Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Uzavírka silnice ze Šternberka do Hlásnice od 14. května

Olomoucký kraj opraví silnici ze Šternberka do Hlásnice, termín opravy se kvapem blíží, zveřejňujeme aktuálně dostupné informace. Správa silnic Olomouckého kraje zahájí, dle předběžných informací, v pondělí 14. května   realizaci opravy silnice II/445 od okružní křižovatky na Rýmařovské ulici po obec Hlásnice, uzavírka by měla skončit 5. září letošního roku. Práce budou probíhat za úplných a částečných  uzavírek silnic a komunikací  ve Šternberku a veřejně přístupných účelových komunikací v obci Hlásnice. Ve Šternberku musí občané počítat s výraznými komplikacemi s dopravní obsluhou pravé strany Rýmařovského kopce, zejména ulic Dukelská a Smetanova, v další fázi pak i ulic Babické a Tolstého.  

Řešíme se zhotovitelem stavby možnosti dopravních opatření tak, aby došlo pro občany  k co nejmenším komplikacím, “ uvedl starosta Stanislav Orság.

Objízdná trasa pro vozidla do 3,5t budou obousměrně vedena z obce Hlásnice po silnici II/445 Chabičov, Mutkov, Huzová, Kněžpole dále po silnici III/4456 Jiříkov, Křížov, Sovinec, po silnici III/4451 Paseka, Komárov, Šternberk a zpět, z Krakořic po silnici III/44424 do Babic, II/444 do Šternberka a zpět.

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5t je obousměrně vedena následovně: z obce Hlásnice po silnici II/445 Chabičov, Mutkov, Huzová, Kněžpole, Stránské, Rýmařov, po silnici II/449 do Dlouhé Loučky a dále po silnici III/4451 Paseka, Komárov, Šternberk a zpět.

Termíny uzavírek včetně mapových podkladů najdete na úřední desce zde: http://mesto.sternberk.cz/Gordic/Ginis/App/UDE01/FramesetKategorie.aspx

Pro obyvatele ulic Smetanova, Dukelská, Na Větrníku, Rýmařovská - viz výřez dopravního značení Rýmařovského kopce.

1. Etapa (červená)

  • od 14. května 2018 do 5. září 2018
  • po celou dobu stavby bude umožněn průjezd vozidel a křížení stavby ulicí Okrajovou – s výjimkou dvou dnů při provádění reprofilace podkladních vrstev a následně při pokládce živičných vrstev
  • zhotovitel stavby zajistí informovanost obyvatel „odříznuté“ lokality ulic Dukelská, Smetanova, Na Větrníku o přesném termínu neprůjezdnosti ulice Okrajové
  • autobusová zastávka bude přemístěna na ulici Rýmařovskou
  • průjezd po místní komunikaci ulice Rýmařovská nad opěrnou zdí u okružní křižovatky bude umožněn po celou dobu stavby

2. Etapa (zelená)

  • od 9. července 2018 do 20. července 2018
  • po celou dobu stavby bude umožněn průjezd do ulice Babické od okružní křižovatky s ulicí Uničovskou s výjimkou dvou dnů při frézování vozovky a pokládce živičných vrstev
  • v tyto dva dny bude potřeba využít objízdnou trasu přes Babice

Mapové podklady jsou v příloze. 

Opravu bude provádět společnost Skanska a. s.

znacka copy copy

Rymarovsky kopec objizdka

pdfSituace 1 BUS

pdfSituace 2

pdfSituace 3

pdfSituace 4

pdfSituace 5

pdfSituace 6

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže