Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Opravy městského hřbitova ve Šternberku i místních částech

I v letošním roce probíhají rozsáhlé investice a opravy na městském hřbitově ve Šternberku i na hřbitovech v místních částech. V prvním pololetí letošního roku proběhla další etapa opravy pilířů na zděném oplocení lemující areál městského hřbitova, následovala rekonstrukce části chodníku v hlavní aleji v prostoru směrem ke smuteční síní se zřízením oboustranné obruby z dvojřádku žulových kostek. V letních měsících pak byla realizována kompletní oprava střechy na administrativně-správní budově na hřbitově.  

Začátkem měsíce září byly zahájeny sadovnické a krajinářské úpravy v prostoru před smuteční síní a bočních patiích, které navazují na celkovou rekonstrukci prostoru před smuteční síní, která byla realizována v loňském roce. Rovněž byly zahájeny práce na vybudování nového urnového háje se vsypovou loučkou s termínem realizace do konce listopadu tohoto roku.

Na hřbitovech v místních částech proběhly drobnější opravy či doplnění mobiliáře (hřbitov v Dalově a Chabičově), na hřbitově v Těšíkově aktuálně probíhají práce na renovaci pamětních litinových křížů.  

Celkové náklady na výše uvedené investice a opravy dosahují téměř 2 mililionů  korun. 

Město Šternberk dohodlo se zhotoviteli takový režim stavebních prací, aby došlo k co nejmenšímu omezení návštěvníků hřbitova, nicméně v této souvislosti si dovolujeme požádat zejména návštěvníky hřbitova ve Šternberku, aby i v tomto období dbali zvýšené opatrnosti při pohybu v areálu a tolerovali možné dočasné komplikace v přístupu k některým hrobovým místům.

krize hrbitov 460

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže