Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Nově opravené křižovatky a komunikace ve Šternberku

Opravy komunikací v ulicích Nová a Balcárkova, které navázaly již provedené opravy ulic Vinohradské, Jílové, Studniční a Loutockého, byly v prvních zářijových dnech dokončeny. Zhotovitelem stavebních úprav byla firma Stavební mechanizace Lhotský ze Šternberka, která termín dokončení stavby zvládla více než tři týdny před původně plánovaným termínem. Komunikace mají nový asfaltový povrch, chodníky jsou provedeny z betonové zámkové dlažby o rozměru 20x10x6 cm, ve vjezdech 20x10x8cm, přičemž šířkové poměry zůstaly zachovány. V těchto ulicích také došlo ke změně v dopravním režimu, a to pro zefektivnění provozu, kdy je nově umožněno parkování v podélném stání. Provedené opravy ulic Nová a Balcárkova uzavírají kompletní úpravy komunikací v celé lokalitě.

Také opravy křižovatek Palackého-Jiráskova a Puškinova-Svatoplukova ve Šternberku, které byly zahájeny 15. srpna, byly dokončeny v předstihu. Došlo na nich k odfrézování stávajících vrstev asfaltového krytu, úpravě přídlažeb ze žulové kostky a stávajících poklopů kanalizace a vodovodu a byl položen nový asfaltový povrch komunikace. Zhotovitelem stavby byla KARETA s. r. o., cena díla je 455.696 korun bez DPH.

1 dokonceno 460

 2 Nova 3 nova 4 nova 5 nova 6 nova 7 nova 8 stav před 9 stav před 10 stav před 11 stav před 1 stav po copy 2 stav po 3 stav po 4 stav po 5 stav po 6 stav po 7 stav po 1 stav před 3 stav před 4 stav před 6 stav před

Související články

Související články

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže