Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Opravený altán získal v Olomouci ocenění za obnovu

Spolek Za krásnou Olomouc udělil v sobotu 5.  října 2019 při vyhlášení Ceny Rudolfa Eitelbergera 2019 čestné uznání městu Šternberk za příkladný postup při záchraně a obnově cenného kubistického altánu v Tyršových sadech ve Šternberku.

Porota ocenila pozoruhodnou aktivitu architektů Pavla Martinky a Ondřeje Spusty (MASPARTI), veřejnosti, památkářů a města, která vedla k příkladné renovaci ojedinělé ukázky kubistické architektury v rámci regionu a zachránila ji tak před zánikem.

Drobná stavba altánu (s původním názvem Trinkhalle) byla dokončena roku 1931 a sloužila jako sezónní cukrárna. Altán ve špatně stavebně-technickém stavu byl v roce 2015 prohlášen za kulturní památku a je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Postupná obnova pak začala realizací opravy oken a sanací vlhkosti zdí. Dále byl proveden nový nátěr střechy, oplechování římsy a obnova fasády. V roce 2019 poskytlo Ministerstvo kultury příspěvek z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve výši 75 tisíc korun. Tento příspěvek byl použit na obnovu vstupních dveří včetně nůžkové mříže. Celkové náklady na tuto obnovu činily 1.500 tisíc korun a byly hrazeny z rozpoičtu města. 

Prostory altánu jsou od 1. září 2019 výtvarným ateliérem pana Vincenta Joffreye Chigniera a dále jsou využívány jako kulturně vzdělávací centrum pro širokou veřejnost.

Veřejnosti  byl altán slavnostně  zpřístupněn 12. června  2019. Akci zahájil starosta města Šternberka pan Stanislav Orság, vystoupila specialistka na památky paní Martina Mertová, která seznámila návštěvníky s historií tohoto objektu a pan Pavel Martinka, který se podílel na celkové rekonstrukci objektu.  

V rámci kulturního programu vystoupilo flétnové trio Základní umělecké školy ve Šternberku ve složení Karolína Neumannová, Markéta Dojčárová a pan učitel Jiří Fischer. Po vystoupení následovala komentovaná prohlídka altánu.

Opravu altánu realizovaly místní firmy: masparti, s. r. o. (projektová dokumentace, dozor), Světnický, s. r. o. (statické zajištění objektu), Karel Zelinka (stavební práce), Ondrej Barna (restaurátorské práce), Krejčí Building 4 you, s. r. o. (opravy klempířských prvků).

altan 460 copy

 Foto ze slavnostního otevření altábu 12. června  2019, DS Foto David Sedlák

http://www.krasnaolomouc.cz/2019/10/08/cena-rudolfa-eitelbergera-2019-udelena/

https://www.youtube.com/watch?v=3Zel0faziTA

0001 IMGL8974 0005 IMGL8777 0007 IMGL8792 copy 0010 IMGL8802 0011 IMGL8816 0014 IMGL8828 0019 IMGL8872 0024 IMGL8924 0025 IMGL8932 0026 IMGL8942 0030 IMGL8962

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže