Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Ve Vinohradské a Dlouhé teď probíhají opravy komunikací

V prvním červnovém týdnu byly zahájeny stavební úpravy komunikací ve Vinohradské ulici, které potrvají nejméně do poloviny srpna. Počítat je nutné i s uzavírkou po dobu stavebních prací. Všichni obyvatelé dotčené lokality obdrželi informace o opravách do svých poštovních schránek. Opravovat se bude jak samotná komunikace ve spodní i horní části, tak i chodník, a to od domu číslo 38 po úsek mezi Vinohradskou a Loutockého. Celková cena díla je 2 485 031 Kč bez DPH. V rámci stavby dojde k vykácení stávajících dvou lip, jako náhrada bude vysazeno šest kusů muchovníků stromových a pámelníky. Jakmile budou práce v této lokalitě dokončeny, bude následovat oprava komunikací v ulicích Nová a Balcárkova.  

V ulici Dlouhá probíhá od konce května první etapa oprav, v rámci které budou vybudovány opěrné zdi a realizovány přípravné práce pro vybudování chodníku a veřejného osvětlení. Tyto práce jsou prováděny za částečné uzavírky komunikace II/247. V ulici Dlouhé přibude levostranný chodník podél silnice II/447 ve směru Šternberk – Litovel, který je navržen od místa pro přecházení za autobusovou zastávkou u hřbitova po napojení s ulicí Lužickou. Chodník je navržen v místě stávajícího silničního příkopu. Vzhledem k nově vznikající zástavbě rodinných domů, dochází k nárůstu pohybujících se chodců podél silnice. Pro zvýšení bezpečnosti chodců město přistoupilo k vybudování pěší komunikace a nového veřejného osvětlení.

Kompletní dokončení chodníku je závislé na realizaci krajského projektu rekonstrukce silnice II/447 Strukov – Šternberk, které bylo bohužel odloženo (předpoklad realizace 2018-2019).

Při pohybu v okolí stavenišť dbejte prosím na osobní bezpečnost a respektujte pokyny zaměstnanců stavby.  

7 vinohrad 460 o

1 vinohrad 2 vinohrad 4 vinohrad 5 vinohrad 8 vinohrad uzavirka 1 Dlouhá 2 Dlouhá 3 Dlouhá dlouhá uzavírka

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže