Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Nadjezd na Věžní bude od 23. září do 29. září úplně uzavřen

V souvislosti s opravami silnice ze Šternberka do Strukova (bude probíhat až do konce listopadu 2019), upozorňujeme veřejnost na úplnou uzavírku ulice Věžní až po křižovatku s ulicí Závodní, a to od pondělí 23. září do neděle 29. září 2019. Stavba je realizována investorem, kterým je Olomoucký kraj. Tento úsek silnice je jediným příjezdem do významné části města s řadou podnikatelských subjektů, stavebních firem, stanice technické kontroly, hřbitov, rodinné domy, řadové garáže.

Příjezd do uvedené lokality bude umožněn pouze od Stádla přes Lužice, kde je osazeno značení „Zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy“. Ve směru ze Šternberka i do Uničova bude průjezd úplně uzavřen v termínu od 23. do 29. září 2019.  

Po dobu uzavírky bude na nezbytně nutnou dobu úplně vyloučen vjezd do ulice Litovelské, ale dle informací zhotovitele stavby bude umožněn vjezd do Litovelské od Stádla až do středy 25. září s tím, že při vjezdu je nutné dbát pokynů zhotovitele stavby.

Pěším bude umožněn vstup stavbou do lokality s omezením, chodci musí dbát při průchodu zvýšené opatrnosti.  

znacka copy copy copy copy

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže