestrost jídel a také vizuální podobu při podávání dětem.

Na základě dohody s rodiči a v součinnosti s nimi byl připraven dotazník a v základních školách proběhlo dotazníkové šetření. Tyto dotazníky vyplnilo 1 185 strávníků (žáci i pedagogové) školních jídelen. Dotazníky byly vyplňovány strávníky přímo ve školách na třídnických hodinách, aby byla zajištěna autenticita názorů a dotazníky nevyplňovali za strávníky rodiče. Tento postup byl odsouhlasen zástupci stěžujících si rodičů. Výsledky jsou zpracovány do grafických přehledů a jasně hovoří o převážné spokojenosti s nastalou změnou.

Na jednání vedení města s KHS a ČŠI byla dohodnuta trvalá a pravidelná spolupráce při metodickém vedení, ale i kontrolách dodržování předpisů a jakosti v oblasti školního stravování. KHS pravidelně vyhodnocuje měsíční jídelníčky připravované školní jídelnou, bude dohodnut další termín odběrů vzorků stravy.

ČŠI se 29. května na poradě s řediteli mateřských škol věnovala metodické pomoci při objasnění úlohy a povinností mateřských škol a jejich zaměstnanců ve stravování – přebírání stravy od dodavatele, uchovávání stravy (v některých školkách chybí základní prostředky), příprava stravy a její výdej dětem.

KHS i ČŠI konstatovaly, že problematika školního stravování je v současné době ve zvýšené míře sledovaná veřejností. Obě instituce řeší desítky podnětů rodičů v různých městech.
Rada města Šternberka opakovaně deklaruje, že zajištění kvality a pestrosti stravy, které mají odpovídat současným normám pro zdravé stravování, je její největší prioritou. Rada města se zejména odvolává na výsledky oprávněných kontrolních orgánů, které hovoří jasně a vypovídají o správnosti rozhodnutí změnit poskytovatele stravy, když vedoucí bývalé příspěvkové organizace možnost rozšíření nabídky odmítala. Rada města opakovaně hodnotí kladně zvýšenou kontrolní činnost oprávněných orgánů KHS a ČSI.

Rada města má v úmyslu tímto článkem zveřejnit podklady a zjištění k problematice školního stravování. Dovolujeme si požádat širokou veřejnost, aby se zainteresovaní objektivně seznámili s nabídkou poskytovatele stravy, se všemi změnami, které nastaly, zejména také v legislativě, kdy současné normy nutričních hodnot jsou někdy extrémně přísné a poskytovatel stravy se musí vypořádat i s touto problematikou (spotřební koš). Článek má také vysvětlit, kdo je oprávněn kontrolovat, rozhodovat a přijímat opatření v odborných věcech, čím určitě dodržování přísných norem ve školním stravování je.

 DS 03652

Přílohy:

pdfOdpověď na petici 02.06.2017

Zápisy:
pdfZápis 07.02.2017
pdfZápis 20.02.2017 - rodiče
pdfZápis 20.02.2017 - školy
pdfZápis 10.05.2017
pdfZápis 10.05.2017 - informace k závěrům
pdfZápis 29.05.2017

Protokoly z kontrol:
pdfKHS - výdejna nám. Svobody - 07.10.2016
pdfČŠI - MŠ Komenského - 06.-07.02.2017
pdfČŠI - MŠ Nádražní - 06.-07.02.2017
pdfKHS - MŠ Komenského - 27.03.2017
pdfKHS - MŠ Komenského - 27.03.2017 - příloha hodnocení vzorku jídel
pdfKHS - Svatoplukova - 11.04.2017
docxKHS - MŠ Komenského - odborné hodnocení jídelníčku - leden 2017
docxKHS - MŠ Komenského - odborné hodnocení jídelníčku - únor 2017
docxKHS - MŠ Komenského - odborné hodnocení jídelníčku - březen 2017
docxKHS - MŠ Komenského - odborné hodnocení jídelníčku - květen 2017
docxKHS - MŠ Komenského - odborné hodnocení jídelníčku - červen 2017

Dotazníky:
pdfVýsledky dotazníkového šetření - grafy dospělí
pdfVýsledky dotazníkového šetření - grafy žáci 1. stupeň
pdfVýsledky dotazníkového šetření - grafy žáci 2. stupeň
xlsxVýsledky dotazníkového šetření - celkem

  

Fotogalerie:

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2017:
13 599

Kalendář akcí

srpen 2017
Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže