Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Nejlepší sportovec, družstvo, trenér: přijímáme nominace

Město Šternberk vyhlašuje výzvu pro podání návrhů  na ocenění sportovců a trenérů pro rok 2019. Návrhy na ocenění lze podávat pouze na předepsaném formuláři, který lze vyzvednout na oddělení personalistiky, školství a kultury MěÚ Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk nebo si lze formuláře stáhnout z těchto stránek. Informace na telefonu 585 086 227, 585 086 570.

Návrhy budou přijímány do 5. září 2019 na podatelně Městského úřadu Šternberk nebo poštou na adrese Městský úřad Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk v zalepené obálce výrazně označené „SPORTOVEC – TRENÉR“.

Kategorie pro posuzování nominací za činnost v období roku 2019

1. Nejlepší mládežnický kolektiv

- věk do 19 let

- sídlo oddílu/družstva ve Šternberku

- nejlepší dosažené výsledky nadregionálního charakteru

2. Nejlepší kolektiv dospělých

- věk nad 19 let

- sídlo oddílu/družstva ve Šternberku

- nejlepší dosažené výsledky nadregionálního charakteru

3. Nejlepší trenér

- do návrhu na ocenění budou zařazeni pouze trenéři družstva, oddílu, klubu

sesídlem ve Šternberku nevykonávající tuto činnost jako hlavní pracovní poměr

4. Nejlepší mládežnický sportovec

- dvě kategorie: sportovci do 14 let včetně a sportovci od 15 do 19 let včetně

- soutěží za šternberský oddíl, družstvo, klub

- nejlepší dosažené výsledky nadregionálního charakteru

5. Nejlepší sportovec Šternberka

- věková kategorie od 19 let

- soutěží za šternberský oddíl, družstvo, klub

- nejlepší dosažené výsledky nadregionálního charakteru

 UPOZORNĚNÍ: každý oddíl může nominovat maximálně 3 jednotlivce a 1 družstvo v příslušné kategorii!

sportovec 460

sportovec plakat

zipFormuláře pro nominace

 

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže