Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Farnost zve na Šternberské hody s bohatým programem

Slavnost Nejsvětější Trojice připadá v západním liturgickém kalendáři na první neděli po Letnicích. Obsahem tohoto svátku je jedna z ústředních křesťanských nauk, totiž nauka o Nejsvětější Trojici; tedy víra, že Bůh existuje ve společenství tří osob – Otce, Syna a Ducha svatého.O svátku Nejsvětější Trojice se ve Šternberku slavilo posvícení – hody, časem však tato tradice zanikla. Od roku 1999 se farnost snaží tento zapomenutý zvyk obnovit. Na sobotu15. a neděli 16. června proto připravila bohatý program. Na co se můžete těšit?

Sobota 15. června, kostel Nejsvětější Trojice, ulice Olomoucká:
17:30 – Modlitba růžence
18:00 – Mše svatá s nešporami, při které bude benedikován nový obětní stůl.

Neděle 16. června, farní kostel Zvěstování Panny Marie:
9:00 – Mše svatá ze Slav. Nejsvětější Trojice
14:30 – Te Deum a svátostné požehnání
15:00 – Odpolední koncert šternberského chrámového souboru Chorus Mittitur.

Neděle 16. června, farní zahrada:
15:30 – Lidová veselice s živou hudbou, občerstvením a programem pro děti. Na návštěvníky čeká vystoupení sokolníka, který předvede ukázky práce s několika dravci. Slavnost Nejsvětější Trojice se koná za finanční podpory města Šternberka.

Pokud Vás zaujalo místo konání sobotního programu, pak vězte, že raně gotický špitální kostelík Nejsvětější Trojice je jednou z nejstarších a nejméně známých šternberských památek. První zmínka o něm se dochovala v listině olomouckého biskupa Jana ze Středy, pocházející z února roku 1376 – s největší pravděpodobností se tedy jedná o druhou nejstarší dochovanou stavební památku ve Šternberku, a to hned po hradu. Kostelík i špitál byly silně poškozeny husity a později opakovaně přecházely z majetku katolíků do rukou evangelíků a zpět. Od roku 1590 se areál dostal pod správu šternberské vrchnosti, což muselo být pro mnohé příjemnou změnou, protože – jak se píše v dobovém tisku – „chudině v tom špitáli pán ze zámku povinen jest ztravu i pivo dávati“. Možná i proto se kostel se špitálem v období okolo roku 1677 vrací pod zdejší klášter a slouží jako „odkladiště“ nakažených morem. V roce 1805 zde byl rakouský polní lazaret. Roku 1907 věnoval kníže Jan z Lichtenštejna špitál městu, to jej nechalo v následujícím roce strhnout a vybudovalo zde park, který u kostela najdeme až do dnešních dnů. V kostelíku nedávno proběhla úprava interiéru a připravuje se oprava střechy, věžičky a věžních hodin. 

hody 460

sternberske hody 1 sternberske hody 2

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže