• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2019 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2019 beze změn

 • Hřiště u základních škol jsou otevřena i pro veřejnost

  Hřiště u základních škol jsou otevřena i pro veřejnost

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu v roce 2019

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu v roce 2019

 • Majitelé psů si mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • Plánované uzavírky závodní trati Ecce Homo v roce 2019

  Plánované uzavírky závodní trati Ecce Homo v roce 2019

 • Velkoobjemový odpad se bude letos svážet v novém režimu

  Velkoobjemový odpad se bude letos svážet v novém režimu

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Oprava silnice Šternberk - Hlásnice pokračuje do 5. září

Olomoucký kraj opravuje silnici ze Šternberka do Hlásnice. Správa silnic Olomouckého kraje zahájila 14. května realizaci opravy silnice II/445 od okružní křižovatky na Rýmařovské ulici po obec Hlásnice, uzavírka by měla skončit 5. září letošního roku. Práce probíhají za úplných a částečných  uzavírek silnic a komunikací  ve Šternberku a veřejně přístupných účelových komunikací v obci Hlásnice. Ve Šternberku musí občané počítat s výraznými komplikacemi s dopravní obsluhou pravé strany Rýmařovského kopce, zejména ulic Dukelská a Smetanova, v další fázi pak i ulic Babické a Tolstého.  

Řešíme se zhotovitelem stavby možnosti dopravních opatření tak, aby došlo pro občany  k co nejmenším komplikacím, “ uvedl starosta Stanislav Orság.

Objízdná trasa pro vozidla do 3,5t je obousměrně vedena z obce Hlásnice po silnici II/445 Chabičov, Mutkov, Huzová, Kněžpole dále po silnici III/4456 Jiříkov, Křížov, Sovinec, po silnici III/4451 Paseka, Komárov, Šternberk a zpět, z Krakořic po silnici III/44424 do Babic, II/444 do Šternberka a zpět.

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5t je obousměrně vedena následovně: z obce Hlásnice po silnici II/445 Chabičov, Mutkov, Huzová, Kněžpole, Stránské, Rýmařov, po silnici II/449 do Dlouhé Loučky a dále po silnici III/4451 Paseka, Komárov, Šternberk a zpět.

Termíny uzavírek včetně mapových podkladů najdete na úřední desce zde: http://mesto.sternberk.cz/Gordic/Ginis/App/UDE01/FramesetKategorie.aspx

Pro obyvatele ulic Smetanova, Dukelská, Na Větrníku, Rýmařovská - viz výřez dopravního značení Rýmařovského kopce.

1. Etapa (červená)

 • od 14. května 2018 do 5. září 2018
 • po celou dobu stavby bude umožněn průjezd vozidel a křížení stavby ulicí Okrajovou – s výjimkou dvou dnů při provádění reprofilace podkladních vrstev a následně při pokládce živičných vrstev
 • zhotovitel stavby zajistí informovanost obyvatel „odříznuté“ lokality ulic Dukelská, Smetanova, Na Větrníku o přesném termínu neprůjezdnosti ulice Okrajové
 • autobusová zastávka bude přemístěna na ulici Rýmařovskou
 • průjezd po místní komunikaci ulice Rýmařovská nad opěrnou zdí u okružní křižovatky bude umožněn po celou dobu stavby

2. Etapa (zelená)

 • od 9. července 2018 do 20. července 2018
 • po celou dobu stavby bude umožněn průjezd do ulice Babické od okružní křižovatky s ulicí Uničovskou s výjimkou dvou dnů při frézování vozovky a pokládce živičných vrstev
 • v tyto dny bude potřeba využít objízdnou trasu přes Babice

Mapové podklady jsou v příloze. 

Opravu bude provádět společnost Skanska a. s.

znacka copy copy

Rymarovsky kopec objizdka

pdfSituace 1 BUS

pdfSituace 2

pdfSituace 3

pdfSituace 4

pdfSituace 5

pdfSituace 6

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže