Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

19. září zahájíme regeneraci sídliště na Nádražní ulici

V září zahájíme regeneraci sídliště v Nádražní ulici, první etapa vypukne vytyčením sítí, geodetickým zaměřením a dalšími přípravnými pracemi ve druhém zářijovém týdnu. Se stavbou bude spojena také úplná uzavírka celé lokality od 19. září, první etapa prací bude ukončena v prosinci letošního roku a úpravy sídliště pak budou pokračovat druhou etapou v jarních měsících roku 2020. Po dobu uzavírky doporučujeme k parkování lokalitu bývalého autobusového nádraží.

Sídliště dozná významných změn v dopravní obslužnosti, budou vybudovány nové komunikace, chodníky, celkem 122 parkovacích stání, místa pro kontejnery, upraveny budou vjezdy do garáží, sjezdy na navazující pozemky, navržen je také chodníkový přejezd a úprava křižovatek. Revitalizace se výrazně dotkne také veřejné zeleně, četné stávající dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou, např. bahenními duby s krásně tvarovanými a barevnými listy, volně rostoucími a půdopokryvnými keři. Dojde i k úpravám travnatých ploch a doplnění sídliště o nové lavičky a odpadkové koše.

Město Šternberk se dlouhodobě potýká s dožívající technickou i dopravní infrastrukturou na sídlištích, obyvatelé sídlišť poukazují na nedostatečné parkovací kapacity, nevyhovující veřejnou zeleň, s měnící se věkovou strukturou obyvatel se objevují další požadavky, které by mohly zlepšit kvalitu života v těchto částech města.

Projekt na regeneraci sídliště projednalo Zastupitelstvo města Šternberka na svém zasedání 25. července 2018 a zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci do výzvy Státního fondu rozvoje bydlení v rámci programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích. Jednalo se o první výzvu v rámci tohoto programu, kterou Státní fond rozvoje bydlení vyhlásil. Město Šternberk získalo na regeneraci sídliště v Nádražní ulici dotaci ve výši 4,8 milionů korun, projekt nese název „Regenerace sídliště Nádražní – I. etapa“, zpracovatelem této úspěšné žádosti byla MAS Šternbersko o. p. s. 

Náklady na regeneraci sídliště jsou ve výši 13 288 429 korun, zhotovitelem je firma STRABAG a. s. Praha. Kontakt: stavbyvedoucí Jan Rudorfer, 606 619 427.

nadrazni 460 copy copy copy

617233 top foto1 otekm

1 nadrazni copy 2 nadrazni copy schema

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže